Konfigurer dokumentoppsettet i Pages

Bytt mellom dokumenttyper, endre marger, bruk motstående sider med mer fra iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller på nettet på iCloud.com.

 

Konfigurer Pages på iPhone eller iPad

Pages på iPhone eller iPad er et kraftig tekstbehandlingsprogram som gir deg alt du trenger for å opprette og redigere dokumenter.

Bytt mellom tekstbehandling og sidelayout

I tekstbehandlingsdokumenter flyter teksten fra én side til den neste, noe som er ideelt for dokumenter som rapporter og brev. I sidelayoutdokumenter kan du ordne objekter som tekstbokser og grafikk akkurat slik du vil. Det er ideelt for nyhetsartikler og flygeblader. Du kan bytte mellom de to dokumenttypene:

 1. Mens dokumentet er åpent i Pages-appen, trykker du på Mer-knappen , deretter Dokumentoppsett og til slutt på Dokumentoppsett-knappen .
 2. For tekstbehandlingsdokumenter slår du på dokumentbrødtekst. For sidelayoutdokumenter slår du av dokumentbrødtekst.

Endre marger, sideretning og sidestørrelse

 1. Åpne et dokument i Pages-appen.
 2. Trykk på Mer-knappen , og trykk deretter på Dokumentoppsett. 
 3. Du justerer margene i et tekstbehandlingsdokument ved å dra i pilene rundt brødtekstruten. Du kan endre margene rundt hele siden.
 4. For å endre sideretningen trykker du på Dokumentoppsett-knappen , deretter på Dokument og så på Stående eller Liggende.
 5. For å endre papirstørrelse trykker du på Dokumentoppsett-knappen , deretter på Dokument og velger et alternativ. Hvis du vil skrive ut dokumentet på skriverpapir med en størrelse på 8,5" x 11", velger du Letter. Hvis du vil ha en tilpasset størrelse, trykker du på Tilpass størrelse, skriver inn dimensjonene og trykker på Ferdig.
 6. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.*

* Hvis du har japansk, kinesisk eller koreansk som hovedspråk på enheten, eller hvis ett av disse er lagt til som foretrukket språk, kan du også slå på vertikal tekst for dokumentet i Dokumentoppsett. 

Bruk motstående sider

Du kan konfigurere dokumentet som dobbeltsider. Dokumenter med tosidig oppsett kan ha ulike topptekster, bunntekster og masterobjekter på venstresidene og høyresidene. Bruk layout med motstående sider i trykte bøker og i dobbeltsidige dokumenter du har tenkt å skrive ut.

 1. Åpne dokumentet i Pages-appen, trykk på Mer-knappen , trykk på Dokumentoppsett og trykk deretter på Dokumentoppsett-knappen .
 2. Slå på motstående sider.
 3. Hvis du vil ha ulik topp- og bunntekst på venstresidene og høyresidene:
  • I et tekstbehandlingsdokument trykker du på Mer-knappen , trykker på Dokumentoppsett, trykker på Dokumentoppsett-knappen  og til slutt på Inndeling. Slå på «Venstre og høyre er ulike».
  • I sidelayoutdokumenter trykker du på Mer-knappen , trykker på Dokumentoppsett og til slutt på Dokumentoppsett-knappen . Slå på «Venstre og høyre er ulike».
 4. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Du kan vise motstående sider som dobbeltside eller som enkeltside. Trykk på Vis-knappen  og slå To sider på eller av.

Jobb med topptekst og bunntekst

Du kan legge til eller fjerne topptekster og bunntekster, vise eller skjule dem, legge til innhold i dem med mer.


Konfigurer Pages for Mac

Pages for Mac er en kraftig tekstbehandler som gir deg alt du trenger for å opprette og redigere dokumenter fra Mac.

Bytt mellom tekstbehandling og sidelayout

I tekstbehandlingsdokumenter flyter teksten fra én side til den neste, noe som er ideelt for dokumenter som rapporter og brev. I sidelayoutdokumenter kan du legge til objekter som tekstbokser og grafikk og ordne dem akkurat slik du vil. Det er ideelt for nyhetsartikler og flygeblader.

Du kan bytte mellom de to dokumenttypene:

 • For å konvertere et tekstbehandlingsdokument til et sidelayoutdokument kan du åpne dokumentet og deretter velge Fil > Konverter til sidelayout.
 • For å konvertere et sidelayoutdokument til et tekstbehandlingsdokument kan du åpne dokumentet og deretter velge Fil > Konverter til tekstbehandling.

Endre papirstørrelse, sideretning og marger

 1. Klikk på Dokument-knappen  i verktøylinjen og deretter på Dokument.
 2. For å endre papirstørrelse klikker du på lokalmenyen Papirstørrelse under Skriver og papirstørrelse, og deretter velger du et alternativ. Hvis du vil skrive ut dokumentet på skriverpapir med en størrelse på 8,5" x 11", velger du US Letter. Du kan også angi en egendefinert tekststørrelse.
 3. Klikk på retning under Sideretning for å endre retning på siden.
 4. Du kan endre margene i et tekstbehandlingsdokument i Dokumentmarger-delen. Klikk på pilene, eller skriv inn verdiene i feltene ved siden av Topp, Bunn, Venstre og Høyre. I Tom-malen er alle margene automatisk én tomme. Hvis du bruker en annen mal, kan du ha andre margstørrelser.* 

* Hvis du har japansk, kinesisk eller koreansk som hovedspråk på enheten, eller hvis ett av disse er lagt til som foretrukket språk, kan du også slå på vertikal tekst for dokumentet

Bruk motstående sider

Du kan konfigurere dokumentet som dobbeltsider. Dokumenter med tosidig oppsett kan ha ulike topptekster, bunntekster og masterobjekter på venstresidene og høyresidene. Bruk layout med motstående sider i trykte bøker og i dobbeltsidige dokumenter du har tenkt å skrive ut.

 1. I tekstbehandlingsdokumenter klikker du på Dokument-knappen  og deretter på Dokument. I sidelayoutdokumenter klikker du på Dokument-knappen Dokumentinspektør.
 2. Velg Motstående sider.
 3. Hvis du vil ha ulik bunntekst på venstresidene og høyresidene:
  • I tekstbehandlingsdokumenter klikker du på Dokument-knappen  og så på Inndeling. Deretter velger du «Venstre og høyre side er ulike».
  • I sidelayoutdokumenter klikker du på Dokument-knappen , og deretter velger du «Venstre og høyre side er ulike».

Du kan vise motstående sider som dobbeltside eller som enkeltside. Klikk på Zoom og velg To sider eller Én side. Hvis dokumentet vises som dobbeltside, velger du Tilpass oppslag for å få plass til hele dobbeltsiden vertikalt på skjermen.

Jobb med topptekst og bunntekst

Du kan legge til eller fjerne topptekster og bunntekster, vise eller skjule dem, legge til innhold i dem med mer. Finn ut hvordan du jobber med topptekster og bunntekster på Mac.

Legg til sidetall

Hvis du vil at sidetall skal vises på samme sted på hver side, plasserer du dem i toppteksten eller bunnteksten. Du kan legge til sidetall eller sideantall i toppteksten eller bunnteksten i dokumentet ved å klikke i den grå tekstboksen og deretter klikke på Sett inn > Sidetall.

Slik angir du sidenummereringsstil:

 1. I tekstbehandlingsdokumenter klikker du på Dokument-knappen  og deretter på Inndeling.
  I sidelayoutdokumenter klikker du i en tom del av siden og klikker på Format. Da vises Sidelayoutinspektøren.
 2. Under Sidenummerering klikker du på Format-lokalmenyen for å velge mellom vanlige tall, romertall, store bokstaver og små bokstaver. 
 3. Du kan også velge om du vil at nummereringen skal fortsette fra forrige inndeling eller begynne fra et bestemt tall.
 4. Du legger inn sideantall i dokumentet ved å klikke inne i tekstruten for topptekst eller bunntekst og velge Sett inn > Sideantall.

Legg til datoer og klokkeslett

Du kan legge til dato hvor som helst i dokumentet. Klikk på et sted i teksten, og velg deretter Sett inn > Dato og tid.

Pages oppdager automatisk datostilen fra Systemvalg på Macen. Les mer om hvordan du oppdaterer stilen på klokkeslett og dato.


Konfigurer Pages for iCloud

Med Pages for iCloud kan du opprette og redigere dokumenter på internett. Du har de samme dokumentoppsettvalgene i Pages for iCloud som i Pages for Mac. Men det er litt annerledes å legge til sidetall eller slå på Motstående sider i Pages for iCloud.

Legg til sidetall

Du kan legge til sidetall hvor som helst i dokumentet ved å klikke i toppteksten, brødteksten eller en tekstboks. Klikk deretter på Avsnitt-knappen .

Hvis du vil sette inn sidetallet på gjeldende side, velger du Sidetall.

Hvis du vil sette inn det totale sideantallet, velger du Sideantall.

Du kan gi dokumentet et format hvor begge vises ved å velge Sidenummer, skrive inn «of» i toppteksten eller bunnteksten, og deretter sette inn Sideantall.

Bruk motstående sider i Pages for iCloud

Du kan slå på motstående sider i Pages for iCloud for å konfigurere dokumentet som dobbeltsidig, men du kan ikke se sidene ved siden av hverandre. For å slå på motstående sider klikker du på Dokumentoppsett-knappen  og velger Motstående sider.

 


Les mer

Publiseringsdato: