Slå av Talekontroll på iPhone

Finn ut hvordan du justerer innstillingene til Hjem-knappen for Talekontroll og Siri på iPhone, iPad eller iPod touch.

     

Med iOS 10.2 eller nyere kan du hindre Talekontroll eller Siri fra å svare når du trykker og holder inne Hjem-knappen på enheten din. Følg denne framgangsmåten:

  1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hjem-knapp.
  2. Under Trykk og hold for å snakke, velger du ett av disse alternativene:
    • Siri: Siri svarer når du trykker og holder inne Hjem-knappen.
    • Talekontroll: Klassisk Talekontroll svarer når du trykker og holder inne Hjem-knappen. Dette slår også av Siri.
    • Av: Ingen svarer når du trykker og holder inne Hjem-knappen.

Innstillingen for trykk og hold gjelder bare for Hjem-knappen. Hvis du bruker et hodesett og det aktiverer Siri eller Talekontroll uventet, må du påse at hodesettet er satt helt inn i enheten.

Hvis du har en løs eller dårlig tilkobling til hodesettet, oppflisede kabler eller fuktighet i kontakten eller fjernkontrollen, kan dette aktivere Siri eller Talekontroll uventet. Prøv et annet hodesett hvis problemet vedvarer.

Publiseringsdato: