Hvis du ikke får tilgang til lisenser i Apple Configurator

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke får tilgang til lisensene dine når du har overført til Apper og bøker i Apple School Manager eller Apple Business Manager. 

Tilbakekall alle tildelte lisenser

 1. Åpne Apple Configurator.
 2. Velg Konto > Logg på, og deretter logger du på App Store med VPP-kontoen din.
 3. Velg Vindu > VPP-tilordninger.
 4. Klikk på trekanten ved siden av appen for å se serienummeret til enheten som appen er tilordnet.
 5. Velg enheten i listen, klikk på Fjern i verktøylinjen, og klikk deretter på Tilbakekall.
 6. Gjenta trinn 4 og 5 for å tilbakekalle lisenser fra andre apper.
 7. Gå til neste del og overfør de eldre VPP-lisensene dine.

Overfør eldre VPP-lisenser

Når du har tilbakekalt alle tildelte lisenser, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Logg på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Apper og bøker.
 3. Overfør eventuelle eldre VPP-lisenser.
 4. Gå til neste del for å opprette en ny plassering for Apple Configurator.

Opprett en ny plassering for Apple Configurator

Når du har overført de eldre VPP-lisensene dine, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Logg på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Plasseringer.
 3. Klikk på Legg til ny plassering.*
 4. Legg inn informasjon om den nye plasseringen, og klikk deretter på Lagre. Det er kun Apple Configurator som kommer til å bruke denne plasseringen.
 5. Gå til neste del for å opprette en ny Innholdsansvarlig. 

Opprett en ny Innholdsansvarlig

Når du har opprettet en ny plassering, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Klikk på Kontoer.
 2. Klikk på Legg til ny konto.*
 3. Skriv inn kontodetaljene, velg Innholdsansvarlig som administratorrolle, og velg deretter den nye plasseringen for Apple Configurator. 
 4. Klikk på Lagre person.
 5. Gå til neste del for å overføre lisensene dine til en ny plassering. 

Overføre lisensene dine til den nye plasseringen

Når du har opprettet en ny Innholdsansvarlig, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Logg på Apple School Manager eller Apple Business Manager med den nye Content Manager-kontoen.
 2. Velg Kom i gang med Apper og bøker.
 3. Søk etter en app, klikk på Overfør, angi et antall, velg plasseringen til Apple Configurator, og klikk deretter på Overfør.

Logg på Apple Configurator

Når du har overført lisensene til den nye plasseringen, logger du på Apple Configurator med den nye kontoen. 

Åpne Apple Configurator, velg Konto > Logg på, og logg deretter på App Store med den nye Innholdsansvarlig-kontoen.

* For å opprette en ny plassering eller en Innholdsansvarlig må du være Administrator, Institusjonsansvarlig eller Personleder.

Publiseringsdato: