Spill av, gjenta og bland musikk

Fra Spilles nå-skjermen kan du blant annet spille av musikk og gjenta eller blande sanger.

Hvis du vil slå Bland eller Gjenta av eller på, kan du spørre Siri eller bruke kontrollene i Musikk-appen på iPhone, iPad eller iPod touch, i Apple Music-appen på en Android-enhet, i iTunes på Mac eller PC eller i Musikk-appen på Apple Watch.

Apple Music- og iTunes-funksjoner kan variere etter land eller region. Finn ut mer om hva som er tilgjengelig i landet ditt eller regionen din.

 

På iPhone, iPad, iPod touch eller en Android-enhet

På en iOS- eller Android-enhet kan du slå på Bland på to steder og Gjenta på ett sted:

  • Øverst i alle spillelister eller album ser du en  Bland-knapp til høyre for  Spill av. Trykk på  Bland for å starte avspilling av musikken i tilfeldig rekkefølge. Fargen på knappen endres ikke.
  • Når du spiller av musikk, vises en avspiller nederst eller nederst til høyre på skjermen. Trykk på avspilleren for å åpne Spilles nå, og bla deretter opp. Du finner  Bland- og  Gjenta-knappene ovenfor Sangtekster. Fargen på knappen endres hvis Bland eller Gjenta er slått på.

Hvis musikken spilles av i tilfeldig rekkefølge eller gjentas, og du ikke husker at du har slått på Bland eller Gjenta, kan du se Spilles nå for å se om  Bland- eller  Gjenta-knappene har endret farge.

Bland sanger

Spill av et album, en spilleliste eller et sett med sanger, og åpne deretter Spilles nå-skjermen og bla opp.

Trykk på  Bland for å slå på blanding av sanger. Musikken spilles av i tilfeldig rekkefølge. Trykk på  Bland igjen for å slå av blanding av sanger.

Gjenta sanger

Spill av et album, en spilleliste eller en sang, og åpne deretter Spilles nå-skjermen og bla opp.

Trykk på  Gjenta én gang for å slå på gjentakelse for en hel spilleliste eller et album. Trykk på  Gjenta igjen for å gjenta én sang. Trykk på  Gjenta en tredje gang for å fjerne gjentakelsen.

En iPhone X med Spilles nå oppe. Bland er slått på.

Hvis Bland er på, blir  Bland-knappen rosa.

 

En iPhone X med Spilles nå oppe. Gjenta er slått på.

Hvis Gjenta er på, blir  Gjenta-knappen rosa.

 

Flere valg

Under  Bland- eller  Gjenta-knappene i Spilles nå finner du sangtekster1 og en liste over de neste sangene som spilles av. Hvis du vil endre rekkefølge på de neste sangene som spilles av, drar du sanger med Flytt-symbolet på iOS-enheten eller Flytt-symbolet på Android-enheten for å endre rekkefølge, eller du kan sveipe mot venstre for å fjerne en sang som du vil hoppe over. Hvis du ikke ser Flytt-symbolet eller Flytt-symbolet, slår du av Gjenta.


På Mac eller PC

Toppen av MacBook med iTunes oppe.

Når du spiller av musikk i iTunes på Mac eller PC, kan du slå på Bland eller Gjenta øverst i iTunes-vinduet.

Bland sanger

Spill av en spilleliste eller et album, og klikk deretter på Bland-symbolet for å slå på Bland. Musikken spilles av i tilfeldig rekkefølge. Klikk på Bland-symbolet igjen for å slå av Bland.

Hvis Bland er på, ser du Bland-symbolet.

Gjenta sanger

Spill av en spilleliste, et album eller en sang, og klikk deretter på Gjenta-symbolet én gang for å slå på gjentakelse for hele spillelisten, albumet eller en enkeltsang. Klikk på Gjenta-symbolet igjen for å slå på Gjenta for én sang i en spilleliste eller et album. Klikk på Gjenta-symbolet en tredje gang for å fjerne gjentakelsen.

Hvis Gjenta er på, ser du Gjenta-symbolet eller Gjenta-symbolet.

Flere valg

Øverst i iTunes-vinduet kan du også spole tilbake, sette på pause eller spole fremover i en sang, kontrollere sangens lydvolum, se sangteksten1, dele en sang, bruke AirPlay for å strømme sangen, og mye mer.


På Apple Watch

Når du spiller av musikk i Musikk-appen på Apple Watch Series 3 eller nyere, kan du styre den fra Musikk-appen. Du trenger AirPods eller Bluetooth-hodetelefoner for å lytte til musikk via Apple Watch.

 

Bland sanger

Bruk Dock for å åpne Musikk-appen, og velg deretter en spilleliste eller et album å spille av. Fra avspillingsskjermen trykker du på Liste-symbolet.

Trykk på Bland-symbolet for å slå på Bland. Musikken spilles av i tilfeldig rekkefølge. Trykk på Bland-symbolet igjen for å slå av Bland.

 

Gjenta sanger

Bruk Dock for å åpne Musikk-appen, og velg deretter en spilleliste eller et album å spille av. Fra avspillingsskjermen trykker du på Liste-symbolet.

Trykk på Gjenta-symbolet én gang for å slå på gjentakelse for en hel spilleliste eller et album. Trykk på Gjenta-symbolet igjen for å gjenta én sang. Trykk på Gjenta-symbolet en tredje gang for å fjerne gjentakelsen.

 

Hvis Bland er på, ser du Bland-symbolet.

 

Hvis Gjenta er på, ser du Gjenta-symbolet eller Gjenta-symbolet.

 

Flere valg

Når du spiller av musikk, kan du vri på Digital Crown for å styre volumet på sangen.


Finn ut mer

 

1. Sangtekster er ikke tilgjengelig for alle sanger. Finn ut mer om sangtekster i Apple Music.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: