Hvis du har mistet fjernkontrollen til Apple TV

Du trenger en fjernkontroll for å kontrollere Apple TV. Hvis du har mistet fjernkontrollen som fulgte med Apple TV, kan du kontrollere Apple TV med iOS-enheten din eller kjøpe en ny fjernkontroll.

Kontrollere Apple TV med iOS-enheten din

Før du begynner, sjekk dette:

  • Sjekk at Apple TV er koblet til TV-en din, at strømmen er på, og at enheten er tilkoblet Wi-Fi-nettverket ditt hjemme.
  • Hvis Apple TV er slått av, kan du slå den på uten fjernkontroll. Du kan bare koble fra strømmen på Apple TV, og deretter kobler du til igjen.
  • Hvis du har en ny Apple TV som ikke er konfigurert, kobler du Apple TV til Wi-Fi-ruteren med en Ethernet-kabel. 

Følg deretter fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere Apple TV Remote i Kontrollsenter.

Bruke Apple TV Remote i Kontrollsenter

Hvis du har konfigurert iOS-enheten din til å kontrollere Apple TV, blir Apple TV Remote automatisk lagt til i Kontrollsenter når du oppdaterer til iOS 12 eller nyere.

Hvis du ikke har konfigurert iOS-enheten din til å kontrollere Apple TV eller har en eldre versjon av iOS, så gjør dette:

  1. Påse at iOS-enheten er på samme Wi-Fi-nettverk som Apple TV.
  2. Legg til Apple TV Remote i Kontrollsenter, og deretter åpner du Kontrollsenter.
  3. Trykk på , og velg deretter Apple TV.
  4. Hvis du blir spurt om det, angir du den firesifrede koden på iOS-enheten som vises på Apple TV.

Apple TV Remote i Kontrollsenter fungerer med Apple TV 4K, Apple TV HD og Apple TV (3. generasjon).

Kjøp en ny fjernkontroll

Du kan også kjøpe en ny Siri Remote eller Apple TV Remote for Apple TV fra Apple Online Store, Apple Store eller en annen forhandler.

Finn ut mer

  • Hvis du har fjernkontrollen for en annen Apple TV, kan du kanskje bruke den til å kontrollere din nåværende Apple TV. Få hjelp med fjernkontrollen for Apple TV.
  • Hvis fjernkontrollen til Apple TV 4K eller Apple TV HD ikke virker, prøver du å lade fjernkontrollen.
  • Avhengig av hvilken TV du har, er det ikke sikkert at du kan kontrollere lyden med Apple TV Remote i Kontrollsenter.
Publiseringsdato: