Hvis du ser en melding om at datamaskinen har oppdaget et potensielt problem

Macen din sjekker med jevne mellomrom for uventede fastvareendringer og lar deg sende informasjon om eventuelle endringer til Apple.

Hvis Macen oppdager en forskjell mellom fastvaren som er installert på Macen og fastvaren som operativsystemet (macOS) forventer å se, viser den en melding om at datamaskinen har oppdaget et potensielt problem. Fastvare er programvare som sørger for at Mac-maskinvaren fungerer med macOS. Hvis fastvare har blitt skadet eller modifisert, kan dette påvirke stabiliteten og sikkerheten til Macen.

Hvis du vil hjelpe Apple med å forbedre stabiliteten og sikkerheten til Macer klikker du på Send til Apple for å sende inn en rapport. Du kan gå gjennom rapporten for å se informasjonen som sendes inn, og kan også velge å ikke sende inn rapporten.

Deretter må du installere de nyeste programvareoppdateringene, som kan inkludere fastvareoppdateringer og andre oppdateringer som er viktige for stabiliteten og sikkerheten til Macen.

Publiseringsdato: