Slik flytter du innhold til en ny Mac-maskin

Bruk Overføringsassistent til å kopiere alle dokumenter, apper, brukerkontoer og innstillinger til en ny Mac-maskin fra en annen datamaskin.

Overføringsassistent kopierer alle filene dine til den nye Mac-maskinen, slik at du ikke behøver å kopiere filene manuelt.

Kontrollere programvare, innstillinger og strømforsyning

Koble datamaskinene til hverandre

 • Hvis begge datamaskinene bruker macOS Sierra eller nyere, må du bare påse at de er i nærheten av hverandre og at de har slått på Wi-Fi. Hvis ingen av dem bruker OS X El Capitan eller eldre, kobler du dem til det samme nettverket med Wi-Fi eller Ethernet.
 • Eller du kan koble dem sammen med måldiskmodus og tilhørende kabel eller adapter. Deretter starter du den gamle datamaskinen i måldiskmodus.
 • Eller du kan koble den nye Mac-maskinen til en Time Machine-sikkerhetskopi av den gamle Mac-maskinen.

Bruke Overføringsassistent

På den nye Mac-maskinen:

 1. Åpne Overføringsassistent, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Klikk på Fortsett.
 3. Når du får spørsmål om hvordan du vil overføre informasjon, velger du alternativet for å overføre fra en Mac-maskin, Time Machine-sikkerhetskopi eller startdisk.
 4. Klikk på Fortsett.

På den gamle Mac-maskinen:
Hvis du startet den gamle Mac-maskinen i måldiskmodus eller overfører fra en Time Machine-sikkerhetskopi, hopper du over disse fire trinnene.

 1. Åpne Overføringsassistent.
 2. Klikk på Fortsett.
 3. Når du får spørsmål om hvordan du vil overføre informasjonen, velger du alternativet for å overføre til en annen Mac-maskin.
 4. Klikk på Fortsett. 

På den nye Mac-maskinen:

 1. Når du blir bedt om å velge Mac-maskin, Time Machine-sikkerhetskopi eller annen startdisk, klikker du på det aktuelle symbolet.
 2. Klikk på Fortsett. Du vil kanskje se en sikkerhetskode.

På den gamle Mac-maskinen:
Hvis du startet den gamle Mac-maskinen i måldiskmodus eller overfører fra en Time Machine-sikkerhetskopi, hopper du over disse to trinnene.

 1. Hvis du ser en sikkerhetskode, påser du at det er den samme koden som på den nye Mac-maskinen.
 2. Klikk på Fortsett.

På den nye Mac-maskinen:

 1. Du skal få en oversikt over sikkerhetskopier ordnet etter dato og klokkeslett. Velg sikkerhetskopien du vil bruke.
 2. Klikk på Fortsett.

Fortsett på den nye Mac-maskinen:

 1. Velg informasjonen du vil overføre.
 2. Klikk på Fortsett for å starte overføringen. Hvis du har mye innhold, kan det ta flere timer å fullføre overføringen.


I eksempelet ovenfor er John Appleseed en macOS-brukerkonto. Hvis du overfører en konto som har samme navn som en konto på den nye Mac-maskinen, blir du bedt om å gi den gamle kontoen nytt navn eller bytte ut navnet på den nye Mac-maskinen. Hvis du endrer navnet, vises den gamle kontoen som en særskilt bruker på den nye Mac-maskinen, med egen Hjem-mappe og påloggingsinformasjon. Hvis du bytter ut, overskriver den gamle kontoen kontoen på den nye Mac-maskinen, inkludert alt som finnes i Hjem-mappen.

Når Overføringsassistent er ferdig, logger du deg på den overførte kontoen på den nye Mac-maskinen for å se på filene. Hvis du ikke skal beholde den gamle Mac-maskinen, kan du lese om hva du bør gjøre før du selger eller gir den bort.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: