Endre bildet på skrivebordet (bakgrunn) på Mac

Mac kommer med mange fotografier og andre bilder som du kan bruke som skrivebordsbilder (bakgrunn) for å tilpasse utseendet til Mac. Eller du kan bruke dine egne.

Velge et skrivebordsbilde i Systemvalg

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg.
  2. Klikk på Skrivebord og skjermsparer.
  3. Fra Skrivebord-panelet velger du en bildemappe til venstre, og deretter klikker du på et bilde til høyre for å endre skrivebordsbildet.

Vindu for Skrivebord og skjermsparer-valg

macOS Mojave inkluderer dynamiske skrivebordsbilder, som endres automatisk etter tiden på døgnet der du befinner deg. Du kan velge mellom to temaer for Dynamisk skrivebord: Mojave og Solforløpning. Du kan også velge fra et utvalg stillbilder, inkludert Mojave dag og Mojave natt.

Legge til en mappe med dine egne bilder

For å legge til en mappe med dine egne bilder klikker du på Legg til-knappen  under listen over mapper, og deretter velger du mappen som inneholder bildene dine. Eller du kan velge et hvilket som helst bilde.
  Bilder-vinduet med en snarveismeny åpen

Endre skrivebordsbilde fra Bilder

  1. Åpne Bilder-appen.
  2. Hvis du bruker flere skjermer, drar du Bilder-vinduet over skrivebordet du vil endre.
  3. Kontroll-klikk (eller høyreklikk) på bildet du vil bruke.
  4. Velg Del fra snarveismenyen, og velg deretter Angi skrivebordsbilde fra undermenyen.Et bilde på skrivebordet med snarveismenyen åpen

Endre skrivebordsbilde fra Finder

  1. Finn bildefilen du vil bruke fra Finder-vinduet eller skrivebordet.
  2. Kontroll-klikk (eller høyreklikk) på filen, og velg deretter Angi skrivebordsbilde fra snarveismenyen. Hvis du bruker flere skjermer, endrer dette bare bakgrunnen på hovedskjermen.

Hvis du ikke ser Angi skrivebordsbilde fra snarveismenyen, skal du se en undermeny som heter Tjenester i stedet. Velg Angi skrivebordsbilde derfra.

Les mer

Publiseringsdato: