Om sikkerhetsinnholdet i iOS 9.2.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 9.2.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 9.2.1

  • Diskfiler

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernetilgang

    Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i parsingen av diskfiler. Problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

    CVE-ID

    CVE-2016-1717: Frank Graziano fra Yahoo! Pentest-team

  • IOHIDFamily

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernetilgang

    Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i et IOHIDFamily API. Dette problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

    CVE-ID

    CVE-2016-1719: Ian Beer fra Google Project Zero

  • IOKit

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernetilgang

    Beskrivelse: Et problem med korrumpering ble håndtert ved forbedret minnebehandling.

    CVE-ID

    CVE-2016-1720: Ian Beer fra Google Project Zero

  • Kjerne

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernetilgang

    Beskrivelse: Et problem med korrumpering ble håndtert ved forbedret minnebehandling.

    CVE-ID

    CVE-2016-1721 : Ian Beer fra Google Project Zero og Ju Zhu fra Trend Micro

  • libxslt

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

    Beskrivelse: Det var en type forvirring i libxslt. Dette problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

    CVE-ID

    CVE-2015-7995: puzzor

  • syslog

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å kjøre vilkårlig kode med rotrettigheter

    Beskrivelse: Et problem med korrumpering ble håndtert ved forbedret minnebehandling.

    CVE-ID

    CVE-2016-1722: Joshua J. Drake og Nikias Bassen fra Zimperium zLabs

  • WebKit

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

    Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

    CVE-ID

    CVE-2016-1723: Apple

    CVE-2016-1724: Apple

    CVE-2016-1725: Apple

    CVE-2016-1726: Apple

    CVE-2016-1727: Apple

  • WebKit CSS

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: Nettsteder kan se hvilke lenker brukeren har vært innom

    Beskrivelse: Det var et personvernproblem der håndteringen av "a:visited button"-CSS-velger når man evaluerer det innheholdende elementets høyde. Dette ble håndtert ved forbedret validering.

    CVE-ID

    CVE-2016-1728: En anonym forsker koordinerte gjennom Joe Vennix

  • NettArk

    Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

    Virkning: En ondsinnet kontrollert portal kan få tilgang til brukerens infokapsler

    Beskrivelse: Et problem oppsto hvor kontrollerte portaler kan få tilgang til å lese eller skrive infokapsler. Dette ble håndtert ved hjelp av et isolert infokapsellager for alle kontrollerte portaler.

    CVE-ID

    CVE-2016-1730: Adi Sharabani og Yair Amit fra Skycure

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: