Om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 7.3-programvaren

Dette dokumentet beskrivet sikkerhetsinnholdet til Apple TV 7.3-programvaren.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Apple TV 7.3-programvare

Utgitt 13. mai 2019

Bluetooth

Tilgjengelig for: Apple TV (3. generasjon)

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Det var et problem med validering av inndata i Bluetooth. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-14315: Ben Seri og Gregory Vishnepolsky fra Armis

Wi-Fi

Tilgjengelig for: Apple TV (3. generasjon)

Virkning: En angriper innen rekkevidde kan utføre vilkårlig kode på Wi-Fi-brikken

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-9417: Nitay Artenstein fra Exodus Intelligence

Wi-Fi

Tilgjengelig for: Apple TV (3. generasjon)

Virkning: En angriper innen rekkevidde kan utføre vilkårlig kode på Wi-Fi-brikken

Beskrivelse: Et problem med stack-bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini fra Google Project Zero

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: