Hvis Mac viser Apple-logoen eller en fremdriftsindikator ved oppstart

Når du oppdaterer eller installerer macOS, kan Apple-logoen eller fremdriftsindikatoren bli værende på skjermen lenger enn normalt.

Når du installerer macOS, kan Apple-logoen eller fremdriftsindikatoren bli værende på skjermen mye lenger enn normalt etter at Mac har startet på nytt. Mens installasjonen pågår, kan fremdriftsindikatoren bevege seg sakte og stoppe opp i lange perioder. Derfor anbefaler Apple å starte macOS-installasjonen på kvelden, slik at den kan gjøre seg ferdig over natten dersom nødvendig.

Apple-logo med fremdriftsindikator

Hvis Macen ser ut til å ha stoppet opp på dette skjermbildet

Hvis du føler at du har ventet lenge nok til å vite at installasjonsprosessen ikke kommer til å fortsette, følger du denne fremgangsmåten.

  1. Trykk på og hold inne av/på-knappen i opptil ti sekunder, helt til Macen slår seg av.
  2. Koble alt tilleggsutstyr fra Macen, inkludert skrivere, stasjoner, USB-huber og andre enheter. (Det kan hende det er problemer med én eller flere av disse enhetene eller de tilhørende kablene.) Deretter slår du Macen på igjen.
  3. Hvis Macen fremdeles ikke klarer å fullføre oppstarten, følger du fremgangsmåten for å installere macOS på nytt.

Hvis du trenger hjelp

Hvis du ikke får reinstallert macOS eller reinstallasjon ikke hjelper, tar du kontakt med Apple for å få støtte.

Publiseringsdato: