Konfigurer dokumentoppsettet i Pages på iPhone, iPad eller Mac

For å komme i gang med et dokument i Pages kan du velge hva slags dokument du vil opprette, endre margene, endre hvordan teksten skal se ut, og legge til sidetall og annet innhold i topptekster og bunntekster.

 

Velg en dokumenttype

Pages-dokumentet kan enten være et tekstbehandlingsdokument eller et sidelayoutdokument. Bestem hvilken type dokument du vil opprette, basert på typen innhold du skal lage.

Finn ut hvordan du velger en dokumenttype


Endre papirstørrelse, sideretning og marger

Når du har valgt en dokumenttype, kan du velge en sidestørrelse, velge stående eller liggende papirretning og angi margene for dokumentet.

Finn ut hvordan du velger sidestørrelse og -retning, og hvordan du angir marger for dokumentet


Endre hvordan teksten ser ut

Endre farge, justering og avstand for teksten i dokumentet.

Finn ut hvordan du justerer tekst i dokumentet ditt


Legg til sidetall og annet innhold i topptekster og bunntekster

Du kan legge til innhold som sidetall og tekst i topptekster og bunntekster, og du kan endre hvordan teksten i topptekstene og innholdet ser ut.

Finn ut hvordan du jobber med topp- og bunntekst

Publiseringsdato: