Om sikkerhetsinnholdet i OS X El Capitan v10.11.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i OS X El Capitan v10.11.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Finn ut mer om Apple-produktsikkerhet på nettstedet Apple-produktsikkerhet.

Finn ut mer om PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Finn ut mer om andre sikkerhetsoppdateringer på Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

OS X El Capitan v10.11

 • Adressebok

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å injisere vilkårlig kode i prosesser som laster Adressebok-rammeverket

  Beskrivelse: Det var et problem i Adressebok-rammeverkets håndtering av en miljøvariabel. Problemet ble løst med forbedret miljøvariabelhåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5897 : Dan Bastone fra Gotham Digital Science

 • AirScan

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper med en privilegert nettverksplassering kan være i stand til å trekke ut nyttelast fra eSCL-pakker som sendes via en sikker tilkobling

  Beskrivelse: Det var et problem i behandlingen av eSCL-pakker. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5853: en anonym forsker

 • apache_mod_php

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i PHP

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i PHP-versjoner før 5.5.27, inkludert en som kan ha ført til ekstern utføring av kode. Problemet ble løst ved å oppdatere PHP til versjon 5.5.27.

  CVE-ID

  CVE-2014-9425

  CVE-2014-9427

  CVE-2014-9652

  CVE-2014-9705

  CVE-2014-9709

  CVE-2015-0231

  CVE-2015-0232

  CVE-2015-0235

  CVE-2015-0273

  CVE-2015-1351

  CVE-2015-1352

  CVE-2015-2301

  CVE-2015-2305

  CVE-2015-2331

  CVE-2015-2348

  CVE-2015-2783

  CVE-2015-2787

  CVE-2015-3329

  CVE-2015-3330

 • Apple Online Store Kit

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan få tilgang til en brukers nøkkelringobjekter

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen av tilgangskontrollister for iCloud-nøkkelringobjekter. Problemet ble løst gjennom forbedret kontroll av tilgangskontrollister.

  CVE-ID

  CVE-2015-5836 : XiaoFeng Wang fra Indiana University, Luyi Xing fra Indiana University, Tongxin Li fra Peking University, Tongxin Li fra Peking University, Xiaolong Bai fra Tsinghua University

 • AppleEvents

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En bruker som er tilkoblet gjennom skjermdeling, kan sende Apple Events til en lokal brukers økt

  Beskrivelse: Det var et problem med Apple Event-filtrering som tillot at noen brukere kunne sende Events til andre brukere. Dette ble løst gjennom forbedret Apple Event-håndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5849 : Jack Lawrence (@_jackhl)

 • Lyd

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Avspilling av en skadelig lydfil kan føre til uventet avslutning av et program

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i håndteringen av lydfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5862: YoungJin Yoon fra Information Security Lab. (Adv.: Prof. Taekyoung Kwon), Yonsei-universitetet, Seoul, Sør-Korea

 • bash

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i bash

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i bash-versjoner før 3.2 oppdateringsnivå 57. Problemene ble løst ved å oppdatere bash versjon 3.2 til oppdateringsnivå 57.

  CVE-ID

  CVE-2014-6277

  CVE-2014-7186

  CVE-2014-7187

 • Retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Oppdatering av retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Beskrivelse: Retningslinjene for sertifikatgodkjenning ble oppdatert. Den komplette listen over sertifikater kan vises på https://support.apple.com/no-no/HT202858.

 • CFNetwork-informasjonskapsler

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan spore en brukers aktivitet

  Beskrivelse: Det var et problem med informasjonskapsler på tvers av domener i håndteringen av domener på øverste nivå. Problemet ble løst gjennom forbedrede restriksjoner for oppretting av informasjonskapsler.

  CVE-ID

  CVE-2015-5885: Xiaofeng Zheng fra Blue Lotus Team, Tsinghua-universitetet

 • CFNetwork FTPProtocol

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Skadelige FTP-tjenere kan være i stand til å forårsake at klienten utfører rekognosering på andre verter

  Beskrivelse: Det var et problem i håndteringen av FTP-pakker når PASV-kommandoen ble brukt. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5912: Amit Klein

 • CFNetwork HTTPProtocol

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En skadelig URL-adresse kan være i stand til å forbigå HSTS og lekke følsomme data

  Beskrivelse: Det var en sårbarhet i URL-parsing i HSTS-håndteringen. Problemet ble løst gjennom forbedret URL-analyse.

  CVE-ID

  CVE-2015-5858: Xiaofeng Zheng fra Blue Lotus Team, Tsinghua-universitetet

 • CFNetwork HTTPProtocol

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å avskjære nettverkstrafikk

  Beskrivelse: Det var et problem i håndteringen av oppføringer i HSTS-forhåndslastingslisten i privat Safari-nettlesermodus. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5859 : Rosario Giustolisi fra University of Luxembourg

 • CFNetwork HTTPProtocol

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et skadelig nettsted kan være i stand til å spore brukere i privat Safari-nettlesermodus

  Beskrivelse: Det var et problem i håndteringen av HSTS-tilstanden i privat Safari-nettlesermodus. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5860: Sam Greenhalgh fra RadicalResearch Ltd

 • CFNetwork-proxyer

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Tilkobling til en skadelig webproxytjener kan angi skadelige informasjonskapsler for et nettsted

  Beskrivelse: Det var et problem i håndteringen av proxytilkoblingssvar. Problemet ble løst ved å fjerne «set-cookie»-hodet ved analyse av tilkoblingssvaret.

  CVE-ID

  CVE-2015-5841: Xiaofeng Zheng fra Blue Lotus Team, Tsinghua-universitetet

 • CFNetwork SSL

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan kanskje avskjære SSL/TLS-forbindelser

  Beskrivelse: Det var problem med sertifikatvalidering i NSURL når et sertifikat ble endret. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av sertifikater.

  CVE-ID

  CVE-2015-5824: Timothy J. Wood fra The Omni Group

 • CFNetwork SSL

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper kan dekryptere data som er beskyttet av SSL

  Beskrivelse: Det er kjente angrep på konfidensialiteten til RC4. En angriper kunne framtvinge bruk av RC4, selv om en tjener foretrakk bedre chiffrering, ved å blokkere TLS 1.0- og høyere tilkoblinger til CFNetwork forsøkte SSL 3.0, som bare tillater RC4. Problemet ble løst ved å fjerne muligheten til å ta steget ned til SSL 3.0.

 • CoreCrypto

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper kan være i stand til å fastslå en privat nøkkel

  Beskrivelse: Ved å observere mange signerings- eller dekrypteringsforsøk kan en angriper ha vært i stand til å fastslå den private RSA-nøkkelen. Problemet ble løst gjennom forbedrede krypteringsalgoritmer.

 • CoreText

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i håndteringen av fontfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-5874: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Dev Tools

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i dyld. Dette ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5876 : beist fra grayhash

 • Dev Tools

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et program kan kanskje omgå kodesigneringskontroller

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen av kodesignaturen til programmer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5839 : @PanguTeam

 • Diskfiler

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i DiskImages. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5847: Filippo Bigarella, Luca Todesco

 • dyld

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et program kan kanskje omgå kodesigneringskontroller

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen av kodesignaturen til programmer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5839 : TaiG Jailbreak Team

 • EFI

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan hindre noen systemer i å starte opp

  Beskrivelse: Det var et problem med adressene som var dekket av det beskyttede områderegisteret. Problemet ble løst ved å endre det beskyttede området.

  CVE-ID

  CVE-2015-5900 : Xeno Kovah og Corey Kallenberg fra LegbaCore

 • EFI

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En skadelig Apple Ethernet Thunderbolt-adapter kan være i stand til å påvirke firmware-flashing

  Beskrivelse: Apple Ethernet Thunderbolt-adaptere kunne modifisere vertsfirmware hvis de ble koblet til under en EFI-oppdatering. Problemet ble løst ved ikke å laste inn Option ROMs under oppdatering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5914 : Trammell Hudson fra Two Sigma Investments og snare

 • Finder

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Funksjonen «Sikker tømming» sletter kanskje ikke filer i papirkurven på en sikker måte

  Beskrivelse: Det var et problem med å garantere sikker sletting av filer i papirkurven i enkelte systemer, slik som dem med flash-lager. Problemet ble løst ved å fjerne valget «Sikker tømming».

  CVE-ID

  CVE-2015-5901 : Apple

 • Game Center

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et skadelig Game Center-program kan skaffe seg tilgang til en spillers e-postadresse

  Beskrivelse: Det var et problem i Game Center med håndtering av spilleres e-post. Problemet ble løst gjennom forbedring av tilgangsrestriksjoner.

  CVE-ID

  CVE-2015-5855: Nasser Alnasser

 • Heimdal

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper kan være i stand til å bruke på nytt Kerberos-legitimasjon til SMB-tjeneren

  Beskrivelse: Det var et godkjenningsproblem i Kerberos-legitimasjon. Problemet ble løst gjennom ekstra validering av legitimasjon ved bruk av en liste med legitimasjoner som nylig er sett.

  CVE-ID

  CVE-2015-5913 : Tarun Chopra fra Microsoft Corporation USA og Yu Fan fra Microsoft Corporation Kina

 • ICU

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i ICU

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i ICU-versjonene før 53.1.0. Problemene ble løst ved å oppdatere ICU til versjon 55.1.

  CVE-ID

  CVE-2014-8146 : Marc Deslauriers

  CVE-2014-8147 : Marc Deslauriers

  CVE-2015-5922 : Mark Brand fra Google Project Zero

 • Eldre installeringsrammeverk

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan få rotrettigheter

  Beskrivelse: Det var et restriksjonsproblem i Installer privat rammeverk som inneholder en privilegert utførbar fil. Problemet ble løst ved å fjerne den utførbare filen.

  CVE-ID

  CVE-2015-5888 : Apple

 • Intel Graphics-driver

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var flere problemer med skadet minne i Intel-grafikkdriveren. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5830 : Yuki MIZUNO (@mzyy94)

  CVE-2015-5877 : Camillus Gerard Cai

 • IOAudioFamily

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

  Beskrivelse: Det var et problem i IOAudioFamily som førte til avdekking av innhold i kjerneminnet. Problemet ble løst ved å permutere kjernepekere.

  CVE-ID

  CVE-2015-5864 : Luca Todesco

 • IOGraphics

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var flere problemer med skadet minne i kjernen. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5871 : Ilja van Sprundel fra IOActive

  CVE-2015-5872 : Ilja van Sprundel fra IOActive

  CVE-2015-5873 : Ilja van Sprundel fra IOActive

  CVE-2015-5890 : Ilja van Sprundel fra IOActive

 • IOGraphics

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

  Beskrivelse: Det var et problem i IOGraphics som kunne ha ført til avdekking av layouten til kjerneminnet. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5865 : Luca Todesco

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var flere problemer med skadet minne i IOHIDFamily. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5866 : Apple

  CVE-2015-5867: moony li fra Trend Micro

 • IOStorageFamily

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å lese kjerneminne

  Beskrivelse: Det var et problem med initialisering av minne i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5863: Ilja van Sprundel fra IOActive

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var flere problemer med skadet minne i kjernen. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5868: Cererdlong fra Alibaba Mobile Security Team

  CVE-2015-5896: Maxime Villard fra m00nbsd

  CVE-2015-5903: CESG

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal prosess kan endre andre prosesser uten berettigelseskontroller

  Beskrivelse: Det var et problem der rotprosesser som benyttet API-et processor_set_tasks kunne hente oppgaveportene til andre prosesser. Problemet ble løst gjennom ekstra rettighetskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-5882: Pedro Vilaça på grunnlag av opprinnelige undersøkelser utført av Ming-chieh Pan og Sung-ting Tsai; Jonathan Levin

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal angriper kan styre verdien til stakkinformasjonskapsler

  Beskrivelse: Det var flere svakheter i genereringen av stakkinformasjonskapsler for brukerplass. Disse problemene ble løst gjennom forbedret generering av stakkinformasjonskapsler.

  CVE-ID

  CVE-2013-3951: Stefan Esser

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper kan være i stand til å starte tjenestenektangrep på utpekte TCP-forbindelser uten å kunne det riktige sekvensnummeret

  Beskrivelse: Det var et problem i xnus validering av TCP-pakkehoder. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av TCP-pakkehoder.

  CVE-ID

  CVE-2015-5879: Jonathan Looney

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper i et lokalt LAN-segment kan deaktivere IPv6-ruting

  Beskrivelse: Det var et problem med utilstrekkelig validering i håndteringen av iPv6-ruterannonseringer som tillot en angriper å sette hoppgrensen til en vilkårlig verdi. Problemet ble løst ved å innføre en minste hoppgrense.

  CVE-ID

  CVE-2015-5869: Dennis Spindel Ljungmark

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

  Beskrivelse: Det var et problem som førte til avdekking av layout i kjerneminnet. Problemet ble løst gjennom forbedret initialisering av kjerneminnestrukturer.

  CVE-ID

  CVE-2015-5842: beist fra grayhash

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

  Beskrivelse: Det var et problem i feilsøkingsgrensesnitt som førte til avdekking av innhold i minnet. Problemet ble løst ved å slette midlertidige utdata fra feilsøkingsgrensesnitt.

  CVE-ID

  CVE-2015-5870 : Apple

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake tjenestenekt i systemet

  Beskrivelse: Det var et problem i feilsøkingsfunksjonaliteten. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5902 : Sergi Alvarez (pancake) fra NowSecure Research Team

 • libc

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i fflush-funksjonen. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2014-8611: Adrian Chadd og Alfred Perlstein fra Norse Corporation

 • libpthread

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5899: Lufeng Li fra Qihoo 360 Vulcan Team

 • libxpc

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Mange SSH-tilkoblinger kunne forårsake tjenestenekt

  Beskrivelse: launchd hadde ikke noen grense for antall prosesser som kunne startes av en nettverkstilkobling. Problemet ble løst ved å begrense antall SSH-prosesser til 40.

  CVE-ID

  CVE-2015-5881 : Apple

 • Påloggingsvindu

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Skjermlåsen aktiveres kanskje ikke etter angitt tidsperiode

  Beskrivelse: Det var et problem med oppfanget skjermlåsing. Problemet ble løst gjennom forbedret håndtering av låsing.

  CVE-ID

  CVE-2015-5833 : Carlos Moreira, Rainer Dorau fra rainer dorau informationsdesign, Chris Nehren, Kai Takac, Hans Douma, Toni Vaahtera og Jon Hall fra Asynchrony

 • lukemftpd

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å nekte tjeneste til FTP-tjeneren

  Beskrivelse: Det var et glob-behandlingsproblem i tnftpd. Problemet ble løst gjennom forbedret glob-validering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5917 : Maksymilian Arciemowicz fra cxsecurity.com

 • Mail

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Utskrift av en e-postmelding kan føre til lekkasje av sensitiv brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var et problem i Mail som hoppet over brukervalg ved utskrift av e-post. Problemet ble løst gjennom forbedret håndhevelse av brukervalg.

  CVE-ID

  CVE-2015-5881 : Owen DeLong fra Akamai Technologies, Noritaka Kamiya, Dennis Klein fra Eschenburg, Tyskland, Jeff Hammett fra Systim Technology Partners

 • Mail

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å fange opp vedlegg i S/MIME-kryptert e-post som sendes via Mail Drop

  Beskrivelse: Det var et problem i håndteringen av krypteringsparametere for store e-postvedlegg som ble sendt via Mail Drop. Problemet ble løst ved å ikke lenger tilby Mail Drop ved sending av kryptert e-post.

  CVE-ID

  CVE-2015-5884 : John McCombs fra Integrated Mapping Ltd

 • Multipeer-kommunikasjon

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å observere ubeskyttede multipeer-data

  Beskrivelse: Det var et problem med håndteringen av «convenience initializer», der krypteringen aktivt kunne nedgraderes til en ukryptert økt. Problemet ble løst ved å endre «convenience initializer», slik at kryptering er påkrevd.

  CVE-ID

  CVE-2015-5851: Alban Diquet (@nabla_c0d3) fra Data Theorem

 • NetworkExtension

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

  Beskrivelse: Et problem med ikke-initialisert minne i kjernen førte til avdekking av innhold i kjerneminnet. Problemet ble løst gjennom forbedret initialisering av minnet.

  CVE-ID

  CVE-2015-5831: Maxime Villard fra m00nbsd

 • Notater

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan lekke sensitiv brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var et problem med parsing av koblinger i Notater-programmet. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-5878 : Craig Young fra Tripwire VERT, en anonym forsker

 • Notater

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan lekke sensitiv brukerinformasjon

  Beskrivelse: Det var et problem med skripting på tvers av nettsteder ved parsing av tekst i Notater-programmet. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

  CVE-ID

  CVE-2015-5875 : xisigr fra Tencents Xuanwu LAB (www.tencent.com)

 • OpenSSH

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i OpenSSH

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i OpenSSH-versjonene før 6.9. Disse ble rettet ved å oppdatere OpenSSH til versjon 6.9.

  CVE-ID

  CVE-2014-2532

 • OpenSSL

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i OpenSSL

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i OpenSSL-versjoner før 0.9.8zg. Disse ble løst ved å oppdatere OpenSSL til versjon 0.9.8zg.

  CVE-ID

  CVE-2015-0286

  CVE-2015-0287

 • procmail

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i procmail

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i procmail-versjoner før 3.22. Disse ble løst ved å fjerne procmail.

  CVE-ID

  CVE-2014-3618

 • remote_cmds

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med rotrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med bruken av miljøvariabler i rsh binary. Problemet ble løst ved å droppe setuid-privilegier fra rsh binary.

  CVE-ID

  CVE-2015-5889 : Philip Pettersson

 • removefile

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Behandling av skadelige data kan føre til uventet avslutning av et program

  Beskrivelse: Det var en overflytfeil i checkint-delingsrutinene. Problemet ble løst gjennom forbedrede delingsrutiner.

  CVE-ID

  CVE-2015-5840: en anonym forsker

 • Ruby

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i Ruby

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i Ruby-versjoner før 2.0.0p645. Disse ble løst ved å oppdatere Ruby til versjon 2.0.0p645.

  CVE-ID

  CVE-2014-8080

  CVE-2014-8090

  CVE-2015-1855

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Låsetilstanden til nøkkelringen kan vises feil for brukeren

  Beskrivelse: Det var et problem med tilstandsadministrasjonen i måten nøkkelringlåsestatus ble sporet på. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5915 : Peter Walz fra University of Minnesota, David Ephron, Eric E. Lawrence, Apple

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En trust-evaluering som er konfigurert for å kreve tilbakekallingskontroll, kan lykkes selv om tilbakekallingskontroll mislykkes

  Beskrivelse: kSecRevocationRequirePositiveResponse-flagget ble angitt, men ikke implementert. Problemet ble løst ved å implementere flagget.

  CVE-ID

  CVE-2015-5894 : Hannes Oud fra kWallet GmbH

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En ekstern tjener kan be om et sertifikat før den identifiserer seg selv

  Beskrivelse: Secure Transport godtok CertificateRequest-meldingen før ServerKeyExchange-meldingen. Problemet ble løst ved å kreve ServerKeyExchange først.

  CVE-ID

  CVE-2015-5887 : Benjamin Beurdouche, Karthikeyan Bhargavan, Antoine Delignat-Lavaud, Alfredo Pironti og Jean Karim Zinzindohoue fra INRIA Paris-Rocquencourt og Cedric Fournet og Markulf Kohlweiss fra Microsoft Research, Pierre-Yves Strub fra IMDEA Software Institute

 • SMB

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skadet minne i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5891 : Ilja van Sprundel fra IOActive

 • SMB

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

  Beskrivelse: Det var et problem i SMBClient som førte til avdekking av innhold i kjerneminnet. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-5893 : Ilja van Sprundel fra IOActive

 • SQLite

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Flere sårbarheter i SQLite v3.8.5

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i SQLite v3.8.5. Problemene ble løst ved å oppdatere SQLite til versjon v3.8.10.2.

  CVE-ID

  CVE-2015-3414

  CVE-2015-3415

  CVE-2015-3416

 • Telefoni

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal angriper kan foreta telefonoppringninger uten at brukeren vet om det, når Continuity brukes

  Beskrivelse: Det var et problem i godkjenningskontrollene for å ta telefonsamtaler. Problemet ble løst gjennom forbedrede godkjenningskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2015-3785 : Dan Bastone fra Gotham Digital Science

 • Terminal

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Skadelig tekst kan villede brukeren i Terminal

  Beskrivelse: Terminal håndterte ikke toveis overstyringstegn på samme måte ved visning av tekst og ved markering av tekst. Problemet ble løst ved å undertrykke toveis overstyringstegn i Terminal.

  CVE-ID

  CVE-2015-5883 : Lukas Schauer (@lukas2511)

 • tidy

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at vilkårlig kode utføres

  Beskrivelse: Det var flere problemer med skadet minne i tidy. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-5522: Fernando Muñoz fra NULLGroup.com

  CVE-2015-5523: Fernando Muñoz fra NULLGroup.com

 • Time Machine

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.6.8 og nyere

  Virkning: En lokal angriper kan få tilgang til nøkkelringobjekter

  Beskrivelse: Det var et problem i sikkerhetskopier fra Time Machine-rammeverket. Problemet ble løst gjennom forbedret dekning av Time Machine-sikkerhetskopier.

  CVE-ID

  CVE-2015-5854 : Jonas Magazinius fra Assured AB

Merk: OS X El Capitan v10.11 inkluderer sikkerhetsinnholdet i Safari 9.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: