Om sikkerhetsinnholdet i tvOS 9.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i tvOS 9.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Finn ut mer om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Finn ut mer om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Finn ut mer om andre sikkerhetsoppdateringer på Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

tvOS 9.1

 • AppleMobileFileIntegrity

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Et problem med tilgangskontroll ble løst ved å hindre endring av tilgangskontrollstrukturer.

  CVE-ID

  CVE-2015-7055 : Apple

 • Datakomprimering

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Det eksisterte et problem med ikke-initialisert minnetilgang i zlib. Problemet ble løst gjennom forbedret initialisering av minne og ekstra validering av zlib-strømmer.

  CVE-ID

  CVE-2015-7054: j00ru

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i håndteringen av fontfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-7105: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • CoreMedia Playback

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt minne under behandling av misformede mediefiler. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7074

  CVE-2015-7075 : Apple

 • Diskfiler

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i parsingen av diskfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7110: Ian Beer i Google Project Zero

 • dyld

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var flere problemer med segmentvalidering i dyld. Disse problemene ble løst gjennom forbedret miljørensing.

  CVE-ID

  CVE-2015-7072: Apple

  CVE-2015-7079 : PanguTeam

 • ImageIO

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt minne i ImageIO. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7053: Apple

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt minne i IOAcceleratorFamily. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7109: Juwei Lin fra TrendMicro

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt minne i IOHIDFamily API. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7111: Beist and ABH of BoB

  CVE-2015-7112: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOKit SCSI

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det fantes et dereferanseproblem for en null-peker i håndteringen av visse typer brukerklienter. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7068: Ian Beer i Google Project Zero

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et lokalt program kan forårsake tjenestenekt

  Beskrivelse: Flere problemer med tjenestenekt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7040: Lufeng Li i Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7041: Lufeng Li i Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7042: Lufeng Li i Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7043: Tarjei Mandt (@kernelpool)

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt minne i kjernen. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7083: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2015-7084: Ian Beer i Google Project Zero

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det fantes et problem med parsing av Mach-meldinger. Problemet ble løst ved forbedret kontroll av Mach-meldinger.

  CVE-ID

  CVE-2015-7047: Ian Beer i Google Project Zero

 • libarchive

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt minne i behandlingen av arkiver. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2011-2895: @practicalswift

 • libc

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av en skadelig pakke kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det fantes flere bufferoverflyter i standardbiblioteket C. Problemene ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-7038 : Brian D. Wells fra E. W. Scripps, Narayan Subramanian fra Symantec Corporation/Veritas LLC

  CVE-2015-7039: Maksymilian Arciemowicz (CXSECURITY.COM)

  Oppføring oppdatert 3. mars 2017

 • libxml2

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Parsing av et skadelig XML-dokument kan føre til at brukerinformasjon avsløres

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt minne under parsing av XML-filer. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7115 : Wei Lei og Liu Yang fra det teknologiske universitetet i Nanyang

  CVE-2015-7116 : Wei Lei og Liu Yang fra det teknologiske universitetet i Nanyang

 • MobileStorageMounter

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et timingproblem under lasting av den klarerte hurtigbufferen. Dette problemet ble løst ved å validere systemmiljøet før den klarerte hurtigbufferen lastes inn.

  CVE-ID

  CVE-2015-7051 : PanguTeam

 • OpenGL

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt minne i OpenGL. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7064: Apple

  CVE-2015-7065 : Apple

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt minne i håndteringen av SSL-håndtrykk. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7073: Benoit Foucher fra ZeroC, Inc.

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Behandling av et skadelig sertifikat kan føre til kjøring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt minne i ASN.1-dekoderen. Problemene ble løst gjennom forbedret validering av inndata

  CVE-ID

  CVE-2015-7059: David Keeler fra Mozilla

  CVE-2015-7060: Tyson Smith fra Mozilla

  CVE-2015-7061: Ryan Sleevi fra Google

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Et skadelig program kan få tilgang til en brukers nøkkelringelementer

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen av tilgangskontrollistene for nøkkelringelementer. Dette problemet ble løst ved forbedret kontroll av tilgangskontrollister.

  CVE-ID

  CVE-2015-7058

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt minne i WebKit. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7048: Apple

  CVE-2015-7095: Apple

  CVE-2015-7096: Apple

  CVE-2015-7097: Apple

  CVE-2015-7098: Apple

  CVE-2015-7099: Apple

  CVE-2015-7100: Apple

  CVE-2015-7101: Apple

  CVE-2015-7102: Apple

  CVE-2015-7103: Apple

  CVE-2015-7104: Apple

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Apple TV (4. generasjon)

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt minne i OpenGL. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-7066: Tongbo Luo og Bo Qu i Palo Alto Networks

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: