Bruk Dual SIM med to nano-SIM-kort

I Fastlands-Kina, Hongkong og Macao har iPhone XS Max og iPhone XR dobbel SIM med to nano-SIM-kort. Dermed kan du ringe og motta anrop og sende og motta meldinger på to telefonnumre. 

Hvis du ikke er i Fastlands-Kina, eller hvis du er i Hongkong eller Macao og har en iPhone XS, kan du finne ut hvordan du bruker dobbel SIM med en eSIM.

Her er noen av de mange måtene du kan bruke Dual SIM på:

 • Bruk ett nummer for jobb og ett nummer for personlige anrop.
 • Legg til et lokalt dataabonnement når du reiser utenlands eller i en annen region.
 • Ha separate tale- og dataabonnementer.

Begge telefonnumrene kan ringe og besvare anrop og sende og motta SMS og MMS.*iPhone kan bruke ett mobildatanettverk om gangen.

* Dette bruker Dual SIM Dual Standby-teknologi (DSDS), som betyr at begge SIM-kortene kan ringe og motta anrop. Hvis du er i en telefonsamtale på ett nummer, sendes innkommende anrop til det andre nummeret til telefonsvarer.

Dette trenger du

For å bruke Dual SIM trenger du en iPhone XS Max eller iPhone XR med iOS 12.1 eller nyere og to nano-SIM-kort.

 

Slik installerer du nano-SIM-kortene:

Stikk en binders eller et SIM-utmatingsverktøy inn i hullet på SIM-skuffen. Trykk inn mot iPhone for å fjerne SIM-skuffen, og merk deg hakket i det ene hjørnet på det nye SIM-kortet. Plasser det nye SIM-kortet på undersiden av skuffen. Det passer bare én vei på grunn av hakket. Deretter plasserer du det andre SIM-kortet på oversiden av skuffen.

Når de to nano-SIM-kortene er på plass, setter du skuffen på plass igjen i samme retning som du tok den ut. Skuffen passer også bare én vei.

Hvis SIM-kortene er beskyttet med et personlig ID-nummer (PIN), bør du merke deg hvilket SIM-kort som er hvor – på oversiden eller undersiden. Hvis du blir bedt om det, skriver du forsiktig inn PIN-kodene for SIM-kortet på oversiden og det på undersiden.

Navngi abonnementene dine

Når det andre abonnementet ditt er aktivert, kan du navngi abonnementene. Du kan for eksempel kalle ett abonnement for Jobbnummer og det andre abonnementet Privatnummer.

Du bruker disse navnene når du velger hvilket telefonnummer du vil bruke til utgående og innkommende anrop og meldinger, når du velger et telefonnummer for mobildata, og når du tildeler kontaktene dine et nummer, slik at du vet hvilket nummer du kommer til å bruke.

Hvis du ombestemmer deg senere, kan du endre navnene ved å gå til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata, og deretter trykke på nummeret med navnet du vil endre. Trykk deretter på Etikett for mobilabonnement, og velg et nytt navn eller skriv inn et tilpasset navn.

Velg hvordan abonnementene skal fungere sammen

Angi standardnummeret, som du bruker til iMessage og FaceTime, samt når du ringer eller sender en melding til noen som ikke er i Kontakter-appen din.

Velg et nummer som standard på denne skjermen, eller velg hvilket nummer du kun vil bruke til mobildata. Det andre nummeret blir standardnummeret ditt.

Bruk Hovednummer som hovedlinje: Hvis du velger dette alternativet, brukes Hovednummer som standard for tale, SMS, data, iMessage og FaceTime. Sekundært nummer blir kun tilgjengelig for tale og SMS.

Bruk Sekundært nummer som hovedlinje: Hvis du velger dette alternativet, brukes Sekundært nummer til tale, SMS, data, iMessage og FaceTime. Hovednummer blir tilgjengelig kun for tale og SMS.

Bruk Sekundært nummer kun til mobildata: Du kan velge dette alternativet hvis du er på reise i utlandet og fortsatt vil bruke Primært nummer til tale, SMS, iMessage og FaceTime. Hvis du gjør dette, kan du bruke Sekundært nummer til data.

Bruk to telefonnumre til anrop, meldinger og data

Slik bruker du to telefonnumre når du har konfigurert dem på iPhone.

Lær iPhone å huske hvilket nummer du bruker

Når du ringer en av kontaktene dine, trenger du ikke å velge hvilket nummer du bruker, hver gang. Som standard bruker iPhone det samme nummeret du brukte forrige gang du ringte en kontakt. Hvis du ikke har ringt til denne kontakten tidligere, bruker iPhone standardnummeret. Hvis du vil, kan du spesifisere hvilket nummer du vil bruke for anrop til spesifikke kontakter. Følg denne framgangsmåten:

 1. Trykk på kontakten.
 2. Trykk på Foretrukket mobilabonnement.
 3. Trykk på nummeret du vil bruke for denne kontakten.

Ringe og besvare anrop

Du kan ringe og besvare anrop med begge telefonnumrene.

Hvis du mottar et anrop på det andre nummeret mens du er i en telefonsamtale, sendes det nye anropet til telefonsvarer hvis telefonsvarer er konfigurert gjennom operatøren din.* Men du får ikke noen melding om et tapt anrop fra det sekundære nummeret. Samtale venter fungerer på innkommende anrop på det samme telefonnummeret. Hvis du ikke vil gå glipp av en viktig samtale, kan du slå på viderekobling og sende alle anrop fra ett nummer til et annet. Kontakt operatøren for å sjekke om funksjonen er tilgjengelig, og om det påløper ekstra gebyrer for å bruke den.

* Hvis dataroaming er slått på for nummeret som bruker mobildata, blir Visual Voicemail og MMS slått av for talenummeret ditt.

Bytt telefonnummer for et anrop

Du kan bytte telefonlinjer før du ringer. Hvis du skal ringe noen fra Favoritter-listen din, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Trykk på .
 2. Trykk på det gjeldende telefonnummeret. 
 3. Trykk på det andre nummeret ditt. 

Hvis du bruker tastaturet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Skriv inn telefonnummeret.
 2. Trykk på telefonnummeret øverst på skjermen. 
 3. Trykk på nummeret du vil bruke.

Send meldinger med iMessage og SMS/MMS

Du kan sende meldinger med iMessage og bruke FaceTime på én telefonlinje. Følg denne fremgangsmåten for å endre hvilken linje som bruker iMessage: 

 1. Gå til Innstillinger > Meldinger. 
 2. Trykk på iMessage- og FaceTime-linje.
 3. Velg telefonnummeret du vil bruke.

Du kan bruke SMS/MMS til å sende meldinger med begge telefonnumrene.* Du kan bytte telefonnummer før du sender en SMS- eller MMS-melding. Slik gjør du det:

 1. Åpne Meldinger.
 2. Trykk på Ny-knappen øverst til høyre på skjermen.
 3. Skriv inn navnet på kontakten.
 4. Trykk på det gjeldende telefonnummeret.
 5. Trykk på nummeret du vil bruke.

* Ekstra gebyrer kan påløpe. Hør med operatøren din.

Finn ut mer om Dual SIM-statussymboler

Symbolene på statuslinjen øverst på skjermen viser signalstyrken til de to operatørene dine. Finn ut hva statussymbolene betyr.

Du kan se flere statussymboler når du åpner Kontrollsenter.

Endre nummeret for mobildata

Kun ett nummer av gangen kan bruke mobildata. Hvis du vil endre hvilket nummer som bruker mobildata, kan du følge disse trinnene:

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata.
 2. Trykk på Mobilnett. 
 3. Trykk på nummeret du vil bruke mobildata med.

Hvis du slår på bytting av mobildata, og hvis du deretter starter en lydsamtale på talenummeret, begynner det nummeret automatisk å bruke tale og data.* På denne måten kan du bruke både tale og data i løpet av samtaler.

Hvis du slår av bytting av mobildata og du er aktiv på et talenummer som ikke er det valgte datanummeret ditt, fungerer ikke mobildata i løpet av samtaler.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil slå på bytting av mobildata:

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata.
 2. Trykk på Mobildata.
 3. Slå på Endre bruk av mobildata.

* Datalinjen din endres automatisk inntil samtalen er ferdig. Bytting av mobildata fungerer ikke hvis du bruker Dataroaming når du slår funksjonen på. Kontakt operatøren for å sjekke om funksjonen er tilgjengelig, og om det påløper ekstra gebyrer for å bruke den.

Administrer mobilnettinnstillinger

Følg denne fremgangsmåten for å endre mobilnettinnstillingene for abonnementene dine:

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata.
 2. Trykk på nummeret du vil endre.
 3. Trykk på hvert alternativ, og angi det slik du normalt ville gjort.

Publiseringsdato: