Bruk Måleverktøy-appen på iPhone eller iPad

Finn ut hvordan du måler virkelige objekter med Måleverktøy-appen og iPhone- eller iPad-kameraet.

Måleverktøy-appen bruker utvidet virkelighet (AR)-teknologi for å gjøre om iOS-enheten til et målebånd. Du kan raskt beregne størrelsen på objekter, automatisk registrere dimensjonene til rektangulære objekter og lagre et bilde av målet til senere bruk.

   

Før du begynner

Først må du sørge for at du bruker iOS 12 på iPhone SE, iPhone 6s eller nyere, iPad (5. generasjon eller nyere) eller iPad Pro. Sørg også for at du befinner deg på et sted med godt lys.


bruke Måleverktøy-appen til å ta et enkelt mål

Slik tar du et enkelt mål

 1. Åpne Måleverktøy-appen og følg instruksjonene på skjermen som ber deg om å flytte rundt på iPhone eller iPad. Dette gir enheten din en referanse for objektet du måler, og overflaten det er på. Fortsett å flytte enheten til den viser en sirkel med en prikk i midten. 
 2. Flytt enheten slik at prikken vises over startpunktet på målet, og trykk på plussymbolet.
 3. Flytt enheten sakte helt til prikken er over endepunktet på målet, og trykk på plussymbolet.

Når du har tatt et mål, kan du justere start- og sluttpunktene. Trykk og hold på ett av punktene, og dra det dit du vil. Målet endres når du flytter punktet.

Lagre målene dine

Når målene vises, kan du trykke på tallet for å se det i tommer og centimeter. Når du trykker på Kopier, sendes verdien til utklippstavlen, slik at du kan lime den inn i en annen app. Trykk på Fjern for å begynne på nytt.

Du kan også ta et bilde som viser objektet og målene. Bare trykk på kamerautløser-symbolet, så vises bildet nederst i venstre hjørne på skjermen. Trykk på det for å redigere med Merking, eller sveip til venstre for å lagre det i Bilder-appen.

bruke Måleverktøy-appen til å ta flere mål av et objekt

Slik tar du flere mål

 1. Når du har tatt det første målet, flytter du iPhone eller iPad for å plassere prikken over en annen plassering eller i nærheten av objektet.
 2. Trykk på plussymbolet for å utføre den andre målingen, og flytt deretter enheten for å plassere prikken et sted på det eksisterende målet.*
 3. Det andre målet vises når du trykker på plussymbolet igjen.
 4. Gjenta disse trinnene for å ta så mange mål du ønsker.

Trykk på angre-pilen for å fjerne det nyeste målet, eller trykk på Fjern for å begynne på nytt.

* Tilleggsmål må begynne og slutte en plass på det eksisterende målet. Hvis ikke erstattes alle tidligere mål med det nyeste.

bruke Måleverktøy-appen til å måle dimensjonene i et rektangel

Mål et rektangel

Hvis iPhone eller iPad registrerer at objektet du måler, er et kvadrat eller et rektangel, plasserer de automatisk en måleboks rundt objektet. Når du trykker på plussymbolet, vises bredde- og lengdemålene for objektet. Flytt litt på enheten for å vise det beregnede området for objektet.

Når målet vises, kan du trykke på det beregnede områdetallet for å se lengden på diagonalen samt området i kvadrattommer eller kvadratmeter.

Bruk vateret

Måleverktøy-appen har også et nivå du kan bruke for å rette opp et vertikalt objekt, for eksempel en bilderamme, eller vatre en flat overflate, for eksempel et bord.

Slik retter du opp et vertikalt objekt

 1. Trykk på Vater i Måleverktøy-appen.
 2. Plasser ett av hjørnene på iPhone eller iPad på objektet du vil rette opp. Vateret viser hvor mange grader objektet er fra midten. Juster objektet til appen viser 0 grader og blir grønn.
  bruke vater-funksjonen i Måleverktøy-appen

Slik vatrer du en flat overflate

 1. Trykk på Vater i Måleverktøy-appen.
 2. Plasser enheten flatt på overflaten. Appen bruker to sirkler og grader til å vise hvor langt fra midten overflaten er. Når overflaten er vatret, viser én sirkel 0 grader, og vateret blir grønt.
  bruke vater-funksjonen i Måleverktøy-appen

Du kan også kalibrere vateret for å bruke det startpunktet du ønsker. Hold enheten i den posisjonen du ønsker, og trykk på skjermen for å angi vateret til 0 grader. Alle etterfølgende bevegelser på enheten viser hvor mange grader den er unna startpunktet du oppga for vateret.

Publiseringsdato: