Tegn i Numbers og Keynote på en iPad, iPhone eller iPod touch

Du kan tegne direkte i regneark og presentasjoner med Apple Pencil på enheter som støtter det. Eller du kan bruke fingeren din.

Legg til en tegning

 1. For å tegne med Apple Pencil kan du begynne å tegne hvor som helst på arket eller lysbildet. For å tegne med fingeren din, eller hvis du allerede har slått på Marker og bla med Apple Pencil, trykker du på Legg til ny-knappen > Media-knappen > Tegning-knappen Tegning, og deretter kan du tegne hvor som helst.
 2. Trykk på et verktøy nederst på skjermen for å bytte tegneverktøy. Du kan også bruke de følgende verktøyene for å få andre effekter eller funksjoner:
  • For å tegne en ny figur som er fylt, trykker du på Fyll og begynner å tegne. For å fylle et område trykker du på Fyll-verktøyet og deretter på området du vil fylle.
  • For å viske ut trykker du på Viskelær , og deretter drar du over tegningen.
  • For å redigere deler av en tegning trykker du på Markering, og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere.
 3. For å tegne med en annen farge trykker du på den fargede sirkelen og velger en farge. Sveip mot venstre for å finjustere en farge.
 4. For å tegne med en annen strektykkelse og gjennomsiktighet trykker du på verktøyet to ganger og trykker på en strektykkelse og deretter på en annen strektykkelse, eller drar en skyveknapp for å endre gjennomsiktigheten.
 5. Trykk på Angre-knappen for å angre forrige handling. 
 6. Trykk på Ferdig når du er ferdig.

Endre størrelse på en tegning og flytt den

Når du har lagt til en tegning, kan du endre størrelse på den og flytte den:

 • For å endre størrelse på tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i håndtakene på ruten.
 • For å flytte tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i den.

Rediger deler av en tegning

 1. Om nødvendig trykker du på tegningen med en finger og trykker på Rediger tegning på lokalmenyen.
 2. Trykk på Markering nederst på skjermen, og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere. Et omriss vises rundt utvalget.
 3. Trykk på et alternativ i lokalmenyen:
  • For å endre størrelse på et utvalg trykker du på Endre størrelse, og deretter drar du i håndtakene på ruten rundt utvalget.
  • Trykk på Skill ut på lokalmenyen for å dele en tegning i to tegninger.
  • Du kan også klippe ut, kopiere, lime inn, slette og duplisere et utvalg.

Animer en tegning i Keynote

Du kan bruke byggeffekten for strektegninger til å tegne bildet inn eller ut når lysbilde vises i presentasjonen.

 1. Velg lysbildet med tegningen, og trykk på tegningen for å velge den.
 2. Trykk på tegningen igjen, og deretter trykker du på Animer fra lokalmenyen.
 3. Velg Bygg inn for å tegne bildet inn. Velg Bygg ut for å tegne bildet ut. 
 4. Velg Strektegning i lokalmenyen og trykk på Spill av for å forhåndsvise animasjonen.
 5. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Marker og bla med Apple Pencil

Du kan bruke Apple Pencil for å bla i dokumentene dine og markere objekter. Gå til Innstillinger > [Appnavn], og slå deretter på Marker og bla med Apple Pencil.

For å legge til tegninger når Marker og bla med Apple Pencil er slått på, trykker du på Legg til ny-knappen >Media-knappen, og deretter trykker du på Tegning.

Publiseringsdato: