Om sikkerhetsinnholdet til Sikkerhetsoppdateringen 2015-006 Yosemite

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i sikkerhetsoppdatering 2015-006.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse, og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Du finner mer informasjon om Apple-produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet på Les hvordan du bruker PGP-nøkkelen for Apple Product Security.

Der det er mulig brukes CVE-ID-er for å referere til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Sikkerhetsoppdatering 2015-006 Yosemite

Sikkerhetsoppdatering 2015-006 Yosemite inkluderer innholdet til Security Update 2015-005 Yosemite.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: