Få hjelp med AirPods

Finn ut hva kan gjøre hvis du trenger hjelp med å koble til eller lade AirPods.

Hvis du ikke får koblet til AirPods lenger

Hvis du ikke hører tilkoblingslyden etter noen sekunder eller ikke hører noe når du har AirPods i ørene:

Får du fremdeles ikke forbindelse? Følg fremgangsmåten på iOS-enheten din.

  1. Gå til Innstillinger > Bluetooth og trykk på symbolet ved siden av AirPods.1 Trykk så på Glem denne enheten.
  2. Legg AirPods i etuiet og lukk lokket. Vent 15 sekunder før du åpner lokket.
  3. Trykk og hold inne konfigurasjonsknappen på baksiden av etuiet til statuslampen blinker oransje noen ganger, og deretter blinker hvitt.
  4. Plasser AirPods i nærheten av enheten. Følg fremgangsmåten på skjermen til iOS-enheten.

Finn ut mer om konfigurering av AirPods og andre Bluetooth-enheter. Hvis du har problemer med å koble til AirPod-erstatningen, kan dufinne ut mer om AirPods-erstatninger.

Hvis AirPods ikke lader

  1. Sørg for at Lightning-til-USB-kabelen er koblet til ladeetuiet og USB-strømadapteren. Deretter må du sørge for at strømadapteren er koblet til et strømuttak.
  2. Sørg for at AirPods er riktig plassert i ladeetuiet og lukk lokket.
  3. Lad AirPods og etui i minst 15 minutter.
  4. Åpne etuilokket med AirPods inni og hold etuiet nært til iOS-enheten. Vent noen sekunder til du ser ladesymbolet  ved siden av batterisymbolet mens AirPods er koblet til strøm.

Hvis du fortsatt ikke får ladet AirPods, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Hvis AirPods viser ulik ladeprosent

Hver AirPod har et eget batteri som lades separat. Finn ut mer om lading av AirPods.

  1. Hvis du ikke ser AirPods i Innstillinger > Bluetooth, går du til neste trinn.
Publiseringsdato: