Om sikkerhetsinnholdet i tvOS 9.1.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i tvOS 9.1.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

tvOS 9.1.1

 • Diskfiler

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernetilgang

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i parsingen av diskfiler. Problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1717: Frank Graziano fra Yahoo! Pentest-team

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernetilgang

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i et IOHIDFamily API. Dette problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1719: Ian Beer fra Google Project Zero

 • IOKit

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernetilgang

  Beskrivelse: Et problem med korrumpering ble håndtert ved forbedret minnebehandling.

  CVE-ID

  CVE-2016-1720: Ian Beer fra Google Project Zero

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernetilgang

  Beskrivelse: Et problem med korrumpering ble håndtert ved forbedret minnebehandling.

  CVE-ID

  CVE-2016-1721: Ian Beer fra Google Project Zero og Ju Zhu fra Trend Micro

 • libxslt

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av skadelig XML kan føre til at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var en type forvirring i libxslt. Dette problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7995: puzzor

 • syslog

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En lokal bruker kan bli i stand til å kjøre vilkårlig kode med rotrettigheter

  Beskrivelse: Et problem med korrumpering ble håndtert ved forbedret minnebehandling.

  CVE-ID

  CVE-2016-1722: Joshua J. Drake og Nikias Bassen fra Zimperium zLabs

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1724: Apple

  CVE-2016-1727: Apple

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: