Konfigurer Finn iPhone på enhetene dine

Slå på Finn iPhone, så du kan finne iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch og AirPods hvis du mister dem.

Hvis du har iOS 13 eller nyere, slår du på stedstjenester i Finn min-appen, og deretter Finn [enhet].

Finn iPhone hjelper deg med å finne og beskytte Apple-enheten din hvis den forsvinner eller blir stjålet. Bare logg deg på iCloud.com eller Finn iPhone-appen for å se den savnede enheten på et kart, spille av en lyd for å hjelpe deg med å finne den, bruke Mistet-modus til å låse og spore den eller fjernslette all den personlige informasjonen din.


Slik setter du opp Finn iPhone på iPad, iPod touch, Apple Watch og AirPods

  1. Start på Hjem-skjermen.
  2. Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud.
  3. Rull ned til bunnen, og trykk på Finn iPhone.
  4. Skyv for å slå på Finn iPhone og Send siste plassering.

Hvis du blir bedt om å logge på, oppgir du Apple-ID-en din. Hvis du har glemt Apple-ID-en din, kan vi hjelpe deg med å finne den.

Når du setter opp Finn iPhone, blir Apple Watch og AirPods som er sammenkoblet med iPhone, også konfigurert automatisk.

Slik setter du opp du Finn Mac

  1. Gå til Apple-menyen ().
  2. Klikk på Systemvalg > iCloud.
  3. Kryss av i ruten for å slå på Finn Mac.

Hvis du ser en Detaljer-knapp ved siden av Finn Mac, klikker du på Detaljer > åpne Sikkerhet og personvern > Aktiver Stedstjenester. Hvis Aktiver Stedstjenester er nedtonet i Sikkerhet og personvern, klikker du på  og skriver inn navnet og passordet til datamaskinens administrator.

Les mer

Publiseringsdato: