Tegn og bruk Skrible i Numbers og Keynote

Tegn og bruk Skrible til å gjøre håndskrift om til tekst med en Apple Pencil på iPad. Du kan også tegne med fingeren på iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan også bruke Marker og rull med Apple Pencil for å velge objekter og bla i regnearket eller presentasjonen.

Gjør håndskrift om til tekst med Skrible

Med Skrible kan du gjøre håndskrift om til tekst med en Apple Pencil på en støttet iPad.* Når du kobler en Apple Pencil sammen med en iPad, er Skrible slått på som standard. For å sjekke Skrible-innstillingene eller for å slå funksjonen av går du til Innstillinger > Apple Pencil på iPad.

 1. I et regneark eller en presentasjon trykker du med Apple Pencil regnearket lysbildet der du vil skrive. Eller trykk i en tekstboks, figur eller tabellcelle.
 2. Trykk på Skrible-verktøyet i verktøylinjen nederst på skjermen, og deretter begynner du å skrive.

Når du skriver med Apple Pencil, kan du også slette ord, sette inn tekst med mer:

 • For å slette et ord visker du det ut.
 • For å sette inn tekst mellom ord trykker og holder du nede i et tekstområde, og deretter begynner du å skrive når det blir ledig plass.
 • For å slå sammen eller skille tegn tegner du en loddrett linje mellom dem.
 • For å merke tekst tegner du en sirkel rundt den eller en strek gjennom den. Dra valghåndtakene for å endre valget.

Verktøylinjen har også knapper for å formatere og justere tekst.

* Denne funksjonen er kun tilgjengelig på engelsk, tradisjonell kinesisk og forenklet kinesisk i iPadOS 14 og nyere.


Legg til en tegning

 1. For å tegne med Apple Pencil trykker du med Apple Pencil på siden. For å bruke fingeren, eller hvis du har slått på Marker og rull, trykker du på Sett inn-knappen , trykker på Media-knappen , og deretter trykker du på Tegning.
 2. Trykk på ett av de fire tegneverktøyene nederst på skjermen: pennen, blyanten, fargestiften eller fyllverktøyet.
 3. For å tegne med en annen strektykkelse og gjennomsiktighet trykker du på et av tegneverktøyene to ganger, og deretter trykker du på en annen strektykkelse. Eller du kan dra skyveknappen for å endre gjennomsiktigheten.
 4. Du kan tegne med en annen farge:
  • For iPhone trykker du på den fargede sirkelen, og deretter velger du en forhåndsinnstilt farge nederst på Farger-skjermen. Eller du kan bruke kontrollene for å blande dine egne farger, og deretter trykker du på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt.
  • For iPadOS 14 trykker du på en forhåndsinnstilt farge eller trykker på fargehjulet for å velge en egendefinert farge. Bruk kontrollene til å blande din egen farge, og trykk deretter på Legg til-knappen  for å lagre fargen som en favoritt. For å fjerne en favoritt trykker du på og holder nede fargeprikken, og deretter trykker du på Slett. 
  • For iPadOS 13 trykker du hardt på fargen, og deretter trykker du enten på en farge i rutenettet eller sveiper til venstre og lager en egendefinert farge.
 5. For å slette trykker du på viskelæret, og deretter trykker du på det igjen for å velge et av viskelærene:
  • For å slette piksler trykker du på Bildepunktviskelær, og deretter trykker eller drar du på tegningen.
  • For å slette en hel strek trykker du på Objektviskelær, og deretter trykker du på streken eller objektfyllet du vil slette.
 6. For å angre forrige handling trykker du på Angre-knappen
 7. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

For å fortsette å tegne med Apple Pencil begynner du bare å tegne på siden.

Endre størrelse på en tegning og flytt den

Når du har lagt til en tegning, kan du endre størrelse på den og flytte den:

 • For å endre størrelse på tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i håndtakene på ruten.
 • For å flytte tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i den.


Rediger deler av en tegning

 1. Om nødvendig trykker du på tegningen med en finger og trykker på Rediger tegning på lokalmenyen.
 2. Trykk på Markering nederst på skjermen, og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere. Et omriss vises rundt utvalget.
 3. Trykk på et alternativ i lokalmenyen:
  • For å endre størrelse på et utvalg trykker du på Endre størrelse, og deretter drar du i håndtakene på ruten rundt utvalget.
  • Trykk på Skill ut på lokalmenyen for å dele en tegning i to tegninger.
  • Du kan også klippe ut, kopiere, lime inn, slette og duplisere et utvalg.


Animer en tegning

Du kan animere tegninger i Keynote og Numbers.

Animer en tegning i Keynote

I Keynote på iPhone, iPad eller iPod touch kan du animere en tegning i Keynote slik at det ser ut som den blir tegnet (ved hjelp av Bygg inn-effekten) eller slettet (ved hjelp av Bygg ut-effekten):

 1. Velg lysbildet med tegningen, og trykk eller klikk på tegningen for å velge den.
 2. Trykk på tegningen igjen, og deretter trykker du på Animer fra lokalmenyen.
 3. Velg Bygg inn eller Bygg ut. 
 4. Velg Strektegning i lokalmenyen, og trykk på Spill av for å forhåndsvise animasjonen.
 5. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

På Mac kan du animere en tegning som du har lagt til i en presentasjon i Keynote på iPhone eller iPad.

Animer en tegning i Numbers

I Numbers på iPhone, iPad eller iPod touch kan du animere en tegning slik at det ser ut som om den blir tegnet:

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den.
 3. Trykk på Formater-knappen , og trykk deretter på Tegning.
 4. Slå på Animer tegning og juster andre alternativer, som for eksempel varighet.
 5. For å spille av animasjonen trykker du på Spill av eller Spill av tegning.

På Mac kan du animere en tegning som du har lagt til i et regneark i Numbers på iPhone eller iPad.


Del eller arkiver en tegning

I Numbers og Keynote kan du dele eller arkivere en tegning som bildefil (.png). Hvis du har animert tegningen i Numbers, kan du dele eller arkivere den som en filmfil (.m4v).

 1. Trykk på tegningen for å velge den, og velg Del. Hvis du har animert tegningen i Numbers, velger du «Del som bilde« eller «Del som film».
 2. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail, Meldinger eller en annen tjeneste. Du kan eventuelt velge Arkiver bilde (eller Arkiver video for animerte Numbers-tegninger) for å arkivere i Bilder-appen.

På Mac kan du dele eller arkivere en tegning som er lagt til i et regneark eller en presentasjon, i Numbers eller Keynote på iPhone eller iPad.

 1. I regnearket eller presentasjonen med tegningen Kontroll-klikker du på tegningen.
 2. Velg Del. Hvis du har animert tegningen, velger du «Del som bilde» eller «Del som film».
 3. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail, Meldinger eller en annen tjeneste. Du kan også velge Legg til i Bilder for å arkivere bildet (eller filmen hvis det er en animert Numbers-tegning) i Bilder-appen.


Slik slår du på Marker og rull med Apple Pencil

Som standard kan du bruke Apple Pencil til å begynne å tegne. Du kan angi at Numbers eller Keynote skal bruke Apple Pencil til å velge objekter og bla i dokumentene dine i stedet:*

 1. I Numbers eller Keynote trykker du på Mer-knappen .
 2. Trykk på Apple Pencil, og slå deretter på Marker og rull.

Hvis Apple Pencil støtter det, kan du slå på Dobbelttrykk for å bytte. Med Dobbelttrykk for å bytte kan du bare dobbelttrykke på den nedre delen av Apple Pencil for å slå av og på Marker og rull.

For å legge til en tegning i et regneark eller en presentasjon når Marker og rull er slått på, trykker du på Sett inn-knappen , trykker på Media-knappen , og deretter trykker du på Tegning.

* Pages, Numbers og Keynote har alle sine egne innstillinger for Marker og rull. Hvis du for eksempel slår på Marker og rull i Pages, påvirker ikke dette Keynote eller Numbers.


Publiseringsdato: