Bruk Dual SIM med to nano-SIM-kort

I Kina, fastlandet, Hongkong og Macao har visse iPhone-modeller Dual SIM med to nano-SIM-kort. Dermed kan du ringe og motta anrop og sende og motta meldinger på to telefonnumre.

Hvis du har en iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. og 3. generasjon) eller iPhone XS i Hongkong eller Macao, kan du lære hvordan du bruker Dual SIM med eSIM.

Her er noen av de mange måtene du kan bruke Dual SIM på:

 • Bruk ett nummer for jobb og ett nummer for personlige anrop.
 • Legg til et lokalt dataabonnement når du reiser utenlands eller i en annen region.
 • Ha separate tale- og dataabonnementer.

Begge telefonnumrene kan brukes til å ringe med og besvare anrop og FaceTime-samtaler samt sende og motta SMS- og MMS-meldinger via iMessage.* iPhone kan bruke ett mobildatanettverk om gangen.

* Dette bruker Dual SIM Dual Standby-teknologi (DSDS), som betyr at begge SIM-kortene kan ringe og motta anrop.

Dette trenger du

For å bruke Dual SIM må du ha iOS 12.1 eller nyere, to nano-SIM-kort og en av disse iPhone-modellene:

 • iPhone 14
 • iPhone 14 Plus
 • iPhone 14 Pro
 • iPhone 14 Pro Max
 • iPhone 13
 • iPhone 13 Pro
 • iPhone 13 Pro Max
 • iPhone 12
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR

 

 

SIM-skuff som viser SIM-kortet på oversiden og SIM-kortet på undersiden

 

Slik setter du inn et nano-SIM-kort

Stikk en binders eller et SIM-utmatingsverktøy inn i hullet på SIM-skuffen. Trykk inn mot iPhone for å fjerne SIM-skuffen, og merk deg hakket i det ene hjørnet på det nye SIM-kortet. Plasser det nye SIM-kortet på undersiden av skuffen. Det passer bare én vei på grunn av hakket. Deretter plasserer du det andre SIM-kortet på oversiden av skuffen.

Når de to nano-SIM-kortene er på plass, setter du skuffen på plass igjen i samme retning som du tok den ut. Skuffen passer også bare én vei.

Hvis SIM-kortene er beskyttet med et personlig ID-nummer (PIN), bør du merke deg hvilket SIM-kort som er hvor – på oversiden eller undersiden. Hvis du blir bedt om det, skriver du forsiktig inn PIN-kodene for SIM-kortet på oversiden og det på undersiden.

iPhone-skjerm som viser operatørabonnementet merket Sekundært nummer 

Navngi abonnementene dine

Når det andre abonnementet ditt er aktivert, kan du navngi abonnementene. Du kan for eksempel kalle ett abonnement for Jobbnummer og det andre abonnementet Privatnummer.

Du bruker disse navnene når du velger hvilket telefonnummer du vil bruke til utgående og innkommende anrop og meldinger, når du velger et telefonnummer for mobildata, og når du tildeler kontaktene dine et nummer, slik at du vet hvilket nummer du kommer til å bruke.

Hvis du ombestemmer deg senere, kan du endre navnene ved å gå til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata, og deretter trykke på nummeret med navnet du vil endre. Trykk deretter på Etikett for mobilabonnement, og velg et nytt navn eller skriv inn et tilpasset navn.

iPhone-skjerm som viser et telefonnummer som er valgt som primær Standard anropslinje 

Angi standardnummer

Velg nummeret du vil bruke når du ringer eller sender en melding til noen som ikke er i Kontakter-appen din. Velg hvilke mobilabonnementer du ønsker å bruke for iMessage og FaceTime. Med iOS 13 og nyere kan du velge ett nummer eller begge numrene.

Velg ett nummer som standard på denne skjermen, eller velg hvilket nummer du kun vil bruke til mobildata. Det andre nummeret blir standardnummeret ditt. Hvis du vil at iPhone skal bruke mobildata fra begge abonnementene, avhengig av dekningen og tilgjengeligheten, må du aktivere Tillat bytting av mobildata.

Bruk to telefonnumre til anrop, meldinger og data

Slik bruker du to telefonnumre når du har konfigurert dem på iPhone.

iPhone-skjerm som viser profilen til en kontakt 

Lær iPhone å huske hvilket nummer du bruker

Når du ringer en av kontaktene dine, trenger du ikke hver gang å velge hvilket nummer du bruker. Som standard bruker iPhone det samme nummeret du brukte forrige gang du ringte en kontakt. Hvis du ikke har ringt til denne kontakten tidligere, bruker iPhone standardnummeret. Hvis du vil, kan du spesifisere hvilket nummer du vil bruke for anrop til spesifikke kontakter. Følg disse trinnene:

 1. Trykk på kontakten.
 2. Trykk på Foretrukket mobilabonnement.
 3. Trykk på nummeret du vil bruke for denne kontakten.

Ringe og besvare anrop

Du kan ringe og besvare anrop med begge telefonnumrene.

Hvis du bruker iOS 13 eller nyere og er i en samtale, kan du svare på innkommende samtaler på det andre nummeret hvis operatøren for det andre telefonnummeret støtter Wi-Fi-anrop. Du må aktivere Tillat bytting av mobildata når du er i en samtale som ikke er på standardlinjen for mobildata. Hvis du i stedet ignorerer anropet og har konfigurert telefonsvarer via operatøren, får du en varsling om tapt anrop, og anropet går til telefonsvareren. Hør med operatøren din om de støtter Wi-Fi-anrop, og finn ut om dataleverandøren krever ekstra gebyrer for dette eller regner det som ekstra databruk.

Hvis operatøren ikke støtter Wi-Fi-anrop eller du ikke har Wi-Fi-anrop aktivert,1 og du er i en samtale, går innkommende samtaler på det andre telefonnummeret til telefonsvarer hvis du har konfigurert telefonsvarer via operatøren.2 Du får imidlertid ikke en melding om et tapt anrop på det sekundære nummeret. Samtale venter fungerer på innkommende anrop på det samme telefonnummeret. Hvis du ikke vil gå glipp av en viktig samtale, kan du slå på viderekobling og sende alle anrop fra ett nummer til et annet. Kontakt operatøren for å sjekke om funksjonen er tilgjengelig, og om det påløper ekstra gebyrer for å bruke den.

1. Eller hvis du bruker iOS 12. Oppdater til iOS 13 eller nyere for å motta samtaler når du bruker det andre nummeret.
2. Hvis dataroaming er slått på for nummeret som bruker mobildata, blir Visual Voicemail og MMS slått av for stemmenummeret ditt.

iPhone-skjerm som viser telefontastaturet 

Bytt telefonnummer for et anrop

Du kan bytte telefonlinjer før du ringer. Hvis du skal ringe noen fra Favoritter-listen din, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Trykk på Info-knappen .
 2. Trykk på det gjeldende telefonnummeret. 
 3. Trykk på det andre nummeret ditt. 

Hvis du bruker tastaturet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Skriv inn telefonnummeret.
 2. Trykk på telefonnummeret øverst på skjermen. 
 3. Trykk på nummeret du vil bruke.

iPhone-skjerm som viser en ny iMessage-melding 

Send meldinger med iMessage og SMS/MMS

Du kan bruke iMessage eller SMS/MMS til å sende meldinger med begge telefonnumrene.* Du kan bytte telefonnummer før du sender en iMessage- eller SMS/MMS-melding. Slik gjør du det:

 1. Åpne Meldinger.
 2. Trykk på Ny-knappen øverst til høyre på skjermen.
 3. Skriv inn navnet på kontakten.
 4. Trykk på det gjeldende telefonnummeret.
 5. Trykk på nummeret du vil bruke.

* Ekstra gebyrer kan påløpe. Hør med operatøren din.

Finn ut mer om Dual SIM-statussymboler

Symbolene på statuslinjen øverst på skjermen viser signalstyrken til de to operatørene dine. Finn ut hva statussymbolene betyr.

Du kan se flere statussymboler når du åpner Kontrollsenter.

iPhone-kontrollsenteret som viser statuslinjen 

Statuslinjen viser at enheten er tilkoblet Wi-Fi, og at operatør 2 bruker Wi-Fi-anrop.

iPhone-kontrollsenteret som viser statuslinjen 

Statuslinjen viser at operatør 1 bruker LTE, og at operatør 2 bruker mobildata fra operatør 1.

Endre nummeret for mobildata

Kun ett nummer av gangen kan bruke mobildata. Hvis du vil endre hvilket nummer som bruker mobildata, kan du følge disse trinnene:

iPhone-skjerm som viser Mobildata-innstillingene 

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata.
 2. Trykk på Mobilnett. 
 3. Trykk på nummeret du vil bruke mobildata med.

Hvis du slår på Tillat bytting av mobildata, og hvis du deretter starter en lydsamtale på stemmenummeret ditt, bytter det nummeret automatisk til å bruke tale og data.* På denne måten kan du bruke både tale og data i løpet av samtaler.

Hvis du slår av Tillat bytting av mobildata og du er aktiv på et talenummer som ikke er det valgte datanummeret ditt, fungerer ikke mobildata i løpet av samtaler.

Følg disse trinnene hvis du vil slå på Tillat bytting av mobildata:

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata.
 2. Trykk på Mobildata.
 3. Slå på Tillat bytting av mobildata.

* Datalinjen din endres automatisk inntil samtalen er ferdig. Bytting av mobildata fungerer ikke hvis du bruker Dataroaming når du slår funksjonen på. Kontakt operatøren for å sjekke om funksjonen er tilgjengelig, og om det påløper ekstra gebyrer for å bruke den.

Om 5G og Dual SIM

Når du bruker to aktive linjer i Dual SIM-modus, støttes 5G på linjen som bruker mobildata. Hvis du vil bruke 5G med Dual SIM på iPhone 12-modeller i Hongkong eller Macao, må du sørge for at du har iOS 14.5 eller nyere.

iPhone-skjerm som viser Mobilnett-innstillingene 

Administrer mobilnettinnstillinger

Følg denne fremgangsmåten for å endre mobilnettinnstillingene for abonnementene dine:

 1. Gå til Innstillinger > Mobilnett eller Innstillinger > Mobildata.
 2. Trykk på nummeret du vil endre.
 3. Trykk på hvert alternativ, og angi det slik du normalt ville gjort.

Publiseringsdato: