Spill av, gjenta og bland musikk

Fra Spilles nå-skjermen kan du blant annet spille av musikk og gjenta eller blande sanger.

Åpne Spilles nå på iPhone, iPad, iPod touch eller en Android-telefon

Når du spiller musikk på iOS-enheten eller Android-telefonen din, vises en avspiller nederst til høyre på skjermen. Trykk på avspilleren for å åpne Spilles nå. Du kan styre avspilling eller volum, slå på bland eller gjenta og laste ned sanger med mer fra Spilles nå-skjermen.

 

        

Bland sanger

Åpne Spilles nå-skjermen, og rull ned.

Trykk på  for å angi at Musikk alltid skal blande en liste med valgte sanger. Dette gjør at alle album, spillelister eller et sett med sanger spilles av i tilfeldig rekkefølge.

Hvis Bland er på, ser du . Hvis du vil slå det av, trykker du på knappen til du ser .

Gjenta sanger

Åpne Spilles nå-skjermen, og rull ned.

Trykk på  én gang for slå på gjentakelse for en hel spilleliste eller et album. Trykk på  igjen for å gjenta én sang. Trykk på  en tredje gang for å fjerne gjentagelsen.

Hvis Gjenta er på, ser du  eller . Hvis du vil slå det av, trykker du på knappen til du ser .

Flere valg

Under Bland- og Gjenta-knappene i Spilles nå finner du sangtekster1 og en liste over de neste sangene som spilles av. Hvis du vil omorganisere Neste, drar du sanger med flyttesymbolet for å endre rekkefølgen, eller sveip til venstre for å fjerne en sang du vil hoppe over. Hvis du ikke ser flyttesymbolet , slår du av gjentakelse.

Styr musikken på Mac eller PC

Når du spiller av musikk i iTunes på Mac eller PC, kan du styre den øverst i iTunes-vinduet. Derfra kan du spole tilbake, sette på pause eller spole fremover i en sang, kontrollere sangens lydvolum, dele en sang, bruke AirPlay for å strømme sangen, og mye mer. 

Bland sanger

Klikk på  for å slå på blanding av sanger i en spilleliste eller et album. Når Bland er på, ser du  .

Gjenta sanger

Klikk én gang på  for å slå på gjentakelse for en hel spilleliste eller et album. Klikk på  igjen for å gjenta én sang. Klikk på  en tredje gang for å fjerne gjentagelsen.

Hvis Gjenta er på, ser du  eller .


     

Åpne Apple Music på Apple Watch

Når du spiller av musikk i Musikk-appen på Apple Watch Series 3, kan du styre den fra enten Spilles nå eller Music-appen. Du trenger AirPods eller Bluetooth-hodetelefoner for å lytte til musikk via Apple Watch. Bruk Dock til å åpne Musikk-appen for å styre blanding og gjentakelser.

Fra Musikk-appen kan du spille av sanger, vri Digital Crown for å kontrollere sangvolumet, slå på blanding, angi gjentakelse med mer.

Bland sanger

Åpne Musikk-appen, og velg deretter en spilleliste, en artist eller et album du vil spille av. Trykk på  på avspillingsskjermen.

Trykk på  for å angi at Musikk alltid skal blande en liste med valgte sanger. Dette gjør at alle album, spillelister eller et sett med sanger spilles av i tilfeldig rekkefølge.

Hvis Bland er på, ser du . Hvis du vil slå det av, trykker du på knappen til du ser .

Gjenta sanger

Åpne Musikk-appen, og velg deretter en spilleliste, en artist eller et album du vil spille av. Trykk på  på avspillingsskjermen.

Trykk på  én gang for slå på gjentakelse for en hel spilleliste eller et album. Trykk på  igjen for å gjenta én sang. Trykk på  en tredje gang for å fjerne gjentagelsen.

Hvis Gjenta er på, ser du  eller . Hvis du vil slå det av, trykker du på knappen til du ser .

Finn ut mer

Apple Music- og iTunes-funksjoner kan variere etter land eller region.

1 Sangtekster er ikke tilgjengelig for alle sanger. Finn ut mer om sangtekster i Apple Music.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: