Konfigurer dokumentoppsettet i Pages

Les hvordan du konfigurerer Pages-dokumenter, inkludert motstående sider, fra iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller på Internett på iCloud.com.

 

Bruke Pages for iOS

Pages for iOS er en kraftig tekstbehandler som gir deg alt du trenger for å opprette og redigere dokumenter fra iPhone, iPad eller iPod touch.
 

Bytt mellom tekstbehandling og sidelayout

I tekstbehandlingsdokumenter flyter teksten fra én side til den neste, noe som er ideelt for dokumenter som rapporter og brev. I sidelayoutdokumenter kan du legge til objekter som tekstbokser og grafikk og sette dem opp dem akkurat som du vil. Det er ideelt for nyhetsartikler og flygeblader. Du kan bytte mellom de to dokumenttypene:

 1. Ha dokumentet åpent i Pages-appen, og trykk på Mer-knappen  > Dokumentoppsett > Dokumentoppsett-knappen .
 2. For tekstbehandlingsdokumenter skrur du på dokumentbrødtekst. For sidelayoutdokumenter skrur du av dokumentbrødtekst.

Endre marger, sideretning og sidestørrelse

 1. Åpne et dokument i Pages-appen, og trykk på Mer-knappen  > Dokumentoppsett. 
 2. Du justerer margene i et tekstbehandlingsdokument ved å dra i pilene rundt brødtekstruten. Du kan endre margene rundt hele siden.
 3. For å endre sideretningen trykker du på Dokumentoppsett-knappen > Dokument og deretter på Stående eller Liggende.
 4. For å endre papirstørrelse trykker du på Dokumentoppsett-knappen  > Dokument og velger et alternativ. Hvis du vil skrive ut dokumentet på skriverpapir med en størrelse på 8,5" x 11", velger du Letter. Hvis du vil ha en tilpasset størrelse, trykker du på Tilpass størrelse, skriver inn dimensjonene og trykker på Ferdig.
 5. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.*

* Hvis du har japansk, kinesisk eller koreansk som hovedspråk på enheten, eller ett av disse er lagt til som foretrukket språk, kan du også skru på loddrett tekst for dokumentet i Dokumentoppsett. 

Bruk motstående sider

Du kan konfigurere dokumentet som dobbeltsider. Dokumenter med tosidig oppsett kan ha ulike topptekster, bunntekster og masterobjekter på venstresidene og høyresidene. Bruk layout med motstående sider i trykte bøker og i dobbeltsidige dokumenter du har tenkt å skrive ut.

 1. Åpne dokumentet i Pages-appen, og trykk på Mer-knappen  > Dokumentoppsett > .
 2. Slå på motstående sider.
 3. Hvis du vil ha ulik topp- og bunntekst på venstresidene og høyresidene:
  • I tekstbehandlingsdokumenter trykker du på Mer-knappen> Dokumentoppsett > Dokumentoppsett-knappen  > Del, og deretter slår du på «Venstre og høyre er forskjellige».
  • I sidelayoutdokumenter trykker du på Mer-knappen> Dokumentoppsett >  Dokumentoppsett-knappen  og slår på «Venstre og høyre er forskjellige».
 4. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Du kan vise motstående sider som dobbeltside eller som enkeltside. Trykk på Vis-knappen Vis-symbolet  og slå To sider på eller av.

Jobb med topptekst og bunntekst

Du kan oppdatere topptekstene og bunntekstene i dokumentet. Du kan også slå topptekst og bunntekst på eller av.

Legg til innhold i en topptekst eller bunntekst:

 1. Åpne dokumentet i Pages-appen og trykk på Mer-knappen  > Dokumentoppsett.
 2. Trykk på topptekst- eller bunntekstområdet for å legge inn tekst.

Slett en topptekst eller bunntekst:

 1. Trykk på Mer-knappen > Dokumentoppsett.
 2. Trykk inn i toppteksten eller bunnteksten du vil slette, og trykk på Slett-knappen .

Slå av topptekst eller bunntekst:

 1. Trykk på Mer-knappen > Dokumentoppsett > Dokumentoppsett-knappen  > Dokument.
 2. Slå av topptekst eller bunntekst.

Trykk på Ferdig for å avslutte Dokumentoppsett.

Du kan raskt redigere en topptekst eller bunntekst mens du redigerer et dokument: Bare trykk på den eksisterende topp-/bunnteksten. Dokumentoppsett åpnes automatisk, og du kan redigere toppteksten eller bunnteksten.

Legg til sidetall

 1. Trykk på Mer-knappen  > Dokumentoppsett.
 2. Trykk på topptekst-eller bunntekstområdet, trykk på Sidetall, og velg den stilen du vil bruke.
 3. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Bruke Pages for Mac

Pages for Mac er en kraftig tekstbehandler som gir deg alt du trenger for å opprette og redigere dokumenter fra Mac.

Endre papirstørrelse, sideretning og marger

 1. Klikk på Dokument-knappen  i verktøylinjen og deretter på Dokument.
 2. For å endre papirstørrelse klikker du på lokalmenyen Papirstørrelse under Skriver og Papirstørrelse og velger deretter et alternativ. Hvis du vil skrive ut dokumentet på skriverpapir med en størrelse på 8,5" x 11", velger du US Letter. Du kan også angi en tilpasset papirstørrelse.
 3. Klikk på retning under Sideretning for å endre retning på siden.
 4. Du kan endre margene i et tekstbehandlingsdokument i Dokumentmarger-delen. Klikk på pilene, eller skriv inn verdiene i feltene ved siden av Topp, Bunn, Venstre og Høyre. I Tom-malen er alle margene automatisk én tomme. Hvis du bruker en annen mal, kan du ha andre margstørrelser.* 

* Hvis du har japansk, kinesisk eller koreansk som hovedspråk på enheten, eller ett av disse er lagt til som foretrukket språk, kan du også skru på loddrett tekst for dokumentet.

Bruk motstående sider

Du kan konfigurere dokumentet som dobbeltsider. Dokumenter med tosidig oppsett kan ha ulike topptekster, bunntekster og masterobjekter på venstresidene og høyresidene. Bruk layout med motstående sider i trykte bøker og i dobbeltsidige dokumenter du har tenkt å skrive ut.

 1. I tekstbehandlingsdokumenter klikker du på Dokument-knappen  > Dokument. I sidelayoutdokumenter klikker du på Dokument-knappen Dokumentinspektør.
 2. Velg Motstående sider.
 3. Hvis du vil ha ulik bunntekst på venstresidene og høyresidene:
  • I tekstbehandlingsdokumenter klikker du på Dokument-knappen  og så på Inndeling. Deretter velger du «Venstre og høyre side er forskjellige».
  • I sidelayoutdokumenter klikker du på Dokument-knappen , og deretter velger du «Venstre og høyre side er forskjellige».

Du kan vise motstående sider som dobbeltside eller som enkeltside. Klikk på Zoom og velg To sider eller Én side. Hvis dokumentet vises som dobbeltside, velger du Tilpass oppslag for å få plass til hele dobbeltsiden vertikalt på skjermen.

Jobb med topptekst og bunntekst

Slik legger du til innhold i toppteksten eller bunnteksten:

 1. Flytt pekeren til toppen eller bunnen av en side i dokumentet til den grå tekstruten vises. 
 2. Klikk i tekstruten for å begynne å skrive.

Topp- og bunnteksten må samsvare med den forrige delen (for tekstbehandlingsdokumenter) eller den forrige siden (for sidelayoutdokumenter). Hvis du vil at hver inndeling eller side skal ha egen topptekst og bunntekst:

 • I tekstbehandlingsdokumenter klikker du på Dokument-knappen  og deretter på Inndeling. Fjern valget av «Som forrige inndeling» under Topptekst og bunntekst.
 • I sidelayoutdokumenter klikker du på en blank del på siden (slik at ingenting er valgt) og så på Format-knappen . Deretter fjerner du valget av «Som forrige inndeling».

I tekstbehandlingsdokumenter kan du skjule toppteksten og bunnteksten på første side:

 1. Klikk på Dokument-knappen Dokumentinspektør og deretter på Inndeling
 2. Velg «Skjul på første side i inndelingen» under Topptekst og bunntekst.

Slik endrer du plasseringen til en topptekst eller bunntekst, eller fjerner den helt:

 1. I tekstbehandlingsdokumenter klikker du på Dokument-knappen  og deretter på Inndeling. I sidelayoutdokumenter klikker du på Format-knappen .
 2. Du kan endre plasseringen til en topptekst eller bunntekst i et tekstbehandlingsdokument ved å klikke på pilene ved siden av dem eller skrive inn verdiene i Topptekst- eller bunntekstfeltene. I sidelayoutdokumenter klikker du i feltene i delen Topptekst- og bunntekstmarger.
 3. Fjern avkrysningene ved Topptekst eller bunntekst for å fjerne topptekster og bunntekster.

Legg til sidetall

Hvis du vil at sidetall skal vises på samme sted på hver side, plasserer du dem i toppteksten eller bunnteksten. Du kan legge til sidetall eller sideantall til toppteksten eller bunnteksten i dokumentet ved å klikke i den grå tekstruten, og deretter klikke på Sett inn > Sidetall.

Slik angir du sidenummereringsstil:

 1. I tekstbehandlingsdokumenter klikker du på Dokument-knappen  og deretter på Inndeling.
  I sidelayoutdokumenter klikker du i en tom del av siden og klikker på Format. Da vises Sidelayoutinspektøren.
 2. Under Sidenummerering klikker du på Format-lokalmenyen for å velge mellom vanlige tall, romertall, store bokstaver og små bokstaver. 
 3. Du kan også velge om du vil at nummereringen skal fortsette fra forrige inndeling eller begynne fra et bestemt tall.
 4. Du legger inn sideantall i dokumentet ved å klikke inne i tekstruten for topptekst eller bunntekst og velge Sett inn > Sideantall.

Legg til datoer og klokkeslett

Du kan legge til dato hvor som helst i dokumentet ved å klikke i teksten, og deretter velge Sett inn > Dato og tid.

Pages oppdager automatisk datostilen fra Systemvalg på Macen. Les mer om hvordan du oppdaterer klokkeslett og dato-stilen.

 

Bruke Pages for iCloud

Med Pages for iCloud kan du opprette og redigere dokumenter på internett. Du har de samme dokumentoppsettvalgene i Pages for iCloud som i Pages for Mac. Men det er litt annerledes å legge til sidetall eller slå på Motstående sider i Pages for iCloud.

Legg til sidetall

Du kan legge til sidetall hvor som helst i dokumentet ved å klikke i toppteksten, brødteksten eller en tekstrute, og deretter klikke på Avsnitt-knappen .

Hvis du vil sette inn sidetallet på gjeldende side, velger du Sidetall.

Hvis du vil sette inn det totale sideantallet, velger du Sideantall.

Du kan gi dokumentet et format hvor begge vises ved å velge Sidenummer, skrive inn «of» i toppteksten eller bunnteksten, og deretter sette inn Sideantall.

Bruk motstående sider i Pages for iCloud

Du kan slå på motstående sider i Pages for iCloud for å konfigurere dokumentet som dobbeltsider, men du kan ikke se sidene ved siden av hverandre. For å slå på motstående sider klikker du på Dokumentoppsett-knappen  og velger Motstående sider.

 

Les mer

Publiseringsdato: