Hvis du ser en melding om at datamaskinen har oppdaget et potensielt problem

Send informasjon til Apple for å hjelpe til med å forbedre stabiliteten og sikkerheten til Mac-maskiner.

Denne meldingen vises dersom datamaskinen oppdager en forskjell mellom firmwaren som er installert på Mac-maskinen, og firmwaren som macOS forventet å se. Firmware er programvare som gjør det mulig for Mac-maskinvare å samhandle med operativsystemet. Hvis firmwaren har blitt skadet eller modifisert, kan det påvirke stabiliteten og sikkerheten til Mac-maskinen.

Fra og med macOS High Sierra 10.13 vil Mac-maskinen jevnlig kontrollere firmwaren med henblikk på endringer, og du kan sende informasjon om slike endringer til Apple.
 Hvis du ser en melding om at datamaskinen har oppdaget et potensielt problem, kan du klikke på Send til Apple for å sende informasjon om firmwareendringen til Apple. Hvis du først ønsker å se hvilken informasjon som sendes, klikker du på Vis rapport. Hvis du ønsker å lukke meldingen uten å sende noen informasjon, klikker du på Ikke send.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: