Om sikkerhetsinnholdet i iOS 9.3.3

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 9.3.3.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet, kan du gå til siden for Apple Produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

iOS 9.3.3

Utgitt 18. juli 2016

Kalender

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En skadelig kalenderinvitasjon kan forårsake en uventet omstart av en enhet

Beskrivelse: Et dereferanseproblem for en nullpeker ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4605: Henry Feldman MD hos Beth Israel Deaconess Medical Center

CFNetwork-legitimasjon

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En angriper med nettverksrettigheter kan være i stand til å lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Det var et nedgraderingsproblem med HTTP-godkjenningslegitimasjon lagret i nøkkelring. Problemet ble løst ved å lagre godkjenningstypene sammen med legitimasjonen.

CVE-2016-4644: Jerry Decime koordinert via CERT

CFNetwork-proxyer

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En angriper med nettverksrettigheter kan være i stand til å lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i analysen av 407-svar. Problemet ble løst gjennom forbedret svarvalidering.

CVE-2016-4643: Xiaofeng Zheng fra Blue Lotus Team, Tsinghua University; Jerry Decime koordinerte via CERT

CFNetwork-proxyer

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Et program kan sende et passord ukryptert over nettverket uten å vite det

Beskrivelse: Proxy-godkjenning rapporterte feilaktig at HTTP-proxyer mottok legitimasjon på en sikker måte. Problemet ble løst gjennom forbedrede advarsler.

CVE-2016-4642: Jerry Decime koordinerte via CERT

CoreGraphics

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En angriper utenfra kan være i stand til å kjøre tilfeldig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4637: Tyler Bohan fra Cisco Talos (talosintel.com/vulnerability-reports)

FaceTime

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan få et videresendt anrop til å fortsette å sende lyd mens det ser ut til at anropet er avsluttet

Beskrivelse: Flere uoverensstemmelser i brukergrensesnittet fantes i håndteringen av videresendte anrop. Problemene ble løst gjennom forbedret FaceTime-visningslogikk.

CVE-2016-4635: Martin Vigo

GasGauge

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-7576: qwertyoruiop

Oppføring lagt til 27. september 2016

ImageIO

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake nekting av tjeneste

Beskrivelse: Et problem med bruk av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4632: Evgeny Sidorov fra Yandex

ImageIO

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En angriper utenfra kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4631: Tyler Bohan fra Cisco Talos (talosintel.com/vulnerability-reports)

ImageIO

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-7705: Craig Young i Tripwire VERT

Oppføring lagt til 30. november 2017

IOAcceleratorFamily

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å lese kjerneminne

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor grensene ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

CVE-2016-4628: Ju Zhu fra Trend Micro

IOAcceleratorFamily

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2016-4627: Ju Zhu fra Trend Micro

IOHIDFamily

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2016-4626: Stefan Esser fra SektionEins

Kjerne

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-1863: Ian Beer fra Google Project Zero

CVE-2016-4653: Ju Zhu fra Trend Micro

CVE-2016-4582: Shrek_wzw og Proteas fra Qihoo 360 Nirvan Team

Kjerne

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake tjenestenekt i systemet

Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2016-1865:CESG, Marco Grassi (@marcograss) fra KeenLab (@keen_lab), Tencent

Libc

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Det var bufferoverflyt i «link_ntoa()»-funksjonen i linkaddr.c. Problemet ble løst gjennom mer grensekontroll.

CVE-2016-6559: Apple

Oppføring lagt til 10. januar 2017

libxml2

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Flere sårbarheter i libxml2

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2015-8317: Hanno Boeck

CVE-2016-1836: Wei Lei og Liu Yang fra det teknologiske universitetet i Nanyang

CVE-2016-4447: Wei Lei og Liu Yang fra det teknologiske universitetet i Nanyang

CVE-2016-4448: Apple

CVE-2016-4483: Gustavo Grieco

CVE-2016-4614: Nick Wellnhofer

CVE-2016-4615: Nick Wellnhofer

CVE-2016-4616: Michael Paddon

Oppføring oppdatert 4. juni 2017

libxml2

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Parsing av et skadelig XML-dokument kan føre til at brukerinformasjon avsløres

Beskrivelse: Det var et problem med tilgang i parsingen av skadelige XML-filer. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2016-4449: Kostya Serebryany

libxslt

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Flere sårbarheter i libxslt

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-1683: Nicolas Grégoire

CVE-2016-1684: Nicolas Grégoire

CVE-2016-4607: Nick Wellnhofer

CVE-2016-4608: Nicolas Grégoire

CVE-2016-4609: Nick Wellnhofer

CVE-2016-4610: Nick Wellnhofer

Oppføring oppdatert 11. april 2017

Safari

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til grensesnittsvindel

Beskrivelse: Viderekoblingssvar til ugyldige porter kan ha tillatt at et skadelig nettsted viste et vilkårlig domene samtidig som det viste vilkårlig innhold. Problemet ble løst gjennom forbedret URL-visningslogikk.

CVE-2016-4604: xisigr hos Tencents Xuanwu Lab (www.tencent.com)

Sandkasseprofiler

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Et lokalt program kan få tilgang til prosesslisten

Beskrivelse: Det var et problem med tilgangen til privilegerte API-kall. Problemet ble løst gjennom ekstra restriksjoner.

CVE-2016-4594: Stefan Esser fra SektionEins

Siri-kontakter

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: En person med fysisk tilgang til en enhet kan være i stand til å se privat kontaktinformasjon

Beskrivelse: Det var et problem med personvern i håndteringen av kontaktkort. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2016-4593: Pedro Pinheiro (facebook.com/pedro.pinheiro.1996)

Medier på nettet

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Visning av en video i modus for privat nettlesing i Safari viser URL-en til videoen utenfor modusen for privat nettlesing

Beskrivelse: Det var et problem med personvern i håndteringen av brukerdata av Safari View Controller. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2016-4603: Brian Porter (@portex33)

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan resultere i blottlegging av prosessminne

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4587: Apple

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan avdekke bildedata fra et annet nettsted

Beskrivelse: Det var et timingproblem i behandlingen av SVG. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2016-4583: Roeland Krak

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan lekke sensitive opplysninger

Beskrivelse: Det var et problem med tillatelser i håndteringen av posisjonsvariabelen. Problemet ble løst gjennom ytterligere kontroller av eierskap.

CVE-2016-4591: ma.la fra LINE Corporation

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4589: Tongbo Luo og Bo Qu fra Palo Alto Networks

CVE-2016-4622: Samuel Gross arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2016-4623: Apple

CVE-2016-4624: Apple

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til grensesnittsvindel

Beskrivelse: Det var et problem med opprinnelsesarv i parsingen av about:-nettadresser. Problemet ble løst gjennom forbedret sporing av sikkerhetsopphav.

CVE-2016-4590: xisigr fra Tencents Xuanwu Lab (www.tencent.com)

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan forårsake tjenestenekt (DoS) på systemet

Beskrivelse: Et problem med bruk av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4592: Mikhail

WebKit JavaScript-bindinger

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til kjøring av skript i konteksten av en tjeneste som ikke er HTTP

Beskrivelse: Det var et problem med skript på tvers av protokoller og nettsteder (XPXSS) i Safari, når skjemaer ble sendt inn til tjenester uten HTTP som er kompatible med HTTP/0.9. Dette problemet ble løst gjennom deaktivering av skript og programtillegg på ressurser som lastes inn via HTTP/0.9.

CVE-2016-4651: Obscure

Innlasting av WebKit-sider

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Et skadelig nettsted kan eksfiltrere data på tvers av opphav

Beskrivelse: Det var et problem med skript på tvers av nettsteder ved omdirigering av URL i Safari. Problemet ble løst gjennom forbedret URL-validering ved omdirigering.

CVE-2016-4585: Takeshi Terada hos Mitsui Bussan Secure Directions, Inc. (www.mbsd.jp)

Innlasting av WebKit-sider

Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4584: Chris Vienneau

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: