Slå på eller av Privat nettlesing på iPad

Privat nettlesing beskytter privat informasjon og hindrer enkelte nettsteder i å spore søkeadferden din. Safari husker ikke sidene du besøker, søkehistorikken din eller Autoutfyll-informasjonen.

Slik slår du på Privat nettlesing

  1. Åpne Safari på iPad.
  2. Trykk og hold inne Faner-knappen .
  3. Trykk på Ny privat fane.
    iPad med menyen for fanealternativer i Safari åpen

Når Privat nettlesing er på, vises Safari-adresselinjen svart eller mørk i stedet for hvit eller grå, og knappene er svarte i stedet for blå.


Slik slår du av Privat nettlesing

  1. Trykk på Faner-knappen .
  2. Trykk på Privat  for å vise Fanegrupper-listen.
  3. Trykk på Faner øverst i Fanegrupper-listen.


Finn ut mer

Publiseringsdato: