Om Oppstartssikkerhetsverktøy

Bruk Oppstartssikkerhetsverktøy til å sørge for at Macen alltid starter med den valgte startdisken og et legitimt operativsystem du stoler på.

Oppstartssikkerhetsverktøyet, som kun er tilgjengelig på Mac-modeller med Apple T2-sikkerhetsbrikken, har tre funksjoner som hjelper deg å sikre Macen mot uautorisert tilgang: Firmwarepassordbeskyttelse, Sikker oppstart og Ekstern oppstart.

Slik åpner du Oppstartssikkerhetsverktøy:

  1. Slå på Macen, og trykk på og hold inne Kommando (⌘)-R med en gang du ser Apple-logoen. Macen starter opp fra macOS-gjenoppretting.
  2. Når du ser macOS-verktøy-vinduet, velger du Verktøy > Oppstartssikkerhetsverktøy fra menylinjen.
  3. Når du blir bedt om å godkjenne, klikker du på Oppgi macOS-passord, velger en administratorkonto og skriver inn passordet.

Firmwarepassordbeskyttelse

Bruk et firmwarepassord for å hindre alle som ikke har passord, fra å starte fra en annen disk enn den du har valgt som startdisk. Klikk på Slå på firmwarepassord og følg instruksjonen på skjermen for å angi et firmwarepassord. Finn ut mer om firmwarepassord.

Du kan også bruke Ekstern oppstart for å hindre de som har firmwarepassordet, fra å starte fra eksterne medier.

Sikker oppstart

Bruk denne funksjonen til å sørge for at Macen starter med et legitimt operativsystem du stoler på. Finn ut mer om Sikker oppstart.

Ekstern oppstart

Bruk denne funksjonen til å kontrollere om Macen kan starte fra en ekstern harddisk, minnepinne eller andre eksterne medier. Standardinnstillingen som er mest sikker er «Ikke tillat oppstart fra eksterne medier». Når du har valgt denne innstillingen, kan ikke Macen startes fra eksterne medier:

  • Startdisk-valg viser en melding om at sikkerhetsinnstillingene dine ikke tillater Macen å bruke en ekstern startdisk.
  • Med Startup Manager kan du velge en ekstern startdisk. Hvis du gjør dette, får du en melding når du starter Macen på nytt, der det står at sikkerhetsinnstillingene dine ikke tillater Macen å bruke en ekstern startdisk. Nå kan du velge å starte på nytt fra den startdisken du bruker, eller velge en annen startdisk. 

Slik tillater du Macen å bruke en ekstern startdisk:

  1. Åpne Oppstartssikkerhetsverktøy.
  2. Velg «Tillat oppstart fra eksterne media».
    Macen støtter ikke oppstart fra nettverksvolumer, uavhengig av om du tillater oppstart fra eksterne medier.
  3. Hvis du vil velge en ekstern startdisk før du starter Macen på nytt, avslutter du Oppstartssikkerhetsverktøy og velger Apple-menyen () > Startdisk.
Publiseringsdato: