Slik angir du et firmwarepassord på en Mac

Et firmwarepassord forhindrer oppstart fra en intern eller ekstern lagringsenhet annen enn startdisken du har valgt.

Du kan angi et brukerkontopassord (påloggingspassord) for å beskytte data på en Mac ved å hindre at uautoriserte brukere logger seg på brukerkontoen din. Du kan også kryptere startdisken med FileVault, slik at bare brukere som kan logge på Macen kan lese dataene på den disken.

Du kan angi et firmwarepassord for ytterligere beskyttelse. Et firmwarepassord hindrer brukere som ikke har et passord i å starte fra en annen disk enn den spesifiserte startdisken din. Som et resultat av dette, forhindrer det bruk av noen oppstartstastkombinasjoner.

Følgende fremgangsmåte gjelder for OS X Mountain Lion eller nyere.

Slik slår du på et firmwarepassord

 1. Start fra macOS-gjenoppretting: Trykk på og hold nede Kommando (⌘)-R umiddelbart etter at du har slått på Macen, og slipp tastene når du ser Apple-logoen eller en roterende jordklode. 
 2. Når verktøy-vinduet vises, klikker du på Verktøy i menylinjen, og deretter velger du Firmwarepassordverktøy eller Oppstartssikkerhetsverktøy. Dette verktøyet er bare tilgjengelig på Mac-modeller som støtter bruk av firmwarepassord.
 3. Klikk på Slå på firmwarepassord.
 4. Angi et firmwarepassord i de oppgitte feltene, og klikk deretter på Angi passord. Husk dette passordet.
 5. Avslutt verktøyet og velg Apple ()-menyen > Omstart.

Macen ber bare om firmwarepassordet når du forsøker å starte fra en annen lagringsenhet enn den som er valgt i Startdisk-valg, eller når du starter fra macOS-gjenoppretting. Angi firmwarepassordet når du ser låsesymbolet og passordfeltet:

Slik slår du av et firmwarepassord

 1. Start fra macOS-gjenoppretting: Trykk på og hold nede Kommando (⌘)-R umiddelbart etter at du har slått på Macen, og slipp tastene når du ser låsesymbolet  og passordfeltet.
 2. Skriv inn firmwarepassordet.
 3. Når Verktøy-vinduet vises, klikker du på Verktøy i menylinjen, og deretter velger du Firmwarepassordverktøy eller Oppstartssikkerhetsverktøy.
 4. Klikk på Slå av firmwarepassord.
 5. Skriv inn firmwarepassordet på nytt når du blir bedt om det.
 6. Avslutt verktøyet og velg Apple ()-menyen > Omstart.

Slik angir du en kode for engangsbruk

Du kan også bruke funksjonen Mistet-modus i Finn Mac for å fjernlåse Macen med en kode som kan brukes én gang. Macen mottar låseinstruksjonen fra iCloud, omstarter, og ber om PIN-koden for systemlås du opprettet. Når du angir denne koden, starter Macen fra den spesifiserte startdisken og deaktiverer koden.

Mistet-modus fungerer også ved bruk av et firmwarepassord. I motsetning til koden som er angitt av Mistet-modus, forblir et firmwarepassord påslått til du slår det av med Firmwarepassordverktøy eller Oppstartssikkerhetsverktøy.

Hvis du har glemt firmwarepassordet

Hvis du glemmer firmwarepassordet eller sikkerhetskoden, må du gjøre en avtale med en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Ta med deg Macen og den opprinnelige kvitteringen eller fakturaen som kjøpsbevis.

Publiseringsdato: