Hvis du ser en feil i iTunes på en Mac eller PC

Når du bruker iTunes på en Mac eller PC, kan du se en feilkode eller varselmelding. Du kan løse de fleste feil med disse trinnene.

Les meldingen for å se fremgangsmåten

Noen feilkoder og varselmeldinger har en Mer informasjon-knapp. Klikk på den for å lese om hva du må gjøre først.

 

Oppdater iTunes

Hent den nyeste versjonen av iTunes for din datamaskin. 

 

Oppdater datamaskinen

Kontroller innstillinger og sikkerhetsprogramvare

Du må kanskje endre innstillingene eller oppdatere sikkerhetsprogramvaren hvis den forårsaker problemer. 

 

Omstarte

Slå datamaskinen av og deretter på igjen. Hvis du får meldingen når du kobler til iPhone, iPad eller iPod touch, starter du både iOS-enheten og datamaskinen på nytt. 

 

Hvis du fremdeles ser feilkoden eller varselmeldingen

Finn problemet nedenfor eller søk opp feilkoden eller varselmeldingen for å finne ut hva du må gjøre videre.

Hvis du ikke kan oppdatere eller gjenopprette iPhone, iPad eller iPod

Søk opp feilkoden og følg fremgangsmåten i den tilhørende koblingen.

Hvis du ikke kan sikkerhetskopiere iPhone-, iPad- eller iPod-enheten

Hvis iTunes ikke gjenkjenner enheten

Hvis du ikke kan synkronisere iOS-enheten eller overføre innhold

Oppdater iPhone-, iPad- eller iPod-enheten og prøv deretter å synkronisere med en USB-kabel eller over Wi-Fi igjen. Kontroller USB- eller Wi-Fi-tilkoblingen hvis du ikke kan synkronisere.

For USB:

  1. Koble iOS-enheten til datamaskinen med kabelen som fulgte med enheten. 
  2. Ha bare iOS-enheten, tastaturet og musen koblet til datamaskinen. Koble fra alle andre USB-enheter. 
  3. Se etter symbolet til enheten i iTunes. Kontroller tilkoblingene dine hvis du ser symbolet. Forsøk disse fremgangsmåtene for å koble til hvis du ikke ser symbolet.

For Wi-Fi:

  1. Forsøk å synkroniser med USB i stedet for Wi-Fi. Finn ut hvordan du kobler til Wi-Fi med iOS-enhetenMac-maskinen eller PC-en.
  2. Sørg for at alle enhetene er på det samme Wi-Fi-nettverket.

Hvis du ikke kan bla gjennom iTunes Store

  1. Sørg for at enhetene kan kobles til Internett. Les om hvordan du kobler til en iPhone, iPad, iPod, Mac eller PC.
  2. Prøv disse trinnene for å koble til iTunes Store.

Hvis du ikke kan laste ned kjøp fra iTunes

Fjerne den bufrede nedlastingsfilen. Deretter forsøker du å laste ned kjøpet ditt igjen. 

Få mer hjelp

Hvis du fremdeles ser en feilkode eller varselmelding, kan du søke den opp for å finne ut hvordan du løser den. Du kan også kontakte oss.

Få hjelp med Apple-ID.

 

iTunes-funksjoner kan variere etter land eller region.

Publiseringsdato: