Sikkerhetssertifiseringer for Apple T2

Denne artikkelen inneholder referanser for viktige produktsertifiseringer, kryptografiske valideringer og sikkerhetsveiledninger for T2-maskinvaren og -firmwaren.

Følgende dokumenter kan være nyttige i sammenheng med disse sertifiseringene og valideringene:

Hvis du vil ha informasjon om offentlige sertifiseringer relatert til Apple Internet Services, kan du se:

Hvis du vil ha informasjon om offentlige sertifiseringer relatert til Apple-applikasjoner, kan du se:

Hvis du vil ha informasjon om offentlige sertifiseringer relatert til Apple-operativsystemer, kan du se:

Hvis du vil ha informasjon om offentlige sertifiseringer relatert til maskinvare og tilhørende firmwarekomponenter, kan du se:

Validering av kryptografiske moduler

Alle sertifikater for validering av Apple FIPS 140-2/-3-samsvar kan finnes på CMVP-nettstedet. Apple er aktiv når det gjelder valideringen av CoreCrypto- og CoreCrypto Kernel-moduler for alle større utgivelser av et operativsystem. Validering kan bare utføres for en endelig versjon av en modulutgivelse og sendes inn formelt ved offentlig OS-utgivelse. 

CMVP opprettholder valideringsstatusen for kryptografiske moduler under fire separate lister, avhengig av deres nåværende status. Modulene kan begynne i Implementering under test-listen og deretter fortsette til Moduler underveis-listen. Når de er validerte, vises de i listen over validerte kryptografiske moduler, og etter fem år flyttes de til den historiske listen.

I 2020 vedtok CMVP den internasjonale standarden, ISO / IEC 19790, som grunnlag for FIPS 140-3.

For mer informasjon om FIPS 140-2/-3-valideringer kan du se Apple-plattformsikkerhet.

  CMVP-sertifikatnummer Modulnavn Modultype SL Valideringsdato Dokumenter
Sjekk Implementation Under Test-listen og Modules in Process-listen for moduler som for øyeblikket testes/valideres.
T2-firmware: 16P374

(OS-utgivelser i 2018)
3438 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 for ARM SW 1 23.04.2019
T2-firmware: 16P374

(OS-utgivelser i 2018)
3433 Apple CoreCrypto User Module v9.0 for ARM SW 1 11.04.2019
sepOS for T2-maskinvare: 16P374

(OS-utgivelser i 2018)
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0

(sepOS)

HW 2 2019-09-10
T2-firmware: 15P2064

(OS-utgivelser i 2017)
3148 Apple CoreCrypto User Module v8.0 for ARM SW 1 09.03.2018

22.05.2018

06.07.2018
T2-firmware: 15P2064

(OS-utgivelser i 2017)
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 for ARM SW 1 09.03.2018

17.05.2018

03.07.2018
sepOS for T2-maskinvare: 15YP2064

(OS-utgivelser i 2017)
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v1.0

(sepOS)
HW 1 2019-09-10
Publiseringsdato: