Bruk bevegelser for å navigere på iPhone X

Bruk bevegelser på iPhone X for raskt å navigere, multitaske, justere innstillinger og få tilgang til alt du bruker mest.

Lær deg det grunnleggende

Bruk sideknappen for å slå på iPhone X, sette den i dvale, bruke Siri, Apple Pay med mer.

 

Slå enheten av eller på

For å slå den på holder du inne sideknappen inntil du ser Apple-logen.

For å slå den av holder du inne sideknappen og én av volumknappene samtidig inntil du ser skyveknappen, og deretter skyver du den for å slå av.

Vekk og sett i dvale

Løft for å vekke, eller trykk for å vekke iPhone X.

Trykk på sideknappen for å sette iPhone X i dvale.

Bruk Siri

Si «Hei Siri.» Eller trykk på og hold inne sideknappen.

Installer apper

Når du har valgt en app i App Store, dobbeltklikker du på sideknappen for å installere den.

Bruk Apple Pay

For å autentisere kjøp med Apple Pay ved bruk av Face ID dobbeltklikker du på sideknappen. Deretter ser du på iPhone X.

Bruk intuitive bevegelser for å komme deg dit du skal

For å oppnå en ubrutt overflate – der ingenting kommer i veien for brukeropplevelsen – har vi erstattet Hjem-knappen med nye, men velkjente måter å finne frem på. For å begynne løfter du iPhone og ser på den for å låse opp med Face ID. Eller hvis den ligger på bordet eller en annen flat overflate, kan du løfte eller trykke på den for å vekke den.

Lås opp enheten, og gå til Hjem-skjermen

For å låse den opp ser du på iPhone X. Deretter sveiper du opp fra bunnen av låseskjermen. For å gå til Hjem-skjermen kan du når som helst sveipe opp fra bunnen av skjermen.

Multitask

Sveip opp fra bunnen av skjermen, og hold. Hvis du har en app åpen, sveiper du til høyre langs bunnen av skjermen for å bytte til en annen app.

Finn widgeter

For å se informasjon fra appene du har lagt til i widgeter, sveiper du til høyre fra Hjem-skjermen eller låseskjermen.

Søk

For raskt å finne noe på enheten eller på nettet sveiper du ned fra midten av skjermen.

Åpne Kontrollsenter

For raskt å justere innstillinger og apper i Kontrollsenter sveiper du ned fra øverst til høyre på skjermen.

 

Se varsler

For å se varslene dine, for eksempel anrop, påminnelser og meldinger, sveiper du ned fra toppen av skjermen.

Få rask tilgang

For å få rask tilgang til elementer øverst på skjermen sveiper du ned fra bunnen av skjermen. Eller sveip opp og ned raskt fra bunnen av skjermen.*

  

*Rask tilgang er slått av som standard. For å slå på funksjonen går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet. Deretter ruller du ned, trykker på Rask tilgang og slår på funksjonen.

Publiseringsdato: