Legg til animerte titler til en Clips-video på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Autoteksting kan du lage animerte titler til videoen din med stemmen din, med en valgfri stil.

For å lage Autoteksting kan du snakke mens du tar opp videoen. Når du spiller av videoen, vises stemmeopptaket ditt som en animert tittel på videoen. Når du har opprettet en tittel, kan du redigere den. Du kan også inkludere opptaket av stemmen din sammen med tittelen, eller bare inkludere tittelen.

Åpne en video eller lag en ny en

 1. Åpne Clips.* Hvis du har brukt Clips før, åpnes den siste videoen du jobbet med, automatisk.
 2. Trykk på  øverst til venstre.
 3. Trykk på  for å opprette en ny video. For å åpne en lagret video sveiper du for å se lagrede videoer, trykker på videoen, og deretter trykker du på Åpne.

* Finner du ikke Clips-appen? Sveip til høyre fra Hjem-skjermen til en skjerm vises med et Søk-felt øverst, og deretter skriver du Clips i Søk-feltet. Ser du fortsatt ikke appen? Du kan ha fjernet den. Les om hvordan du gjenoppretter en app du har fjernet.

 

 

Lage Autoteksting

 1. Trykk på  for å åpne Autoteksting-menyen.
 2. Trykk på Autoteksting-stilen du vil bruke. Deretter trykker du på  for å lukke menyen.
 3. Trykk og hold på for å starte opptaket. Hvis du vil låse opptak, sveiper du opp på
 4. Snakk mens du tar opp. Snakk raskere eller saktere for å kontrollere timingen på titlene. 
 5. Slipp  for å stoppe opptaket. Hvis du har låst opptak, trykker du på knappen.
 6. For å se en video velger du miniatyrbildet nederst på skjermen, og deretter trykker du på
 7. For å ta opp klippet på nytt trykker du på  for å fjerne klippet og ta opp igjen.

Du kan også ta opp flere klipp og kombinere dem for å lage én enkelt kontinuerlig video. Alle klipp kan ha sin egen Autoteksting.

Autoteksting støtter flere språk. For å ta opp Autoteksting på et annet språk trykker du på , velger språket du vil bruke, og deretter snakker du på det språket mens du tar opp. 

 

Slå av stemmeopptaket

 1. Åpne videoen du vil redigere.
 2. Velg klippet du vil dempe i tidslinjen nederst på skjermen.
 3. Trykk på 

Når du spiller av eller deler videoen, kan du se Autoteksting uten å høre stemmen din.

Endre stil på Autoteksting

 1. Åpne videoen du vil redigere.
 2. Velg klippet du vil redigere i tidslinjen nederst på skjermen.
 3. Trykk på , og trykk deretter på Autoteksting.
 4. Trykk på Stil, og sveip deretter til venstre eller høyre for å velge en annen stil.
 5. Trykk på  for å lukke Autoteksting-navigeringen.

 

Redigere Autoteksting

Du kan redigere Autoteksting etter at du har lagt det til en video. Du kan for eksempel legge til tegnsetting, sette inn emojier og rette skrivefeil.

 1. Trykk på klippet som har et Autoteksting-opptak, og trykk deretter på .
 2. Trykk på Tekst-overskriften hvis den ikke allerede er valgt. 
 3. Trykk på teksten du vil redigere, og deretter foretar du endringene.
 4. Trykk på Ferdig, og trykk deretter på  for å lukke Autoteksting-redigereren.

Publiseringsdato: