Bruk mer enn én versjon av macOS på en Mac

Hvis du installerer en kompatibel macOS på et nytt volum av den innebygde startdisken, kan maskinen starte opp fra begge volumene. Det er en enkel måte å bruke en nyere macOS-versjon samtidig som du beholder en tidligere installert macOS-versjon for programvare som kan kreve det.

Opprett en sikkerhetskopi

Sikkerhetskopier Mac, spesielt hvis du planlegger å installere en betaversjon av macOS. Betaprogramvare er programvare som fortsatt er under utvikling, noe som betyr at enkelte programmer og tjenester ikke nødvendigvis fungerer som forventet.


Legg til et APFS-volum

 1. Sørg for at maskinen bruker macOS High Sierra eller nyere.
 2. Åpne Diskverktøy, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 3. I sidefeltet velger du det eksisterende APFS-volumet, for eksempel Macintosh HD.
 4. Velg Rediger > Legg til APFS-volum fra menylinjen, eller klikk på legg til volum-knappen (+) i verktøylinjen for Diskverktøy. Disse alternativene er bare tilgjengelige når et APFS-formatert volum er valgt.
 5. Skriv inn et navn for det nye volumet, og klikk deretter på Legg til.
 6. Avslutt Diskverktøy.


Finn ut mer om å legge til, slette eller fjerne APFS-volumer


Installer en kompatibel macOS-versjon på det nye volumet

Hvis macOS-versjonen du vil installere er kompatibel med din Mac, kan du installere den på det nye volumet.

 • For å installere den nyeste betaversjonen (førlanseringsversjon) av macOS må du registrere maskinen i Apples program for betaprogramvare og følge installasjonsinstruksjonene på programmets nettsted.
 • Last ned den nyeste versjonen av macOS fra App Store for å installere den.
 • Hvis du vil installere en tidligere versjon enn den nåværende installerte versjonen,  kan du bruke et oppstartbart installeringsprogram for macOS High Sierra eller senere. 

Når installeringsprogrammet åpnes og du blir bedt om å velge hvor du skal installere operativsystemet, klikker du på Vis alle disker, og deretter velger du det nye volumet før du fortsetter.


Bytt mellom macOS-versjoner

For å bytte mellom installerte macOS-versjoner starter du bare maskinen fra det andre volumet. Du kan gjøre dette ved å bytte til en annen startdisk.

Første gang du starter opp fra et nytt volum, får du hjelp av en oppsettsassistent med å opprette en ny brukerkonto. Brukerkontoer deles ikke mellom volumer, men du kan dele filer mellom brukerkontoer.


Hold macOS oppdatert på hvert volum

For å få de nyeste oppdateringene til hver versjon av macOS kan du se etter programvareoppdateringer, og deretter starter du fra det andre volumet og ser etter programvareoppdateringer på nytt.

 


Slett et volum

Hvis du vil slette et volum, inkludert macOS og alle andre data på volumet, følger du disse trinnene.

 1. Start maskinen fra et volum du ikke skal slette.
 2. Åpne Diskverktøy.
 3. Velg volumet du vil slette fra sidepanelet i Diskverktøy.
 4. Velg Rediger > Slett APFS-volum fra menylinjen, eller klikk på fjern volum-knappen (–) på verktøylinjen for Diskverktøy. 
 5. Klikk på Slett. Hvis volumet er en del av en volumgruppe, sletter du volumgruppen når du blir bedt om det.
Publiseringsdato: