Styr hjemmet ditt med Siri

Slå på lyset, juster termostaten og styr alle produktene du bruker i hjemmet ditt, selv når du ikke er der. Du kan gjøre alt dette bare ved å spørre Siri.

Dette trenger du

La stemmen din være på/av-knappen

Siri vet hvilket HomeKit-tilbehør som er konfigurert på Hjem-appen, og hvilken status det har. Siri kjenner igjen tilbehøret etter navn, plassering og annen informasjon du har lagt til i Hjem-appen. Og hvis du konfigurerer HomePod1, Apple TV eller iPad som et hjemknutepunkt, kan du bruke Siri til å styre hjemmet ditt, uansett hvor du er.

Slå tilbehør av eller på

Fra lys til apparater – Siri kan slå HomeKit-tilbehøret ditt av eller på. Bare si «Hei, Siri» og deretter noe som dette:

 • «Slå på lyset.»
 • «Slå av vifta.»
 • «Slå på lysbryteren.»
 • «Slå på varmeovnen.»

Juster tilbehør

Siri kan justere HomeKit-tilbehør som lys og termostat. Si «Hei, Siri» og deretter noe som dette:

 • «Sett temperaturen på 20 grader.»
 • «Juster lyset nede til 50 %.»
 • «Skru lysene i stua helt opp.»
 • «Gjør lysene på soverommet blå.»

 

Styr et rom eller en sone

Hvis du organiserer tilbehøret ditt etter rom eller sone, kan du styre områder i huset med én kommando. Si «Hei, Siri» og deretter noe som dette:

 • «Slå av lyset nede.»
 • «Slå på vifta på kontoret.»
 • «Slå på varmen oppe.»

 

Bruk HomePod til å styre rommet den befinner seg i1

Hvis du har en HomePod1, kan du styre alt HomeKit-tilbehør i rommet den befinner seg i, med én kommando. Bare si «Hei, Siri» og deretter noe som dette:

 • «Slå av lysene.»
 • «Slå på vifta.»
 • «Slå av lysbryteren.»

 

Opprett en stemning med Siri

Med stemninger kan du styre flere tilbehør samtidig. Og med Siri kan du også opprette en stemning med kun stemmen din. Her er noen eksempler:

 • «Hei, Siri. God natt.»
 • «Hei, Siri. Jeg er hjemme.»
 • «Hei, Siri. Klargjør lesestemningen min.»

Kontroller hjemmets status

Er du i senga og lurer på om du slo av lysene nede? Siri vet det. Bare si «Hei, Siri» og deretter noe som dette:

 • «Er lysene nede slått på?»
 • «Er garasjedøren åpen?»

 

Styr tilbehøret ditt eksternt2

Hvis du har konfigurert et hjemknutepunkt, kan du be Siri om å styre hjemmet ditt mens du er borte. Si «Hei, Siri» og deretter noe som dette:

 • «Slå av lysene i huset i Bergen.»
 • «Slå av vifta i stua.»
 • «Still temperaturen i huset i Korgen på 22 grader.»

  

 1. HomePod er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
 2. Noe tilbehør kan ikke styres med Siri når enheten din er låst. Du må for eksempel låse opp enheten før du kan bruke Siri til å låse opp døren.

Publiseringsdato: