Slik stiller du inn og endrer alarmer på iPhone

Finn ut hvordan du stiller inn, redigerer eller sletter en alarm.

Klokke-app

Med Klokke-appen kan du gjøre iPhone om til en alarmklokke. Bare åpne Klokke-appen fra Hjem-skjermen eller Kontrollsenter. Du kan også be Siri om å stille alarmen for deg.

 

Still inn en alarm på iPhone 

Slik stiller du inn en alarm

 1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på Alarm-fanen.
 2. Trykk på Legg til-knappen .
 3. Angi et klokkeslett for alarmen. Du kan også velge ett av disse alternativene:
  • Gjenta: Trykk for å stille inn en gjentakende alarm.
  • Etikett: Trykk for å gi alarmen et navn.
  • Lyd: Trykk for å velge en lyd som spilles av når alarmen går.
  • Slumre: Slå på for å se et Slumre-valg når alarmen går.
 4. Trykk på Arkiver.

Slik endrer du alarmvolumet

 1. Gå til Innstillinger > Lyder og følbar respons.
 2. Dra skyveknappen til høyre eller venstre under Ringelyd og varsler for å angi volumet. Mens du drar den, spilles det av et varsel, slik at du kan høre hvordan volumet endres.
 3. Slå på Endre med knapper for å bruke volumknappene på enheten til å endre alarmvolumet.

Les om hva du kan gjøre om alarmvolumet er for lavt eller stille.

Rediger en alarm på iPhone 

Slik redigerer du en alarm

 1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på Alarm-fanen.
 2. Trykk på Rediger øverst til venstre.
 3. Trykk på alarmen, foreta endringene og trykk deretter på Arkiver.

Slik sletter du en alarm

 • Sveip mot venstre i alarmen, og trykk på Slett.
 • Trykk på Rediger, trykk på Slett-knappen , og trykk deretter på Slett.
 • Trykk på Rediger, trykk på alarmen og deretter på Slett alarm.

Om alarmvolumet er for lavt eller stille

Ikke forstyrr og Ring/stille-bryteren påvirker ikke alarmlyden. Hvis du stiller Ring/stille-bryteren til Stille eller slår på Ikke forstyrr, går alarmen likevel av.

Hvis du har en alarm som ikke går av, er for lav, eller hvis iPhone bare vibrerer, kan du kontrollere følgende:

 • Still inn volumet på iPhone. Hvis alarmvolumet er for lavt eller for høyt, kan du trykke volum-knappen opp eller ned for å justere det. Du kan også gå til Innstillinger > Lyder og følbar respons, og dra skyveknappen under Ringelyd og varsler.
 • Hvis alarmen bare vibrerer, må du sørge for at alarmlyden ikke er satt til Ingen. Åpne Klokke-appen, trykk på Alarm og deretter på Rediger. Trykk på alarmen, og trykk deretter på Lyd og velg en lyd.
 • Hvis du kobler hodetelefoner til iPhone, spilles alarmen av på et bestemt volum via de innebygde høyttalerne på iPhone samt via tilkoblede og trådløse hodetelefoner.

Det anbefales ikke å justere klokkeslettet på iPhone under Innstillinger for å endre oppførselen til apper, som spillklokker, da dette kan påvirke alarmer.

Publiseringsdato: