Om sikkerhetsinnholdet i iCloud for Windows 7.11

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iCloud for Windows 7.11.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

iCloud for Windows 7.11

Utgitt 25. mars 2019

CoreCrypto

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan heve rettigheter

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

CVE-2019-8542: en anonym forsker

iTunes

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Kjøring av iTunes-installering i et program du ikke stoler på, kan forårsake at vilkårlig kode kjøres

Beskrivelse: En kappløpssituasjon eksisterte under installasjonen av iTunes for Windows. Dette ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-6232: Stefan Kanthak (eskamation.de)

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-6201: dwfault i samarbeid med ADLab hos Venustech

CVE-2019-8518: Samuel Groß fra Google Project Zero

CVE-2019-8523: Apple

CVE-2019-8524: G. Geshev i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8558: Samuel Groß fra Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

CVE-2019-8638: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8639: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 24. juni 2019

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8506: Samuel Groß fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8535: Zhiyang Zeng (@Wester) fra Tencent Blade Team

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-6201: dwfault i samarbeid med ADLab hos Venustech

CVE-2019-8518: Samuel Groß fra Google Project Zero

CVE-2019-8523: Apple

CVE-2019-8524: G. Geshev i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8558: Samuel Groß fra Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan avsløre sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Det var et problem på tvers av opphav med Fetch API. Dette ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8515: James Lee (@Windowsrcer)

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8536: Apple

CVE-2019-8544: en anonym forsker

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2019-7285: dwfault i samarbeid med ADLab hos Venustech

CVE-2019-8556: Apple

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Et skadelig nettsted kan være i stand til å kjøre skript i kontekst som tilhører et annet nettsted

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8503: Linus Särud fra Detectify

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at prosessminne avsløres

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2019-7292: Zhunki og Zhiyi Zhang fra 360 ESG Codesafe Team

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8551: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Windows Installer

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Kjøring av iCloud-installering i et program du ikke stoler på, kan forårsake at vilkårlig kode kjøres

Beskrivelse: En kappløpssituasjon eksisterte under installasjonen av iCloud for Windows. Dette ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-6236: Stefan Kanthak (eskamation.de)

Ytterligere anerkjennelse

Safari

Vi vil gjerne takke Nikhil Mittal (@c0d3G33k) fra Payatu Labs (payatu.com) og Ryan Pickren (ryanpickren.com) for hjelpen.

Oppføring oppdatert 24. juni 2019

WebKit

Vi vil gjerne takke Andrey Kovalev fra Yandex Security Team for hjelpen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: