Om sikkerhetsinnholdet i watchOS 2.2

I dette dokumentet beskriver vi sikkerhetsinnholdet i watchOS 2.2.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-ID-er som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

watchOS 2.2

 • Diskfiler

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i parsingen av diskfiler. Problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1717: Frank Graziano fra Yahoo! Pentest-team

 • FontParser

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Et problem med ødelagt hukommelse ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1740: HappilyCoded (ant4g0nist og r3dsm0k3) arbeider sammen med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

 • HTTPProtocol

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: En angriper utenfra kan være i stand til å kjøre tilfeldig kode

  Beskrivelse: Det var flere svakheter i nghttp2-versjoner før 1.6.0. Den alvorligste av dem kunne medføre ekstern kjøring av kode. Disse ble løst ved å oppdatere nghttp2 til versjon 1.6.0.

  CVE-ID

  CVE-2015-8659

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Flere problemer med ødelagt hukommelse ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1719: Ian Beer fra Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan være i stand til å fastslå layouten til kjernehukommelsen

  Beskrivelse: Et problem med ødelagt hukommelse ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1748: Brandon Azad

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Flere problemer med ødelagt hukommelse ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1720: Ian Beer fra Google Project Zero

  CVE-2016-1721: Ian Beer fra Google Project Zero og Ju Zhu fra Trend Micro

  CVE-2016-1754: Lufeng Li i Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2016-1755: Ian Beer fra Google Project Zero

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Et problem med bruk etter frigivelse ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1750: CESG

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Flere tilfeller av heltallsoverflyt ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1753: Juwei Lin Trend Micro arbeider sammen med Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI)

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan være i stand til å omgå kodesigneringskontroller

  Beskrivelse: Det var et problem med rettigheter som gjorde at tillatelse til å kjøre feilaktig ble gitt. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av rettigheter.

  CVE-ID

  CVE-2016-1751: Eric Monti fra Square Mobile Security

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan forårsake tjenestenekting

  Beskrivelse: Et problem med nekting av tjeneste ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1752: CESG

 • libxml2

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Behandling av skadelig XML kan føre til uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Flere problemer med ødelagt hukommelse ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1819

  CVE-2015-5312: David Drysdale fra Google

  CVE-2015-7499

  CVE-2015-7500: Kostya Serebryany fra Google

  CVE-2015-7942: Kostya Serebryany fra Google

  CVE-2015-8035: gustavo.grieco

  CVE-2015-8242: Hugh Davenport

  CVE-2016-1761: wol0xff arbeider sammen med Trend Micro's Zero Day Initiative (ZDI)

  CVE-2016-1762

 • libxslt

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Behandling av skadelig XML kan føre til uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7995: puzzor 

 • Meldinger

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: En angriper som kan omgå Apples sertifikatlåsing, avskjære TLS-forbindelser, injisere meldinger og ta opp krypterte meldinger av vedleggstype, kan være i stand til å lese vedlegg

  Beskrivelse: Et kryptografisk problem ble løst ved å avvise dupliserte meldinger på klienten.

  CVE-ID

  CVE-2016-1788: Christina Garman, Matthew Green, Gabriel Kaptchuk, Ian Miers og Michael Rushanan fra Johns Hopkins University

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Behandling av et skadelig sertifikat kan føre til kjøring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i ASN.1-dekoderen. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2016-1950: Francis Gabriel fra Quarkslab

 • syslog

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Et program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Et problem med ødelagt hukommelse ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1722: Joshua J. Drake og Nikias Bassen fra Zimperium zLabs

 • TrueTypeScaler

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i behandlingen av fontfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2016-1775: 0x1byte arbeider sammen med Trend Micro's Zero Day Initiative (ZDI)

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Flere problemer med ødelagt hukommelse ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1723: Apple

  CVE-2016-1724: Apple

  CVE-2016-1725: Apple

  CVE-2016-1726: Apple

  CVE-2016-1727: Apple

 • Wi-Fi

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition og Apple Watch Hermes

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å utføre vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med rammevalidering og ødelagt hukommelse for en bestemt ethertype. Problemet ble løst gjennom ekstra validering av ethertype og forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-0801: En anonym forsker

  CVE-2016-0802: En anonym forsker

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: