Angi et firmwarepassord på en Mac

Når du angir et firmwarepassord, kan ikke brukere som ikke har et passord, starte fra en annen disk enn den spesifiserte startdisken din.

Denne funksjonen krever en Mac med en Intel-prosessor. For tilsvarende sikkerhetsnivå på en Mac med Apple-chip, er det bare å slå på FileVault. Hvis Macen administreres av MDM (administrasjon av mobile enheter), kan MDM-administratorer også fjernlåseMacen.

Slik slår du på et firmwarepassord

  1. Start opp fra macOS-gjenoppretting.
  2. Når verktøy-vinduet vises, klikker du på Verktøy i menylinjen, og deretter velger du Oppstartssikkerhetsverktøy eller Firmwarepassordverktøy.
  3. Klikk på Slå på firmwarepassord.
  4. Angi et firmwarepassord i de oppgitte feltene, og klikk deretter på Angi passord. Husk dette passordet.
  5. Avslutt verktøyet og velg Apple-menyen  > Omstart.

Macen ber bare om firmwarepassordet når du forsøker å starte fra en annen lagringsenhet enn den som er valgt i Startdisk-valg, eller når du starter fra macOS-gjenoppretting. Angi firmwarepassordet når du ser låsesymbolet og passordfeltet:

Oppstartsskjerm som viser låsesymbol og passordfelt

Slik slår du av et firmwarepassord

  1. Start opp fra macOS-gjenoppretting. Under oppstart blir du bedt om å oppgi firmwarepassordet.
  2. Når verktøy-vinduet vises, klikker du på Verktøy i menylinjen, og deretter velger du Oppstartssikkerhetsverktøy eller Firmwarepassordverktøy.
  3. Klikk på Slå av firmwarepassord.
  4. Skriv inn firmwarepassordet på nytt når du blir bedt om det.
  5. Avslutt verktøyet og velg Apple-menyen  > Omstart.

Hvis du har glemt firmwarepassordet

Hvis du ikke husker firmwarepassordet ditt, kan du gjøre en avtale hos en Apple Store-butikk eller Apple-autorisert tjenesteleverandør. Ta med deg Macen og den opprinnelige kvitteringen eller fakturaen som kjøpsbevis.

Publiseringsdato: