Bruke Aktivitet-appen på Apple Watch

Med Aktivitet-appen på Apple Watch kan du følge med på hvor mye du beveger deg, trener og står oppreist fra dag til dag.

     

 

Fullfør sirklene dine

Hvis du har på deg Apple Watch hele dagen, kan Aktivitet-appen automatisk spore de daglige bevegelsene dine. For å komme i gang åpner du appen på Apple Watch og skriver inn litt informasjon om deg selv.

Apple Watch forteller deg når du når målene dine. Du kan også åpne appen for å se framgangen din. For å få detaljert informasjon sveiper du ned. For å dele aktiviteten din med venner sveiper du til venstre. 

Flytt

Bevegelse-sirkelen viser hvor mange aktive kalorier du har brent så langt. Nå det daglige bevegelsesmålet ved å brenne aktive kalorier hver dag. Aktive kalorier er i motsetning til hvile, kalorier du brenner ved å stå eller bevege deg rundt. Finn ut hvordan du endrer bevegelsesmålet.

Få hjelp med å tjene opp poeng for Bevegelse og Trening.

 

Trening

Trening-sirkelen viser hvor mange minutter med energikrevende aktivitet du har gjennomført så langt. Nå det daglige treningsmålet ditt ved å trene i minst 30 minutter hver dag. Du kan ikke endre treningsmålet ditt, men du kan endre bevegelsesmålet ditt til et annet antall aktive kalorier.

Finn ut hvordan du når treningsmålet ditt

 

Stå oppreist

Oppreist-sirkelen viser antall timer da du har stått oppreist og beveget deg i minst ett minutt. Nå det daglige Oppreist-målet ditt ved å stå oppreist og bevege deg omkring i minst 1 minutt i 12 ulike timer gjennom dagen. Selv om du står hele dagen, må du fremdeles bevege deg rundt.

Hvis du oppgir at du bruker rullestol, byttes Oppreist-ringen ut med Rulling-ringen. Rulling viser i hvilke timer du har skjøvet deg rundt i minst 1 minutt. 

Du kan ikke angi ditt eget mål for Oppreist eller Rulling, men du kan endre bevegelsesmålet ditt.

 

Få mer informasjon

Detaljert informasjon om Bevegelse, Trening og Oppreist

Dra opp for å se detaljer for hver sirkel. Sveip opp på nytt for å se mer, som totalt antall skritt, en graf som viser framgangen din, distanse og treningsøkter. 

 

Endre bevegelsesmålet ditt

mål om 450 kalorier

I Aktivitet-appen kan du trykke hardt på hvilken som helst skjerm for å endre det daglige Bevegelse-målet ditt. Du kan justere målet for Bevegelse, men ikke målene for Trening eller Oppreist. 

 

Angi påminnelser

Aktivitet-skjermbilde på iPhone

I Apple Watch-appen på iPhone trykker du på Min Apple Watch-fanen og trykker deretter på Aktivitet. Velg varslinger og påminnelser.

Coaching-varslingene er basert på hvilken framgang du har hatt. Trykk på Daglig motivasjon for å slå dem av.

Se loggen din

Logg for august

I Aktivitet-appen på iPhone trykker du på en fane for å se informasjon for hele dagen din om aktivitet, treningsøkter og prestasjoner.

For å få informasjon om en treningsøkt, som for eksempel rute eller totaldistanse, trykker du på objektet.* 

* Hvilke måledata som vises avhenger av typen treningsøkt. For eksempel er rute tilgjengelig for utendørstrening som gåturer, løping, svømming i åpent vann eller sykling hvis du har GPS. 

Publiseringsdato: