Hvis Mail på Mac avsluttes ved adressering av en melding til en kontaktgruppe

Følg denne framgangsmåten hvis Mail i OS X El Capitan avsluttes uventet når du adresserer en melding til en kontaktgruppe som har fem eller flere medlemmer.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du regelmessig sender meldinger til den samme gruppen av personer, kan du opprette en gruppe for dem i Kontakter-appen og senere oppgi gruppenavnet i meldingens adressefelt. Hvis Mail i El Capitan avsluttes når du angir gruppenavnet, kontrollerer du at du har oppdatert til OS X El Capitan v10.11.2.

Du kan også bruke én av følgende metoder for å legge til gruppen:

  • Klikk på Legg til-knappen   i adressefeltet og velg gruppen fra listen over kontakter.
  • Skriv gruppens fulle navn og trykk på returtasten i stedet for å la Mail fullføre gruppenavnet for deg.
Publiseringsdato: