Oversikt over sikkerhet og personvern i iTunes U

Apple tar datasikkerhet og personvern svært alvorlig når det gjelder personopplysninger. iTunes U bygger på industristandard sikkerhetsrutiner og benytter strenge policyer for å beskytte brukerdata.

Denne artikkelen forklarer hvordan iTunes U sikrer kursinformasjon og data. I tillegg til denne artikkelen bør du også lese Apples retningslinjer for personvern.

Datasikkerhet

iTunes U sikrer innleverte lekser, private diskusjoner og karakterer. Tjenesten krypterer data som sendes over Internett, lagrer dataene i kryptert format ved lagring på tjenere og bruker sikre kjennetegn til godkjenning. Det betyr at brukerdata er beskyttet mot uautorisert tilgang under overføring og ved lagring på tjenerne våre. iTunes U har 128-bits AES-kryptering som et minimumskrav. Det er samme nivå av sikkerhet som benyttes av større finansinstitusjoner.

Eierskapet til data som lagres i iTunes U

Institusjonen, kurslederen eller studenten eier eventuelle data de legger inn, og vil ha kontroll over dataene til enhver tid. Apples eneste rolle er å behandle lekser, karakterer og annen informasjon som gis i forbindelse med bruk av tjenesten.

Hvor lenge iTunes U beholder data

iTunes U vedlikeholder data så lenge kurset eller samlingen finnes. Når et kurs eller en samling blir slettet, blir all relatert informasjon også slettet. Brukere vil fremdeles ha tilgang til eventuell lokal informasjon på enhetene sine.

Hvordan Apple sletter data

Når en kursleder fjerner en student fra et kurs, sletter Apple alt kursmateriell studenten har opprettet, og private diskusjoner mellom studenten og kurslederen fra systemene våre.

Godkjenning med sikre kjennetegn

Når brukere åpner iTunes U med iTunes U-appen, eliminerer sikre kjennetegn behovet for å lagre passord på enheter og datamaskiner. Når iTunes U åpnes i en nettleser, blir brukernavn og passord sendt via en kryptert TLS-forbindelse.

Sterke passord

Apple-ID-er som brukes til iTunes U, må ha passord som består av minst 8 tegn, inkludert et tall, en stor bokstav og en liten bokstav. Det å bruke sterke passord er det aller viktigste brukere kan gjøre for å bidra til å sikre dataene sine. Finn ut mer om å lage sterke passord.

Personvern

Apple har en konsernomfattende forpliktelse med hensyn til personvern. Apples retningslinjer for personvern tar opp hvordan vi innhenter, bruker, oppgir, overdrar og lagrer brukerinformasjon. I tillegg til å følge disse retningslinjene har iTunes U disse personvernfunksjonene:

  • iTunes U-data blir lagret i en separat database, atskilt fra andre typer iTunes-data.
  • iTunes U-data blir bare brukt til å levere tjenesten.
  • iTunes U-data blir aldri brukt i reklame.
  • Kontodata som er lagret i iTunes, er gjenstand for Apples standardretningslinjer for data.
  • Tilgang til bruker- og kurslederdata er begrenset til Apple-personell som krever slik tilgang for å støtte tjenesten.

Umiddelbar sletting på anmodning

Hvis en bruker ber om at iTunes U-data blir slettet, blir dataene slettet umiddelbart. Brukere vil fremdeles ha tilgang til iTunes U-informasjon som er lagret lokalt på enhetene deres.

Oppfylle skolers personvernforpliktelser

iTunes U hjelper også skoler med å oppfylle sine personvernforpliktelser overfor elever under 18 år. Apple bruker aldri studentinformasjon til markedsføring eller målrettet reklame, vi selger aldri studentinformasjon og vi deler aldri studentinformasjon med tredjeparter.

Studentløfte om personvern

Apple har signert Studentløftet om personvern, noe som ytterligere understreker forpliktelsen vår til å beskytte informasjonen studenter, foreldre og lærere deler i skolen.

Overholdelse

Internasjonale dataoverføringer

Apple er et globalt selskap og har derfor en rekke juridiske enheter i forskjellige jurisdiksjoner, og disse har ansvaret for personopplysningene som de samler inn, og som behandles på deres vegne av Apple Inc. Apple bruker godkjente standardkontrakter for den internasjonale overføringen av personopplysninger som er samlet inn i EØS og Sveits. Apple overholder APECs regelverk for personvern over landegrenser. APEC CBPR-systemet utgjør et rammeverk for organisasjoner for sikring av personopplysninger som overføres mellom de deltakende APEC-økonomiene.

Offentlige myndigheter

Apple vil ikke avdekke iTunes U-data til politimyndighetene hvis ikke loven krever det. Hvis politimyndigheter kontakter Apple for å få tilgang til iTunes U-data, vil Apple forsøke å henvise politimyndigheten til institusjonen, kurslederen eller studenten som forespørselen gjelder, for å be om informasjonen direkte. Hvis politimyndigheten tvinger Apple til å avdekke iTunes U-data, vil Apple straks varsle den berørte brukeren og overlevere en kopi av rettsordren, hvis ikke loven forhindrer oss i å gjøre dette.

Tredjeparter

Hvis Apple mottar en anmodning om iTunes U-data fra en tredjepart (for eksempel et spørsmål om studentregistre), vil Apple straks underrette institusjonen, instruktøren eller studenten, hvis ikke loven forhindrer oss i å gjøre dette. Hvis Apple ikke er bundet av loven til å avdekke iTunes U-data, vil Apple avslå anmodningen.

Hvis anmodningen er gyldig og Apple kan tvinges til å avdekke den ønskede informasjonen, vil Apple forsøke å henvise tredjeparten til institusjonen, kurslederen eller studenten som anmodningen gjelder, for å få informasjonen direkte. For å bistå med dette kan Apple gi grunnleggende kontaktinformasjon til tredjeparten.     

Forespørsler fra myndighetene

Få mer informasjon om hvordan Apple håndterer forespørsler om informasjon fra myndighetene.

Tilgjengelighet

Etter semesterslutt

All informasjon og alle data (som lekser og karakterer) som er samlet ved bruk av iTunes U, er under institusjonens eller kurslederens kontroll. De kan slette dataene på slutten av semesteret eller når som helst.

Når data er slettet fra systemene våre, vil de ikke lenger være tilgjengelig. Brukere vil fremdeles ha tilgang til eventuell lokal informasjon som er lagret på enhetene deres.  

Problemer med tjenesten og nedetid

Vi vet at det er viktig med pålitelige tjenester og vi vil forsøke å gi kommersielt rimelige varsler om eventuell nedetid. Du kan følge med på systemstatusen til iTunes U på Apples Systemstatus-side.

Få kundestøtte

Du finner informasjon om bruk av iTunes U og kan få kundestøtte på nettsiden Kundestøtte for iTunes U.

Publiseringsdato: