Om Sikker oppstart

Hvis du har en Mac med Apple T2-sikkerhetsbrikken, kan du bruke Sikker oppstart for å sørge for at bare et legitimt, godkjent operativsystem laster ved oppstart.

Sikker oppstart er bare tilgjengelig på Mac-modeller med Apple T2-sikkerhetsbrikken og har tre innstillinger for å sikre at Macen alltid starter fra legitime, godkjente Mac-operativsystemer eller Microsoft Windows-operativsystemer: Full sikkerhet, Medium sikkerhet og Ingen sikkerhet.

Innstillinger for Sikker oppstart er tilgjengelige i Oppstartssikkerhetsverktøy:

  1. Slå på Macen, og trykk og hold inne Kommando (⌘)-R umiddelbart etter du ser Apple-logoen, for å starte opp fra macOS-gjenoppretting.
  2. Når du ser macOS-verktøy-vinduet, velger du Verktøy > Oppstartssikkerhetsverktøy fra menylinjen.
  3. Når du blir bedt om å godkjenne, klikker du på Oppgi macOS-passord, velger en administratorkonto og skriver inn passordet.

Full sikkerhet

Full sikkerhet er standardinnstillingen for Sikker oppstart. Den tilbyr det høyeste sikkerhetsnivået. Dette sikkerhetsnivået var tidligere kun tilgjengelig på iOS-enheter.

Under oppstart verifiserer Macen integriteten til operativsystemet (OS) på startdisken din, for å påse at det er legitimt. Hvis operativsystemet er ukjent eller ikke kan verifiseres som legitimt, kobles Macen til Apple for å laste ned oppdatert integritetsinformasjon den trenger for å verifisere operativsystemet. Denne informasjonen er unik for Macen din og sørger for at Macen starter fra et Apple-godkjent operativsystem.

Hvis FileVault er aktivert når du prøver å laste ned oppdatert integritetsinformasjon på Macen din, blir du bedt om å skrive inn et passord for å låse opp disken. Skriv inn administratorpassordet, og klikk på Lås opp for å fullføre nedlastingen.

Hvis operativsystemet ikke får godkjent verifiseringen:

  • macOS: Et varsel informerer om at du må ha en programvareoppdatering for å bruke denne startdisken. Klikk på Oppdater for å åpne macOS-installereren som du kan bruke til å installere macOS på startdisken på nytt. Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk som Macen prøver å verifisere.
  • Windows: Et varsel informerer om at du må installere Windows med Boot Camp-assistent.

Hvis Macen ikke kan koble til Internett, vises et varsel om at internettilkobling kreves.

  • Kontroller internettilkoblingen din ved å velge et aktivt nettverk fra Wi-Fi-statusmenyen  i menylinjen. Deretter klikker du på Prøv på nytt.
  • Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk.
  • Eller bruk Oppstartssikkerhetsverktøy til å senke sikkerhetsnivået til Medium sikkerhet.

Medium sikkerhet

Under oppstart når Medium sikkerhet er slått på, verifiserer Macen operativsystemet på startdisken din ved å forsikre seg om at det har blitt signert av Apple (macOS) eller Microsoft (Windows). Du trenger ikke internettilkobling eller oppdatert integritetsinformasjon fra Apple. Slik hindrer det ikke Macen fra å bruke et operativsystem som ikke er godkjent av Apple.

Hvis operativsystemet ikke får godkjent verifiseringen:

  • macOS: Et varsel informerer om at du må ha en programvareoppdatering for å bruke denne startdisken. Klikk på Oppdater for å åpne macOS-installereren som du kan bruke til å installere macOS på startdisken på nytt. Dette krever internettilkobling. Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk som Macen prøver å verifisere.
  • Windows: Et varsel informerer om at du må installere Windows med Boot Camp-assistent.

Ingen sikkerhet

Ingen sikkerhet-innstillingene håndhever ingen av sikkerhetskravene for startdisken ovenfor.

Publiseringsdato: