Om Sikker oppstart

Hvis du har en Mac med Apple T2-brikken, kan du bruke Sikker oppstart til å sørge for at bare et legitimt, godkjent operativsystem laster ved oppstart.

Sikker oppstart er bare tilgjengelig på Mac-modeller med Apple T2-brikken og har tre innstillinger for å sikre at Macen alltid starter fra legitime, godkjente Mac-operativsystemer eller Microsoft Windows-operativsystemer: Full sikkerhet, Medium sikkerhet og Ingen sikkerhet.

Innstillinger for Sikker oppstart er tilgjengelige i Oppstartssikkerhetsverktøy:

  1. Slå på Macen, og trykk og hold inne Kommando (⌘)-R umiddelbart etter du ser Apple-logoen, for å starte opp fra macOS-gjenoppretting.
  2. Når du ser macOS-verktøy-vinduet, velger du Verktøy > Oppstartssikkerhetsverktøy fra menylinjen.
  3. Når du blir bedt om å godkjenne, klikker du på Oppgi macOS-passord, velger en administratorkonto og skriver inn passordet.

Full sikkerhet

Full sikkerhet er standardinnstillingen for Sikker oppstart. Den tilbyr det høyeste sikkerhetsnivået. Dette sikkerhetsnivået var tidligere kun tilgjengelig på iOS-enheter.

Under oppstart verifiserer Mac integriteten til operativsystemet (OS) på startdisken din, for å påse at det er legitimt. Hvis operativsystemet er ukjent eller ikke kan verifiseres som legitimt, kobles Macen til Apple for å laste ned oppdatert integritetsinformasjon den trenger for å verifisere operativsystemet. Denne informasjonen er unik for Macen din og sørger for at Mac starter fra et Apple-godkjent operativsystem.

Hvis FileVault er aktivert når du prøver å laste ned oppdatert integritetsinformasjon på Macen din, blir du bedt om å skrive inn et passord for å låse opp disken. Skriv inn administratorpassordet, og klikk på Lås opp for å fullføre nedlastingen.

Hvis operativsystemet ikke får godkjent verifiseringen:

  • macOS: Et varsel informerer om at du må ha en programvareoppdatering for å bruke denne startdisken. Klikk på Oppdater for å åpne macOS-installereren som du kan bruke til å installere macOS på startdisken på nytt. Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk som Macen vil prøve å verifisere.
  • Windows: Et varsel informerer om at du må installere Windows med Boot Camp-assistent.

Hvis Macen ikke kan koble til Internett, vises et varsel om at internettilkobling kreves.

  • Kontroller internettilkoblingen din ved å velge et aktivt nettverk fra Wi-Fi-statusmenyen  i menylinjen. Deretter klikker du på Prøv på nytt.
  • Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk.
  • Eller bruk Oppstartssikkerhetsverktøy til å senke sikkerhetsnivået til Middels sikkerhet.

Middels sikkerhet

Under oppstart når Middels sikkerhet er slått på, verifiserer Macen operativsystemet på startdisken din ved å forsikre seg om at den har blitt signert av Apple (macOS) eller Microsoft (Windows). Du trenger ikke en internettilkobling eller oppdatert integritetsinformasjon fra Apple. Slik hindrer det ikke Macen din fra å bruke et operativsystem som ikke er godkjent av Apple.

Hvis operativsystemet ikke får godkjent verifiseringen:

  • macOS: Et varsel informerer om at du må ha en programvareoppdatering for å bruke denne startdisken. Klikk på Oppdater for å åpne macOS-installereren som du kan bruke til å installere macOS på startdisken på nytt. Dette krever internettilkobling. Eller klikk på Startdisk og velg en annen startdisk som Macen vil prøve å verifisere.
  • Windows: Et varsel informerer om at du må installere Windows med Boot Camp-assistent.

Ingen sikkerhet

Ingen sikkerhet-innstillingene håndhever ingen av sikkerhetskravene for startdisken ovenfor.

Publiseringsdato: