Produktsikkerhetssertifiseringer, valideringer og veiledning for watchOS

Denne artikkelen inneholder henvisninger til viktige produktsertifiseringer, kryptografiske valideringer og sikkerhetsveiledning for watchOS-plattformer. Kontakt oss på security-certifications@apple.com hvis du har spørsmål.

Validering av kryptografiske moduler

Alle sertifikater for validering av Apple FIPS 140-2-samsvar finnes på CMVP-leverandørsiden. Apple er aktiv når det gjelder valideringen av CoreCrypto- og CoreCrypto Kernel-moduler for alle større utgivelser av watchOS. Validering kan bare utføres for en endelig versjon av en modulutgivelse og sendes inn formelt ved offentlig OS-utgivelse. CMVP vedlikeholder nå valideringsstatus for kryptografiske moduler under to separate lister, avhengig av deres nåværende status. Modulene begynner i Implementation Under Test List og fortsetter deretter til Modules in Process List.

Sertifiseringer av operativsystemet

Finn ut mer om sertifiseringer for produktsikkerhet, valideringer og veiledninger for:

Publiseringsdato: