Bruk Måleverktøy-appen på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du måler virkelige objekter med Måleverktøy-appen og kameraet på iPhone, iPad eller iPod touch. Og finn ut hvordan du måler objekter og mennesker på en enda enklere måte, med LiDAR-skanneren på 12,9-tommers iPad Pro (4. generasjon), 11-tommers iPad Pro (2. generasjon), iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

Måleverktøy-appen bruker AR-teknologi (utvidet virkelighet) til å gjøre enheten om til et målebånd. Du kan beregne størrelsen på objekter, registrere dimensjonene til rektangulære objekter automatisk og lagre bilder av målingene til senere bruk. Og med 12,9-tommers iPad Pro (4. generasjon), 11-tommers iPad Pro (2. generasjon), iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max kan du måle objekter med synlige hjelpelinjer, måle høyden til en person og se målehistorikken din.

Målingene er omtrentlige.

   

Før du begynner

Først må du sørge for at programvaren på enheten er oppdatert. Måleverktøy-appen fungerer på disse enhetene:

Sørg også for at du befinner deg på et sted med godt lys.


bruke Måleverktøy-appen til å ta ett enkelt mål

Slik tar du ett enkelt mål

 1. Åpne Måleverktøy-appen og følg instruksjonene på skjermen som ber deg om å flytte rundt på enheten. Dette gir enheten din en referanse for objektet du måler, og overflaten det er på. Fortsett å flytte enheten til den viser en sirkel med en prikk i midten. 
 2. Flytt enheten slik at prikken vises over startpunktet på målet, og trykk på Legg til-knappen .
 3. Flytt enheten sakte helt til prikken er over endepunktet på målet, og trykk på Legg til-knappen  igjen.

Når du har tatt et mål, kan du justere start- og sluttpunktene. Trykk og hold på ett av punktene, og dra det dit du vil. Målet endres når du flytter punktet.

Lagre målet

Når målet vises, kan du trykke på tallet for å se det i tommer og centimeter. Når du trykker på Kopier, sendes verdien til utklippstavlen, slik at du kan lime den inn i en annen app. Trykk på Fjern for å begynne på nytt.

Du kan også ta et bilde som viser objektet og målene. Bare trykk på Utløser-knappen , så vises bildet i nedre venstre hjørne på skjermen. Trykk på det for å redigere med Merking, eller sveip til venstre for å lagre det i Bilder-appen.

bruke Måleverktøy-appen til å ta flere mål av et objekt

Slik tar du flere mål

 1. Når du har tatt det første målet, flytter du enheten for å plassere prikken over en annen plassering på eller i nærheten av objektet.
 2. Trykk på Legg til-knappen  for å starte den andre målingen, og flytt deretter enheten for å plassere prikken et sted på det eksisterende målet.*
 3. Det andre målet vises når du trykker på Legg til-knappen  igjen.
 4. Gjenta disse trinnene for å ta så mange mål du ønsker.

Trykk på Angre-knappen  hvis du vil fjerne det nyeste målet, eller trykk på Fjern hvis du vil begynne på nytt.

* Tilleggsmål må begynne eller slutte på et eksisterende mål. Hvis ikke erstattes alle tidligere mål med det nyeste.

bruke Måleverktøy-appen til å måle dimensjonene i et rektangel

Mål et rektangel

Hvis enheten registrerer at objektet du måler, er et kvadrat eller et rektangel, plasserer den automatisk en måleboks rundt objektet. Når du trykker på Legg til-knappen , vises bredde- og lengdemålene for objektet. Flytt litt på enheten for å vise det beregnede arealet for objektet.

Når målet vises, kan du trykke på tallet for det beregnede arealet for å se lengden på diagonalen samt arealet i kvadrattommer eller kvadratmeter.

Bruk Måleverktøy-appen med 12,9-tommers iPad Pro (4. generasjon), 11-tommers iPad Pro (2. generasjon), iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max

12,9-tommers iPad Pro (4. generasjon), 11-tommers iPad Pro (2. generasjon), iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max bruker LiDAR-skanneren til å hjelpe deg med å måle objekter raskere og mer nøyaktig med Måleverktøy-appen.

Er du ikke sikker på om enheten din har en LiDAR-skanner? Finn ut hvilken iPad-modell du har eller hvilken iPhone-modell du har.

Mål høyden til en person

Når Måleverktøy-appen registrerer en person i søkeren, måler den automatisk høyden til vedkommende fra bakken til toppen av hodet, hatten eller håret. Du kan trykke på utløserknappen  for å ta et bilde av personen som viser høydemålingen. Deretter kan du bruke Merking på bildet, lagre og dele det.

Her er noen tips for å få en god høydemåling:

 • Sørg for at du befinner deg på et sted med godt lys.
 • Unngå mørke bakgrunner og reflekterende overflater.
 • Kontroller at personen du måler, ikke har noe som dekker ansiktet eller hodet, som ansiktsmaske, solbriller eller hatt.
 • Prøv å gå tilbake fra personen du måler. Det kan hende at du står for nærme.

Vertikale hjelpelinjer og kanthjelpelinjer

På 12,9-tommers iPad Pro (4. generasjon), 11-tommers iPad Pro (2. generasjon), iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max kan du bruke hjelpelinjer til å måle høyden og de rette kantene på ting mer nøyaktig, for eksempel møbler, bordflater og andre objekter. Hjelpelinjene vises automatisk langs kanter og når du måler noe vertikalt.  

Fest start- og endepunktene til den gule hjelpelinjen, og trykk deretter på en måleenhet for å se den utfyllende informasjonen på iPad Pro. Du kan se målingens høyde, avstand, vinkel og annet.

Se mer nøyaktige mål med Linjalvisning

Måleverktøy-appen på 12,9-tommers iPad Pro (4. generasjon), 11-tommers iPad Pro (2. generasjon), iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max legger til et linjaloverlegg på linjemålinger som viser deg objektets dimensjoner i små deler. Flytt iPad Pro nær en linjemåling for å få linjalvisningen frem. Trykk deretter utløserknappen for å ta et bilde, så du kan bruke delene når du planlegger prosjekter.

Se målingshistorikken

Trykk på listeknappen  for å se alle målingene du har tatt i den gjeldende økten, inkludert skjermbilder du har tatt. Dette hjelper deg med å holde oversikt over dimensjonene mens du måler et område eller en serie med objekter. Du kan kopiere dimensjonene inn i Notater, Mail eller en hvilken som helst app du vil lagre listen i, eller fjerne dem for å starte på nytt.

Finn ut mer

Publiseringsdato: