Hvis du ikke får tilgang til lisenser i Apple Configurator

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke får tilgang til lisensene dine når du har overført til Apper og bøker i Apple School Manager eller Apple Business Manager. 

Tilbakekall alle tildelte lisenser

 1. Åpne Apple Configurator.
 2. Velg Konto > Logg på, og deretter logger du på App Store med VPP-kontoen din.
 3. Velg Vindu > VPP-tilordninger.
 4. Klikk på trekanten ved siden av appen for å se serienummeret til enheten som appen er tilordnet.
 5. Velg enheten i listen, klikk på Fjern i verktøylinjen, og klikk deretter på Tilbakekall.
 6. Gjenta trinn 4 og 5 for å tilbakekalle lisenser fra andre apper.
 7. Gå til neste del og overfør de eldre VPP-lisensene dine.

Overfør eldre VPP-lisenser

Når du har tilbakekalt alle tildelte lisenser, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Logg på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Apper og bøker.
 3. Overfør eventuelle eldre VPP-lisenser.
 4. Gå til neste del for å opprette en ny plassering for Apple Configurator.

Opprett en ny plassering for Apple Configurator

Når du har overført de eldre VPP-lisensene dine, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Logg på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Plasseringer.
 3. Klikk på Legg til ny plassering.*
 4. Legg inn informasjon om den nye plasseringen, og klikk deretter på Lagre. Det er kun Apple Configurator som kommer til å bruke denne plasseringen.
 5. Gå til neste del for å opprette en ny Innholdsansvarlig. 

Opprett en ny Innholdsansvarlig

Når du har opprettet en ny plassering, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Klikk på Kontoer.
 2. Klikk på Legg til ny konto.*
 3. Skriv inn kontodetaljene, velg Innholdsansvarlig som administratorrolle, og velg deretter den nye plasseringen for Apple Configurator. 
 4. Klikk på Lagre person.
 5. Klikk på Opprett pålogging, få tak i navn og passord, og logg deretter av.
 6. Gå til neste del for å overføre lisensene dine til en ny plassering. 

Kjøp kostnadsfrie lisenser på den nye plasseringen

Når du har opprettet en ny Innholdsansvarlig, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Logg på voluminnkjøpsprogrammet med den nye Innholdsansvarlig-kontoen.
 2. Søk etter en kostnadsfri app, angi et antall, klikk på Gjennomgå ordre, og fullfør deretter bestillingen.
 3. Logg på Apple School Manager eller Apple Business Manager med den nye Innholdsansvarlig-kontoen.
 4. Velg Kom i gang med Apper og bøker, og overfør lisenser til den nye plasseringen hvis du blir bedt om det. 
 5. Gå til neste del, og logg på med Apple Configurator.

Logg på Apple Configurator

Når du har fått de kostnadsfrie lisensene på den nye plasseringen, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Apple Configurator.
 2. Velg Konto > Logg på, og logg deretter på med den nye Innholdsansvarlig-kontoen.
 3. Velg Vindu > Volumkjøpstilordninger, og deretter bekrefter du at VPP-lisensene er oppført.

Når du har fullført denne fremgangsmåten, kan du overføre lisenser til den nye plasseringen til Apple Configurator når du er logget på som en administrator.

* For å opprette en ny plassering eller en Innholdsansvarlig må du være Administrator, Institusjonsansvarlig eller Personleder.

Publiseringsdato: