Hvis du har mistet fjernkontrollen til Apple TV

Hvis du har mistet fjernkontrollen til Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon), kan du kontrollere Apple TV med iOS-enheten din.

Kontrollere Apple TV med iOS-enheten din

Påse at Apple TV er koblet til TV-en og Wi-Fi-nettverket.

  • Hvis Apple TV er slått av, kan du slå den på uten fjernkontroll. Du kan bare koble fra strømmen på Apple TV, og deretter kobler du til igjen.
  • Hvis du har en ny Apple TV som ikke er konfigurert, kobler du Apple TV til Wi-Fi-ruteren med en Ethernet-kabel. 

Deretter følger du fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere Apple TV Remote i Kontrollsenter eller Apple TV Remote-appen.

Bruke Apple TV Remote i Kontrollsentere

  1. Påse at iOS-enheten er på samme Wi-Fi-nettverk som Apple TV.
  2. Legg til Apple TV Remote i Kontrollsenter, og deretter åpner du Kontrollsenter.
  3. Trykk på , og velg deretter Apple TV.
  4. Hvis du blir spurt om det, angir du den firesifrede koden på iOS-enheten som vises på Apple TV.

Bruke Apple TV Remote-appen

  1. Påse at iOS-enheten er på samme Wi-Fi-nettverk som Apple TV.
  2. Last ned Apple TV Remote-appen fra App Store.
  3. Åpne Apple TV Remote-appen, og trykk på Legg til Apple TV. Deretter trykker du på Apple TV-enheten din.
  4. Hvis du blir spurt om det, angir du den firesifrede koden på iOS-enheten som vises på Apple TV.

Kjøp en ny fjernkontroll

Du kan også kjøpe en ny Siri Remote eller Apple TV Remote for Apple TV fra Apple Online Store, Apple Store eller en annen forhandler.

Les mer

Publiseringsdato: