Om Applebot

Finn ut mer om Applebot, søkeroboten for Apple.

Applebot er søkeroboten for Apple. Den brukes av produkter som Siri og Spotlight-forslag. Den overholder vanlige robots.txt-regler og robot-metaetiketter, og den kommer fra 17.0.0.0-nettblokken.

Identifiser Applebot

Brukeragentstrengen inneholder «Applebot» i tillegg til annen agentinformasjon. Her er et eksempel:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)

Tilpass regler for Applebot

Applebot overholder vanlige robots.txt-regler som er rettet mot Applebot. I dette eksempelet prøver ikke Applebot å gjennomgå dokumenter som er under /private/ eller /not-allowed/:

User-agent: Applebot         # apple
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Applebot støtter robot-metaetiketter i HTML-dokumenter. For å angi robotregler i metaetiketter setter du inn etikettene i <head>-delen i dokumentet på denne måten:

<html><head>
<meta name="robots" content="noindex"/>
...
</head>
<body>...</body>
</html>


Applebot støtter også følgende regler:

  • noindex: Applebot indekserer ikke denne siden, og den vises ikke i Spotlight- eller Siri-forslag.
  • nosnippet: Applebot genererer ikke noen beskrivelse eller nettsvar for siden. Forslag om å gå til denne nettadressen inkluderer bare tittelen på siden.
  • nofollow: Applebot følger ingen koblinger på siden.
  • none: Applebot kommer ikke til å indeksere, skrive en beskrivelse av eller følge koblinger på siden, som beskrevet ovenfor.
  • all: Applebot legger frem dokumentet for forslag og skriver beskrivelser av innholdet, slik at en kort beskrivelse av siden kan vises ved siden av et bilde. Applebot kan følge koblingene på siden for å tilby flere forslag.

For å legge inn flere regler i én enkelt metaetikett må du bruke en kommadelt liste eller flere metaetiketter. Her er noen eksempler:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>

Og:

<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte oss på applebot@apple.com.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: