Om Secure Boot

Bruk Secure Boot for å påse at kun legitime operativsystemer du stoler på, lastes på iMac Pro under oppstart.

Secure Boot har tre innstillinger for å påse at Mac-maskinen alltid starter fra et legitimt Mac- eller Microsoft Windows-operativsystem du stoler på: Full sikkerhet, Medium sikkerhet og Ingen sikkerhet. Kun tilgjengelig på iMac Pro.

Secure Boot-innstillinger er tilgjengelige i Oppstartssikkerhetsverktøy :

  1. Slå på iMac Pro og trykk og hold inne Kommando (⌘)-R umiddelbart etter du ser Apple-logoen og starter fra macOS-gjenoppretting.
  2. Når du ser macOS-verktøy-vinduet, velger du Verktøy > Oppstartssikkerhetsverktøy fra menylinjen.
  3. Når du blir bedt om å godkjenne, klikker du på Skriv inn macOS-passord, velger en administratorkonto og skriver inn passordet.

Full sikkerhet

Full Sikkerhet er standardinnstillingen på Secure Boot. Den tilbyr det høyeste sikkerhetsnivået. Dette sikkerhetsnivået var tidligere kun tilgjengelig på iOS-enheter.

Under oppstart verifiserer Mac-en integriteten til operativsystemet (OS) på startdisken din, for å påse at det er legitimt. Hvis operativsystemet er ukjent eller ikke kan verifiseres som legitimt, kobles Mac til Apple for å laste ned oppdatert integritetsinformasjon den trenger for å verifisere operativsystemet. Denne informasjonen er unik for Mac-maskinen din og sørger for at Mac starter fra et operativsystem Apple stoler på.

Hvis FileVault er aktivert når du prøver å laste ned oppdatert integritetsinformasjon på Mac-maskinen din, blir du bedt om å skrive inn et passord for å låse opp disken. Skriv inn administratorpassordet og klikk på Lås opp for å fullføre nedlastingen.

Hvis operativsystemet ikke får godkjent verifiseringen:

  • macOS: Et varsel informerer om at du må ha en programvareoppdatering for å bruke denne startdisken. Klikk på Oppdater for å åpne macOS-installereren som du kan bruke til å installere macOS på startdisken på nytt. Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk som Mac vil prøve å verifisere.
  • Windows: Et varsel informerer om at du må installere Windows med Boot Camp-assistent.

Hvis Mac ikke kan koble til internett, vises et varsel om at internettilkobling kreves.

  • Kontroller internettilkoblingen din ved å velge et aktivt nettverk fra Wi-Fi-statusmenyen  i menylinjen. Deretter klikker du på Prøv på nytt.
  • Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk.
  • Eller bruk Oppstartssikkerhetsverktøy til å senke sikkerhetsnivået til Middels sikkerhet.

Middels sikkerhet

Under oppstart når Middels sikkerhet er slått på, verifiserer Mac-maskinen operativsystemet på startdisken din ved å sikre seg om at den har blitt signert av Apple (macOS) eller Microsoft (Windows). Du trenger ikke en internettilkobling eller oppdatert integritetsinformasjon fra Apple. Slik hindrer det ikke Mac-maskinen din fra å bruke et operativsystem som ikke stoles på av Apple.

Hvis operativsystemet ikke får godkjent verifiseringen:

  • macOS: Et varsel gir informerer om at det kreves en programvareoppdatering for å bruke startdisken. Klikk på Oppdater for å åpne macOS-installereren som du kan bruke til å installere macOS på startdisken på nytt. Dette krever en internettilkobling. Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk som Mac vil prøve å verifisere.
  • Windows: Et varsel informerer om at du må installere Windows med Boot Camp-assistent.

Ingen sikkerhet

Ingen sikkerhet-innstillingene håndhever ingen av sikkerhetskravene for startdisken ovenfor.

Publiseringsdato:Wed May 09 21:32:43 GMT 2018