Om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 7.3-programvaren

Dette dokumentet beskrivet sikkerhetsinnholdet til Apple TV 7.3-programvaren.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Apple TV 7.3-programvare

Utgitt 13. mai 2019

Bluetooth

Tilgjengelig for: Apple TV (3. generasjon)

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Det var et problem med validering av inndata i Bluetooth. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-14315: Ben Seri og Gregory Vishnepolsky fra Armis

Wi-Fi

Tilgjengelig for: Apple TV (3. generasjon)

Virkning: En angriper innen rekkevidde kan utføre vilkårlig kode på Wi-Fi-brikken

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2017-9417: Nitay Artenstein fra Exodus Intelligence

Wi-Fi

Tilgjengelig for: Apple TV (3. generasjon)

Virkning: En angriper innen rekkevidde kan utføre vilkårlig kode på Wi-Fi-brikken

Beskrivelse: Et problem med stack-bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini fra Google Project Zero

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: