Hvis du ser en melding om at datamaskinen har oppdaget et potensielt problem

Send informasjon til Apple for å hjelpe til med å forbedre stabiliteten og sikkerheten til Mac-maskiner.

Denne meldingen vises dersom datamaskinen oppdager en forskjell mellom firmwaren som er installert på Mac-maskinen, og firmwaren som macOS forventet å se. Firmware er programvare som gjør det mulig for Mac-maskinvare å samhandle med operativsystemet. Hvis firmwaren har blitt skadet eller modifisert, kan det påvirke stabiliteten og sikkerheten til Mac-maskinen.

Fra og med macOS High Sierra 10.13 vil Mac-maskinen jevnlig kontrollere firmwaren med henblikk på endringer, og du kan sende informasjon om slike endringer til Apple.
 Hvis du ser en melding om at datamaskinen har oppdaget et potensielt problem, kan du klikke på Send til Apple for å sende informasjon om firmwareendringen til Apple. Hvis du først ønsker å se hvilken informasjon som sendes, klikker du på Vis rapport. Hvis du ønsker å lukke meldingen uten å sende noen informasjon, klikker du på Ikke send.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: