Dele GarageBand for iOS-sanger eller Music Memos på YouTube og Facebook

Du kan bruke iMovie for iOS til å dele GarageBand-sanger eller Music Memos som er laget på iPhone, iPad eller iPod touch, på YouTube eller Facebook.

Hvis du vil dele GarageBand-sanger eller Music Memos på YouTube eller Facebook, må du dele sangen på iMovie først. Deretter kan du dele filmen med sangen din på YouTube eller Facebook. Kontroller før du starter at du har iMovie installert på iOS-enheten. Hvis du ikke har det, kan du laste ned og installere iMovie fra App Store

Del en GarageBand-sang på iMovie

 1. Åpne GarageBand, og deretter åpner du om nødvendig Mine sanger-leseren:
  • Trykk på navigeringsknappen i kontrollpanelet på en iPhone eller iPod touch, og deretter på Mine sanger.
  • På iPad trykker du på Mine sanger i kontrollpanelet. 
 2. I Mine sanger-leseren trykker du på Velg, trykker på sangen du vil dele, og deretter på Del.
 3. På Del sang-skjermen trykker du på Sang.
 4. Velg lydkvaliteten på sangen, angi sanginformasjon, og trykk deretter på Del.
 5. Trykk på Kopier til iMovie. GarageBand eksporterer sangen til iMovie, og iMovie åpnes automatisk.

Del Music Memo på iMovie

 1. Åpne Music Memos.
 2. Trykk på  øverst på skjermen.
 3. Trykk på Music Memo du vil dele, og trykk deretter på bølgeformen for å åpne Music Memo i Detaljer-visning.
 4. Trykk på Del-knappen , og trykk deretter på Kopier til iMovie. Music Memos-filene dine eksporteres til iMovie, og iMovie åpnes automatisk.

Opprett en ny film og del den på YouTube eller Facebook

Når du har delt GarageBand-sangen eller Music Memo på iMovie, kan du dele den på YouTube eller Facebook

 1. Hvis du ikke har et iMovie-prosjekt på enheten din, oppretter iMovie automatisk en ny film. Hvis du har iMovie-prosjekter på enheten din, trykker du på Lag ny film når iMovie åpnes. Sangen eller Music Memo-filen dukker automatisk opp i tidslinjen på den nye filmen.
 2. Trykk på Ferdig, og deretter trykker du på Del-knappen nederst på skjermen.
 3. Trykk på YouTube eller Facebook, og logg deretter på Google-/YouTube-kontoen eller Facebook-kontoen.
 4. Velg en størrelse og angi metadata-tagger du vil legge til, og trykk deretter på Del.
 5. Trykk på Publiser. Du mottar en bekreftelse på at filmen er publisert.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: