Om Applebot

Finn ut mer om Applebot, søkeroboten for Apple.

Applebot er søkeroboten for Apple. Den brukes av produkter som Siri og Spotlight-forslag.

Identifisere Applebot

Trafikk som kommer fra Applebot blir identifisert av brukeragenten, og omvendt DNS viser den i *.applebot.apple.com-domenet, med opprinnelse fra 17.0.0.0-nettblokken.

Verifisere at trafikken kommer fra Applebot

I macOS kan tjenerkommandoen brukes til å finne ut om en IP-adresse er en del av Applebot. Disse eksemplene viser tjeneste kommandoen og dens resultat:

$ host 17.58.101.179
179.101.58.17.in-addr.arpa domain name pointer 17-58-101-179.applebot.apple.com.

Tjenestekommandoen kan også brukes til å bekrefte at DNS peker til samme IP-adresse:

$ host 17-58-101-179.applebot.apple.com
17-58-101-179.applebot.apple.com has address 17.58.101.179.

Verifiserer Applebot-brukeragent

Brukeragentstrengen inneholder «Applebot» og annen informasjon. Formatet er som følger:

Mozilla/5.0 (Device; OS_version) AppleWebKit/WebKit_version (KHTML, like Gecko)
Version/Safari_version Safari/WebKit_version (Applebot/Applebot_version)

Eksempler for datamaskin:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5
(KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1)

Eksempler for mobil:

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4
(KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B410 Safari/600.1.4 (Applebot/0.1;
+http://www.apple.com/go/applebot)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15Z
(KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 (Applebot/0.1)

Tilpasse robot.txt-regler

Applebot overholder vanlige robots.txt-regler som er rettet mot Applebot. I dette eksempelet prøver ikke Applebot å gjennomgå dokumenter som er under /private/ eller /not-allowed/:

User-agent: Applebot         # apple
Allow: /                     # Allow everything (also true if omitted)
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Hvis robotinstruksjoner ikke omtaler Applebot, men de omtaler Googlebot, følger Apple-roboten Googlebot-instruksjoner.

 

Gjengivelse og robotregler

Applebot kan gjengi innholdet på nettstedet ditt i en nettleser. Hvis javascript, CSS og andre ressurser er blokkert via robots.txt, kan det hende at den ikke er i stand til å gjengi innholdet på en ordentlig måte. Dette inkluderer XHR, JS og CSS som siden kan kreve.

For at Applebot skal indeksere det beste innholdet på siden, må du sørge for at alt som trengs for at en bruker skal kunne gjengi siden, er tilgjengelig for Applebot. Alternativt må du sørge for at nettstedet blir gjengitt på en god måte, selv om alle ressursene ikke er tilgjengelige. Dette blir ofte omtalt som «graceful degradation» (grasiøs degradering).

Tilpasse indekseringsregler for Applebot

Applebot støtter robot-metaetiketter i HTML-dokumenter. For å angi robotregler i metaetiketter setter du inn etikettene i <head>-delen i dokumentet på denne måten:

<html><head>
 <meta name="robots" content="noindex"/>
 ...
 </head>
 <body>...</body>
 </html>

Applebot støtter også følgende regler:

  • noindex: Applebot indekserer ikke denne siden, og den vises ikke i Spotlight- eller Siri-forslag.
  • nosnippet: Applebot genererer ikke noen beskrivelse eller nettsvar for siden. Forslag om å gå til denne nettadressen inkluderer bare tittelen på siden.
  • nofollow: Applebot følger ingen koblinger på siden.
  • none: Applebot kommer ikke til å indeksere, skrive en beskrivelse av eller følge koblinger på siden, som beskrevet ovenfor.
  • all: Applebot legger frem dokumentet for forslag og skriver beskrivelser av innholdet, slik at en kort beskrivelse av siden kan vises ved siden av et bilde. Applebot kan følge koblingene på siden for å tilby flere forslag.

For å legge inn flere regler i én enkelt metaetikett må du bruke en kommadelt liste eller flere metaetiketter. Eksempler:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>
<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Om rangering av søk

Apples søk kan ta følgende i betraktning når resultatet fra nettsøk rangeres:

  • Samlet brukerengasjement for søkeresultater
  • Relevans og samsvar av søkeord med emner og innhold på nettstedet
  • Antall og kvalitet på koblinger fra andre sider på nettet
  • Lokasjonsbaserte signaler for bruker (omtrentlige data)
  • Egenskaper for nettstedets design

Søkeresultatene kan bruke faktorene ovenfor uten noen (forhåndsbestemt) viktighet av rangering. Brukere av søk er underlagt personvernerklæringen i Siri-forslag, søk og personvern.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte oss på applebot@apple.com.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: