Hvis du har mistet fjernkontrollen til Apple TV

Du kan kontrollere Apple TV med iPhone, iPad eller iPod touch. Eventuelt kan du bruke en annen fjernkontroll.

Bruke Apple TV Remote i Kontrollsenter

Hvis du har mistet fjernkontrollen til Apple TV 4K eller Apple TV HD, kan du konfigurere og bruke Apple TV Remote på iPhone, iPad eller iPod touch.

Bruk en annen fjernkontroll

Du kan også kjøpe en ny fjernkontroll til Apple TV fra Apple Online Store, Apple Store eller en annen forhandler. Eventuelt kan du finne ut hvordan du bruker en nettverksbasert fjernkontroll med Apple TV

Publiseringsdato: