Flytte innhold til en ny Mac-maskin

Bruk Overføringsassistent til å kopiere alle dokumenter, apper, brukerkontoer og innstillinger til en ny Mac-maskin fra en annen datamaskin.

Overføringsassistent kopierer alle filene dine til den nye Mac-maskinen, slik at du ikke behøver å gjøre dette manuelt.

Kontrollere programvare, innstillinger og strømforsyning

 • Installer alle tilgjengelige Apple-programvareoppdateringer på begge Mac-maskinene. Den gamle Mac-maskinen må ha OS X Snow Leopard v10.6.8 eller nyere. Du bør også installere eventuelle tredjeparts programvareoppdateringer på den gamle Mac-maskinen.
 • Påse at den gamle Mac-maskinen har et Maskinnavn: Velg Systemvalg fra Apple-menyen, klikk på Deling og sjekk feltet Maskinnavn.
 • Hvis du flytter filer til eller fra en bærbar Mac-maskin, påser du at datamaskinen er koblet til nettstrøm.

Koble datamaskinene til hverandre

Bruke Overføringsassistent

På den gamle Mac-maskinen:

På den nye Mac-maskinen:

 1. Åpne Overføringsassistent, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Klikk på Fortsett.
 3. Når du får spørsmål om hvordan du vil overføre informasjon, velger du alternativet for å overføre fra en Mac-maskin, Time Machine-sikkerhetskopi eller startdisk.
 4. Klikk på Fortsett.

På den gamle Mac-maskinen:
Hvis du startet i måldiskmodus eller overfører fra en Time Machine-sikkerhetskopi, hopper du over disse trinnene.

 1. Åpne Overføringsassistent.
 2. Klikk på Fortsett.
 3. Når du får spørsmål om hvordan du vil overføre informasjonen, velger du alternativet for å overføre til en annen Mac-maskin.
 4. Klikk på Fortsett. 

På den nye Mac-maskinen:

 1. Når du blir bedt om å velge Mac-maskin, Time Machine-sikkerhetskopi eller annen startdisk, klikker du på det aktuelle symbolet.
 2. Klikk på Fortsett. Du vil kanskje se en sikkerhetskode.

På den gamle Mac-maskinen:
Hvis du startet i måldiskmodus eller overfører fra en Time Machine-sikkerhetskopi, hopper du over disse trinnene.

 1. Hvis du ser en sikkerhetskode, påser du at det er den samme koden som på den nye Mac-maskinen.
 2. Klikk på Fortsett.

På den nye Mac-maskinen:

 1. Hvis du overfører fra en Time Machine-sikkerhetskopi, kan du bli bedt om å oppgi passordet til sikkerhetskopien eller Time Capsule. Du skal få en oversikt over sikkerhetskopier ordnet etter dato og klokkeslett. Velg den sikkerhetskopien du ønsker å bruke, og klikk deretter på Fortsett.
 2. Marker informasjonen som skal overføres, og klikk deretter på Fortsett for å starte overføringen. Hvis du har mye innhold, kan det ta flere timer å fullføre overføringen.

Hvis du overfører informasjon fra en Mac-maskin som bruker macOS Server, krever Overføringsassistent at alle objekter er valgt.

I dette eksempelet er John Appleseed en macOS-brukerkonto. Hvis du overfører en konto som har samme navn som en konto på den nye Mac-maskinen, blir du bedt om å gi den gamle kontoen nytt navn eller bytte ut navnet på den nye Mac-maskinen. Hvis du endrer navnet, vises den gamle kontoen som en særskilt bruker på den nye Mac-maskinen, med egen Hjem-mappe og påloggingsinformasjon. Hvis du bytter ut, overskriver den gamle kontoen kontoen på den nye Mac-maskinen, inkludert alt som finnes i Hjem-mappen.

Når Overføringsassistent er ferdig, logger du deg på den overførte kontoen på den nye Mac-maskinen for å se på filene. Hvis du ikke skal beholde den gamle Mac-maskinen, kan du lese om hva du bør gjøre før du selger eller gir den bort.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: