Tegn i Numbers og Keynote på en iPad, iPhone eller iPod touch

Du kan tegne direkte i regneark og presentasjoner med Apple Pencil på enheter som støtter det. Eller du kan bruke fingeren din.

Du kan også bruke Apple Pencil til å velge objekter og bla i regneark eller presentasjoner når du slår på Marker og rull.

Legg til en tegning

 1. For å tegne med Apple Pencil kan du begynne å tegne hvor som helst på arket eller lysbildet. For å tegne med fingeren, eller hvis du har slått på Marker og rull med Apple Pencil, trykker du på Sett inn-knappen , trykker på Media-knappen , trykker på Tegning, og deretter kan du tegne hvor som helst.
 2. Trykk på et verktøy nederst på skjermen for å bytte tegneverktøy. Du kan også bruke de følgende verktøyene for å få andre effekter eller funksjoner:
  • For å tegne en ny figur som er fylt, trykker du på Fyll-verktøyet  og begynner å tegne. For å fylle et område trykker du på Fyll-verktøyet, og deretter trykker du på området du vil fylle.
  • For å viske ut trykker du på Viskelær , og deretter drar du over tegningen.
  • For å redigere deler av en tegning trykker du på Markering , og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere.
 3. For å tegne med en annen farge trykker du på den fargede sirkelen og velger en farge. Sveip mot venstre for å finjustere en farge.
 4. For å tegne med en annen strektykkelse og gjennomsiktighet trykker du på verktøyet to ganger og trykker på en strektykkelse og deretter på en annen strektykkelse, eller drar en skyveknapp for å endre gjennomsiktigheten.
 5. For å angre forrige handling trykker du på Angre-knappen 
 6. Trykk på Ferdig når du er ferdig.

Endre størrelse på en tegning og flytt den

Når du har lagt til en tegning, kan du endre størrelse på den og flytte den:

 • For å endre størrelse på tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i håndtakene på ruten.
 • For å flytte tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i den.


Rediger deler av en tegning

 1. Om nødvendig trykker du på tegningen med en finger og trykker på Rediger tegning på lokalmenyen.
 2. Trykk på Markering nederst på skjermen, og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere. Et omriss vises rundt utvalget.
 3. Trykk på et alternativ i lokalmenyen:
  • For å endre størrelse på et utvalg trykker du på Endre størrelse, og deretter drar du i håndtakene på ruten rundt utvalget.
  • Trykk på Skill ut på lokalmenyen for å dele en tegning i to tegninger.
  • Du kan også klippe ut, kopiere, lime inn, slette og duplisere et utvalg.


Animer en tegning

Du kan animere tegninger i Keynote og Numbers.

Animer en tegning i Keynote

I Keynote-presentasjoner kan du animere tegninger slik at det ser ut som de blir tegnet (med Bygg inn-effekten) eller visket ut (med Bygg ut-effekten).

Slik animerer du en tegning i Keynote på en iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Velg lysbildet med tegningen, og trykk eller klikk på tegningen for å velge den.
 2. Trykk på tegningen igjen, og deretter trykker du på Animer fra lokalmenyen.
 3. Velg Bygg inn eller Bygg ut. 
 4. Velg Strektegning i lokalmenyen og trykk på Spill av for å forhåndsvise animasjonen.
 5. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

På Mac kan du animere en tegning som du har lagt til et dokument, i Keynote på iPhone eller iPad.

 1. I lysbildet med tegningen velger du tegningen.
 2. Klikk på Animer-knappen , og velg deretter Bygg inn eller Bygg ut.
 3. Klikk på Legg til en effekt, og velg Tegn strek på menyen. Deretter kan du justere andre alternativer, som varighet.
 4. Klikk på Forhåndsvisning for å spille av animasjonen. 

Animer en tegning i Numbers

I Numbers kan du animere en tegning slik at det ser ut som om den blir tegnet.

Slik animerer du en tegning i Numbers på en iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den.
 3. Trykk på Formater-knappen , og trykk deretter på Tegning.
 4. Slå på Animer tegning og juster andre alternativer, som for eksempel varighet.
 5. Hvis du vil spille av animasjonen, trykker du på Spill av eller Spill av tegning.

På Mac kan du animere en tegning du har lagt til i et regneark, i Numbers på iPhone eller iPad:

 1. I Numbers-regnearket med tegningen merker du tegningen.
 2. Kikk på Formater-knappen , og velg deretter Animer tegning. Deretter kan du justere andre alternativer, som varighet.
 3. For å spille av animasjonen kan du klikke på Spill av i Format-sidepanelet eller klikke på Spill av tegning på siden.


Del eller arkiver en tegning

I Numbers og Keynote kan du dele eller lagre en tegning som bildefil (.png). Hvis du animerte tegningen i Numbers, kan du dele eller lagre en tegning som filmfil (.m4v).

 1. Trykk på tegningen for å velge den, og velg Del. Hvis du animerte tegningen i Numbers, velger du Del som bilde eller Del som film.
 2. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail, Meldinger eller en annen tjeneste. Du kan eventuelt velge Arkiver bilde (eller Arkiver video for animerte Numbers-tegninger) for å arkivere til Bilder-appen.

På Mac kan du dele eller arkivere en tegning som er lagt til i et regneark eller en presentasjon, i Numbers eller Keynote på iPhone eller iPad.

 1. I regnearket eller presentasjonen med tegningen Kontroll-klikker du på tegningen.
 2. Velg Del. Hvis du animerte tegningen, velger du Del som bilde eller Del som film.
 3. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail, Meldinger eller en annen tjeneste. Du kan også velge Legg til i Bilder for å lagre bildet (eller filmen hvis det er en animert Numbers-tegning) i Bilder-appen.


Slik slår du på Marker og rull med Apple Pencil

Som standard kan du bruke Apple Pencil til å starte å tegne. Du kan angi at Numbers eller Keynote skal bruke Apple Pencil til å velge objekter og bla i dokumentene dine i stedet:*

 1. I Numbers eller Keynote trykker du på Mer-knappen .
 2. Trykk på Apple Pencil, og slå deretter på Marker og rull.

Hvis Apple Pencil støtter det, kan du slå på Dobbelttrykk for å bytte. Med Dobbelttrykk for å bytte kan du bare dobbelttrykke på den nedre delen av Apple Pencil for å slå av og på Marker og rull.

For å legge til en tegning i et regneark eller en presentasjon når Marker og rull er slått på, trykker du på Sett inn-knappen , trykker på Media-knappen , og deretter trykker du på Tegning.

* Pages, Numbers og Keynote har alle sine egne innstillinger for Marker og rull. Hvis du for eksempel slår på Marker og rull i Pages, påvirker ikke dette Keynote eller Numbers.


Publiseringsdato: