Om sikkerhetsinnholdet i watchOS 5.2

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i watchOS 5.2.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

watchOS 5.2

Utgitt 27. mars 2019

Kontoer

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig vcf-fil kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med tjenestenekt ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8538: Trevor Spiniolas (@TrevorSpiniolas)

Oppføring lagt til 3. april 2019

CFString

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig streng kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2019-8516: SWIPS Team fra Frifee Inc.

configd

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan heve rettigheter

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8552: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Kontakter

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utvide rettigheter

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8511: en anonym forsker

CoreCrypto

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utvide rettigheter

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2019-8542: en anonym forsker

file

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig fil kan avsløre brukerinformasjon

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor grensene ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2019-8906: Francisco Alonso

Oppføring oppdatert 15. april 2019

Foundation

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-7286: en anonym forsker, Clement Lecigne fra Google Threat Analysis Group, Ian Beer fra Google Project Zero og Samuel Groß fra Google Project Zero

GeoServices

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Klikking på en skadelig SMS-kobling kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8553: en anonym forsker

iAP

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utvide rettigheter

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2019-8542: en anonym forsker

IOHIDFamily

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et lokal bruker kan være i stand til å forårsake uventet systemavslutning eller lese kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8545: Adam Donenfeld (@doadam) fra Zimperium zLabs Team

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å endre nettverkstrafikkdata

Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt minne i håndteringen av IPv6-pakker. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-5608: Apple

Oppføring lagt til 6. august 2019

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: En ekstern angriper kan lekke minne

Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor grenseområdet som førte til avdekking av kjerneminnet. Dette ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8547: derrek (@derrekr6)

Oppføring lagt til 30. mai 2019

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8525: Zhuo Liang og shrek_wzw i Qihoo 360 Nirvan Team

Oppføring lagt til 30. mai 2019

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet systemavslutning eller skadet kjerneminne

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret størrelsesvalidering.

CVE-2019-8527: Ned Williamson fra Google og derrek (@derrekr6)

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2019-8528: Fabiano Anemone (@anoane) og Zhao Qixun (@S0rryMybad) fra Qihoo 360 Vulcan Team

Oppføring lagt til 3. april 2019

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8540: Weibo Wang (@ma1fan) fra Qihoo 360 Nirvan Team

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8514: Samuel Groß fra Google Project Zero

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor grenseområdet som førte til avdekking av kjerneminnet. Dette ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-6207: Weibo Wang fra Qihoo 360 Nirvan Team (@ma1fan)

CVE-2019-8510: Stefan Esser fra Antid0te UG

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å lese kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-7293: Ned Williamson fra Google

MediaLibrary

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan få tilgang til begrensede filer

Beskrivelse: Et tillatelsesproblem ble løst ved å fjerne sårbar kode og legge til ytterligere kontroller.

CVE-2019-8532: Angel Ramirez, Min (Spark) Zheng og Xiaolong Bai fra Alibaba Inc.

Oppføring lagt til 30. mai 2019

Meldinger

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å se sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Et problem med tilgang ble løst gjennom ekstra sandkasserestriksjoner.

CVE-2019-8546: ChiYuan Chang

Kode

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: En delvis innskrevet sikkerhetskode ble kanskje ikke fjernet når enheten gikk i dvalemodus

Beskrivelse: Det var et problem der delvis innskrevne sikkerhetskoder ikke alltid ble fjernet når enheten gikk i dvalemodus. Problemet ble løst ved å fjerne sikkerhetskoden når en låst enhet går i dvale.

CVE-2019-8548: Tobias Sachs

Strømstyring

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Det var flere problemer med validering av inndata i MIG-generert kode. Problemene ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8549: Mohamed Ghannam (@_simo36) fra SSD Secure Disclosure (ssd-disclosure.com)

Personvern

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: En skadelig app kan være i stand til å spore brukere mellom installeringer

Beskrivelse: Det var et problem med personvern i kalibrering av bevegelsessensoren. Problemet ble løst gjennom forbedret behandling i bevegelsessensoren.

CVE-2019-8541: Stan (Jiexin) Zhang og Alastair R. Beresford ved University of Cambridge og Ian Sheret ved Polymath Insight Limited

Sandkasse

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: En sandkasseprosess kan omgå sandkasserestriksjoner

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2019-8618: Brandon Azad

Oppføring lagt til 30. mai 2019

Sikkerhet

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et ikke-godkjent RADIUS-tjenersertifikat kan kanskje bli godkjent

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i Trust Anchor Management. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8531: en anonym forsker og QA-teamet til SecureW2

Oppføring lagt til 15. mai 2019

Siri

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan starte en dikteringsforespørsel uten brukerens tillatelse

Beskrivelse: Det var et API-problem med behandlingen av dikteringsforespørsler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8502: Luke Deshotels ved North Carolina State University, Jordan Beichler ved North Carolina State University, William Enck ved North Carolina State University, Costin Carabaș ved University POLITEHNICA of Bucharest og Răzvan Deaconescu ved University POLITEHNICA of Bucharest

TrueTypeScaler

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig font kan føre til at prosessminne avsløres

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor grensene ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2019-8517: riusksk fra VulWar Corp i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

WebKit

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8536: Apple

CVE-2019-8544: en anonym forsker

WebKit

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8506: Samuel Groß fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8518: Samuel Groß fra Google Project Zero

CVE-2019-8558: Samuel Groß fra Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

CVE-2019-8638: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8639: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring oppdatert 30. mai 2019

WebKit

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 1 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at prosessminne avsløres

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2019-7292: Zhunki og Zhiyi Zhang fra 360 ESG Codesafe Team

Ytterligere anerkjennelse

Kontoer

Vi vil gjerne takke Milan Stute fra Secure Mobile Networking Lab ved Technische Universität Darmstadt for hjelpen.

Oppføring lagt til 30. mai 2019

Kjerne

Vi vil gjerne takke Brandon Azad fra Google Project Zero, Brandon Azad, Raz Mashat (@RazMashat) fra Ilan Ramon High School for hjelpen.

Oppføring oppdatert 30. mai 2019

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: