Bruk Siri Remote eller Apple TV Remote med Apple TV

Finn ut hvordan du bruker fjernkontrollen til å finne menyer, spille av innhold, navigere på skjermen og mer.

Siri Remote (2. generasjon eller nyere) eller Apple TV Remote (2. generasjon eller nyere)

Siri Remote (2. generasjon) og Apple TV Remote (2. generasjon) har en av/på-knapp og en trykkflate. 

Av/på-knappen er den lille, sirkelformede knappen øverst til høyre på fjernkontrollen.
Av/på-knappen

Trykk på og hold inne av/på-knappen for å slå på TV-en og vekke Apple TV. Trykk på og hold inne knappen igjen for å slå av TV-en og sette Apple TV i dvale. 

Klikkflaten er en stor, sirkelformet knapp som er plassert øverst i midten av fjernkontrollen.

Klikkflate

For å navigere på skjermen trykker du opp, ned, til venstre eller til høyre på klikkflateringen. Eventuelt kan du sveipe opp, ned, til venstre eller til høyre på klikkflaten. Sveip raskt oppover eller nedover flere ganger på klikkflaten for å rulle gjennom lister.

Hvis du vil velge et element, merker du det og trykker deretter på midten av klikkflaten.

Under avspilling, trykker du til venstre eller høyre på trykkflateringen for å hoppe bakover eller fremover. Hvis du vil spole kontinuerlig bakover eller fremover, trykker du og holder inne til venstre eller høyre på klikkflateringen. Trykk på venstre eller høyre side gjentatte ganger for å bla gjennom hastighetsalternativene (2x, 3x eller 4x). 

For å navigere på tidslinjen trykker du på Spill av/pause-knappen eller midten av klikkflaten, og sveiper deretter til venstre eller høyre på klikkflaten for å gå bakover eller fremover i tid. Du kan også sveipe mot eller med klokken rundt klikkflateringen.

Siri-knappen er en lang, tynn knapp som er øverst på høyre kant av fjernkontrollen.
Siri-knapp

Hvis Siri støttes i landet ditt eller regionen din, kan du be Siri om å spille visse filmer, TV-serier, sjangere og mer. Bare hold inne Siri-knappen, si hva du vil gjøre og slipp deretter Siri-knappen. 

Du kan også bruke Siri-knappen for diktering. Velg et tekstinntastingsfelt, trykk på og hold inne Siri-knappen, si teksten du vil skrive inn og slipp Siri-knappen. 

Diktering er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller regioner.

 

Tilbake-knappen er en sirkelformet knapp på venstre side av fjernkontrollen, rett under klikkflaten.
Tilbake-knapp

Mens du blar gjennom innhold kan du trykke på Tilbake-knappen én gang for å gå tilbake til forrige skjerm. Du kan også trykke på og holde inne Tilbake-knappen for å gå til Hjem-skjermen.

TV/kontrollsenter-knappen er en sirkulær knapp på høyre side av fjernkontrollen, rett under klikkflaten.

TV/kontrollsenter-knapp

Hvis landet ditt eller regionen din støtter Apple TV-appen, kan du trykke én gang på TV/kontrollsenter-knappen for å åpne Apple TV-appen. Hvis ikke, trykker du én gang for å gå tilbake til Hjem-skjermen.

Trykk på knappen to ganger for å åpne appveksleren. Bruk klikkflaten til å sveipe gjennom de åpne appene dine, og trykk deretter på midten av klikkflaten for å åpne en app. Sveip opp for å lukke en app. Eventuelt kan du trykke på TV/kontrollsenter-knappen for å gå tilbake til Apple TV-appen. 

Trykk på og hold inne TV/kontrollsenter-knappen for å vise kontrollsenteret. Trykk på den igjen for å skjule kontrollsenteret. 

Spill av/pause-knappen er en sirkelformet knapp. Den er plassert på venstre side av fjernkontrollen, mellom de to andre sirkelformede knappene.
Spill av/pause-knapp

Trykk på Spill av/pause-knappen én gang for å spille av eller sette innhold på pause.

For å navigere på tidslinjen trykker du på Spill av/pause-knappen, og sveiper deretter til venstre eller høyre på klikkflaten for å gå bakover eller fremover i tid. Du kan også sveipe mot eller med klokken rundt klikkflateringen.

Trykk på Spill av/pause-knappen for å gjenoppta innholdet.

Slå av lyd-knappen er en sirkelformet knapp som er plassert nærmest bunnen av fjernkontrollen på venstre side.
Slå av lyd-knapp

Trykk på Slå av lyd-knappen én gang for å slå av lyden. Trykk på den igjen for å slå på lyden igjen. 

Enkelte lydoppsett støtter ikke denne knappen. Du må kanskje bruke volumkontrollene på fjernkontrollen som fulgte med TV-en.

Volumknappen er en avlang knapp, halvveis nede på høyre side av fjernkontrollen. Den øvre halvdelen av knappen er volum opp, og den nedre halvdelen er volum ned.
Volum opp eller ned

Trykk på volum opp eller volum ned for å heve eller senke volumet på Apple TV. 

Enkelte lydoppsett støtter ikke disse knappene. Du må kanskje bruke volumkontrollene på fjernkontrollen som fulgte med TV-en.

Siri Remote (1. generasjon) eller Apple TV Remote (1. generasjon)

Siri Remote (1. generasjon) eller Apple TV Remote (1. generasjon) har en berøringsflate på den øverste tredjedelen av fjernkontrollen.  

Berøringsflaten er hele den glatte overflaten på den øvre tredjedelen av fjernkontrollen.
Berøringsflate

For å flytte rundt på skjermen kan du trykke eller sveipe opp, ned, til venstre eller til høyre. Sveip raskt oppover eller nedover flere ganger for å rulle gjennom lister.

For å velge et objekt markerer du det og klikker på berøringsflaten.

Under avspilling hviler du fingeren på berøringsflaten. Deretter trykker du på venstre eller høyre side av berøringsflaten for å gå bakover eller fremover i tid. For å spole kontinuerlig bak- eller fremover, trykker du på og holder inne venstre eller høyre side av berøringsflaten. Trykk på venstre eller høyre side gjentatte ganger for å bla gjennom hastighetsalternativene (2x, 3x eller 4x). 

For å navigere på tidslinjen trykker du på Spill av/pause-knappen eller berøringsflaten, og sveiper deretter til venstre eller høyre for å gå bakover eller fremover i tid.

Meny-knappen er en sirkelformet knapp plassert på venstre side av fjernkontrollen rett under berøringsflaten.

Meny-knapp

Hvis Apple TV-en er i dvale, trykker du på menyknappen én gang for å vekke Apple TV. Hvis du blar gjennom innhold, trykker du én gang på menyknappen for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk på og hold inne menyknappen for å gå til Hjem-skjermen.

TV/kontrollsenter-knappen er en sirkelformet knapp på høyre side av fjernkontrollen, rett under berøringsflaten.
TV/kontrollsenter-knapp

Hvis landet ditt eller regionen din støtter Apple TV-appen, kan du trykke én gang på TV/kontrollsenter-knappen for å åpne Apple TV-appen. Hvis ikke, trykker du én gang for å gå tilbake til Hjem-skjermen.

Trykk på knappen to ganger for å åpne appveksleren. Bruk berøringsflaten til å sveipe gjennom de åpne appene dine, og trykk deretter på berøringsflaten for å åpne en app. Sveip opp for å lukke en app. Eventuelt kan du trykke på TV/kontrollsenter-knappen for å gå tilbake til Apple TV-appen. 

Trykk på og hold inne TV/kontrollsenter-knappen for å vise kontrollsenteret. Trykk på den igjen for å skjule kontrollsenteret. 

Siri-knappen er en sirkelformet knapp på venstre side av fjernkontrollen, mellom de to andre sirkelformede knappene.
Siri-knapp

Hvis Siri støttes i landet ditt eller regionen din, kan du be Siri om å spille visse filmer, TV-serier, sjangere og mer. Bare hold inne Siri-knappen, si hva du vil gjøre og slipp deretter Siri-knappen. 

Du kan også bruke Siri-knappen for diktering. Velg et tekstinntastingsfelt, trykk på og hold inne Siri-knappen, si teksten du vil skrive inn og slipp Siri-knappen. 

Diktering er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller regioner.

Spill av/pause-knappen er en sirkelformet knapp som er plassert nærmest bunnen av fjernkontrollen på venstre side.
Spill av/pause-knapp

Trykk på Spill av/pause-knappen én gang for å spille av eller sette innhold på pause.

For å navigere på tidslinjen, trykker du på Spill av/pause-knappen, og sveiper deretter til venstre eller høyre på berøringsflaten for å gå bakover eller fremover i tid.

Trykk på Spill av/pause-knappen for å gjenoppta innholdet. 

Volumknappen er en avlang knapp, halvveis nede på høyre side av fjernkontrollen. Den øvre halvdelen av knappen er volum opp, og den nedre halvdelen er volum ned.
Volum opp eller ned

Trykk på volum opp eller volum ned for å heve eller senke volumet på Apple TV. 

Enkelte lydoppsett støtter ikke disse knappene. Du må kanskje bruke volumkontrollene på fjernkontrollen som fulgte med TV-en.

Publiseringsdato: