Slik stiller du inn og administrerer alarmer på iPhone

Finn ut hvordan du stiller inn og redigerer en alarm, får Siri til å stille en alarm for deg og overvåker leggetiden din.

Med Klokke-appen kan du gjøre iPhone om til en alarmklokke. Bare åpne Klokke-appen fra Hjem-skjermen eller Kontrollsenter. Du kan også be Siri om å stille alarmen for deg.

 

Slik stiller du inn en alarm

 1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på Alarm-fanen.
 2. Trykk på .
 3. Angi et klokkeslett for alarmen. Du kan også velge ett av disse alternativene:
  • Gjenta: Trykk for å stille inn en gjentakende alarm.
  • Etikett: Trykk for å gi alarmen et navn.
  • Lyd: Trykk for å velge en lyd som spilles av når alarmen går.
  • Slumre: Slå på for å se et Slumre-valg når alarmen går.
 4. Trykk på Arkiver.

Angi volumet for alarmen

Gå til Innstillinger > Lyder og følbar respons. Dra skyveknappen til høyre eller venstre under Ringelyd og varsler for å angi volumet. Mens du drar den, spilles det av et varsel, slik at du kan høre hvordan volumet endres. Slå på Endre med knapper for å bruke volumknappene på enheten til å endre alarmvolumet. Hvis alarmvolumet er for lavt eller stille, kan du lese om hva du kan gjøre.

Slik ber du Siri om å stille inn en alarm

Her er noen eksempler på hva du kan spørre om:

 • «Vekk meg i morgen kl. 06.30.»
 • «Hvilke alarmer har jeg stilt inn?»
 • «Still inn jobb-alarmen min.»

Slik redigerer eller sletter du en alarm

Slik redigerer du en alarm:

 1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på Alarm-fanen.
 2. Trykk på Rediger øverst til venstre.
 3. Trykk på alarmen, foreta endringene og trykk deretter på Arkiver.

Slik sletter du en alarm:

 • Sveip mot venstre i alarmen, og trykk på Slett.
 • Trykk på Rediger og , og trykk deretter på Slett.
 • Trykk på Rediger, trykk på alarmen og deretter på Slett alarm.

Slik sporer du leggetiden din

Med Leggetid kan du stille inn hvor lenge du ønsker å sove hver natt, så minner Klokke-appen deg på når det er sengetid og avgir en alarm for å vekke deg. 

Finn ut hvordan du konfigurerer Leggetid i Klokke-appen.

Få hjelp med alarmer

Ikke forstyrr og Ring/stille-bryteren påvirker ikke alarmlyden. Hvis du stiller Ring/stille-bryteren til Stille eller slår på Ikke forstyrr, går alarmen likevel av.

Hvis du har en alarm som ikke går av, er for lav, eller hvis iPhone bare vibrerer, kan du kontrollere følgende:

 • Still inn volumet på iPhone. Hvis alarmvolumet er for lavt eller for høyt, kan du trykke volum-knappen opp eller ned for å justere det. Du kan også gå til Innstillinger > Lyder og følbar respons, og dra skyveknappen under Ringelyd og varsler.
 • Hvis alarmen bare vibrerer, må du sørge for at alarmlyden ikke er satt til Ingen. Åpne Klokke-appen, trykk på Alarm og deretter på Rediger. Trykk på alarmen, og trykk deretter på Lyd og velg en lyd.
 • Hvis du bruker iOS 11 eller nyere og du kobler hodetelefoner eller høyttalere til iPhone, spilles alarmen av på et bestemt volum via de innebygde høyttalerne på iPhone samt via tilkoblede hodetelefoner og høyttalere. Den spilles ikke av gjennom trådløse hodetelefoner og høyttalere.

Det anbefales ikke å justere klokkeslettet manuelt på iPhone under Innstillinger for å endre oppførselen til apper, som spillklokker, da dette kan påvirke alarmer.

Publiseringsdato: