Bruke Trykktilpasning på iPhone, iPad eller iPod touch

Bruk tilgjengelighetsfunksjonen Trykktilpasning på iOS-enheten til å endre hvordan enhetens skjerm reagerer på berøring.

Trykktilpasning omfatter flere funksjoner. Når du skal bruke disse, går du først til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trykktilpasning og aktiverer Trykktilpasning.

Se deretter på hvilke muligheter du har nedenfor.

Hvis du ønsker at enheten bare skal reagere på berøringer av en viss varighet

Du kan angi at enheten først skal reagere på berøringer etter at du har holdt fingeren på skjermen en viss tid, det som kalles varighet av trykk.

Slik begynner du å bruke Varighet av trykk:

  1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trykktilpasning. 
  2. Slå på Varighet av trykk.
  3. Trykk på knappene - og + for å endre tidsperioden.

Hvis du ønsker at enheten skal ignorere flere berøringer

Hvis du har problemer med å berøre skjermen én gang – du berører skjermen flere ganger i rask rekkefølge, slår du på Ignorer gjentakelse. Hvis du da berører skjermen flere ganger i rask rekkefølge, vil enheten oppfatte dette som ett trykk. Du kan endre hvor lenge enheten skal behandle flere berøringer som ett trykk.

Slik begynner du å bruke Ignorer gjentakelse:

  1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trykktilpasning. 
  2. Slå på Ignorer gjentakelse.
  3. Trykk på knappene - og + for å endre tidsperioden.

Hvis du ønsker at enheten skal reagere på det første eller siste stedet du berører

Hvis du berører skjermen på ønsket sted, men fingeren beveger seg til et annet sted før du får gjort valget ditt, slår du på Trykkstøtte med Bruk plasseringen til første trykk. 

Hvis du har problemer med å berøre skjermen der du ønsker, men kan bevege deg dit ved å dra fingeren fra et annet sted, slår du på Trykkstøtte med Bruk plasseringen til siste trykk.

Slik begynner du å bruke Trykkstøtte:

  1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trykktilpasning. 
  2. Trykk på Bruk plasseringen til første trykk eller Bruk plasseringen til siste trykk. 

Med Trykkstøtte reagerer enheten på trykk når du løfter fingeren innen et visst tidsrom, det som kalles bevegelsesforsinkelse. Enheten kan reagere på andre bevegelser, som draing, hvis du venter lengre enn denne forsinkelsen.

Trykk på knappene - og + for å endre bevegelsesforsinkelsen.

På iPhone 6s og iPhone 6s Plus fungerer Trykkstøtte med 3D Touch. Enheten vil reagere på første eller siste berøring, enten den er lett eller bestemt.

Publiseringsdato: