Slik flytter du innhold til en ny Mac

Bruk Overføringsassistent til å kopiere alle dokumenter, apper, brukerkontoer og innstillinger til en ny Mac fra en annen datamaskin.

Overføringsassistent kopierer alle filene dine til den nye Macen, slik at du ikke behøver å kopiere filene manuelt.


Kontrollere programvare, innstillinger og strømforsyning


Koble datamaskinene til hverandre

 • Hvis begge datamaskinene har macOS Sierra eller en nyere versjon, trenger du bare å plassere maskinene i nærheten av hverandre og sjekke at Wi-Fi er aktivert på begge. Hvis en av maskinene eller begge har OS X El Capitan eller eldre, kobler du dem til det samme nettverket ved hjelp av Wi-Fi eller Ethernet.
 • Eller du kan koble dem sammen med måldiskmodus og tilhørende kabel eller adapter. Deretter starter du den gamle datamaskinen i måldiskmodus.
 • Eller du kan koble den nye Macen til en Time Machine-sikkerhetskopi av den gamle Macen.


Bruke Overføringsassistent

På den nye Macen:

 1. Åpne Overføringsassistent, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Klikk på Fortsett.
 3. Når du får spørsmål om hvordan du vil overføre informasjon, velger du alternativet for å overføre fra en Mac, Time Machine-sikkerhetskopi eller startdisk.
 4. Klikk på Fortsett.

På den gamle Macen:
Hvis du startet den gamle Macen i måldiskmodus eller overfører fra en Time Machine-sikkerhetskopi, hopper du over disse fire trinnene.

 1. Åpne Overføringsassistent.
 2. Klikk på Fortsett.
 3. Når du får spørsmål om hvordan du vil overføre informasjonen, velger du alternativet for å overføre til en annen Mac.
 4. Klikk på Fortsett. 

På den nye Macen:

 1. Når du blir bedt om å velge Mac, Time Machine-sikkerhetskopi eller annen startdisk, klikker du på det aktuelle symbolet.
 2. Klikk på Fortsett. Du vil kanskje se en sikkerhetskode.

På den gamle Macen:
Hvis du startet den gamle Macen i måldiskmodus eller overfører fra en Time Machine-sikkerhetskopi, hopper du over disse to trinnene.

 1. Hvis du ser en sikkerhetskode, påser du at det er den samme koden som på den nye Macen.
 2. Klikk på Fortsett.

På den nye Macen:

 1. Du skal få en oversikt over sikkerhetskopier ordnet etter dato og klokkeslett. Velg sikkerhetskopien du vil bruke.
 2. Klikk på Fortsett.

Fortsett på den nye Macen:

 1. Velg informasjonen du vil overføre.
 2. Klikk på Fortsett for å starte overføringen. Hvis du har mye innhold, kan det ta flere timer å fullføre overføringen.


I eksempelet ovenfor er John Appleseed en macOS-brukerkonto. Hvis du overfører en konto som har samme navn som en konto på den nye Macen, blir du bedt om å gi den gamle kontoen nytt navn eller bytte ut navnet på den nye Macen. Hvis du endrer navnet, vises den gamle kontoen som en særskilt bruker på den nye Macen, med egen Hjem-mappe og påloggingsinformasjon. Hvis du bytter ut, overskriver den gamle kontoen kontoen på den nye Macen, inkludert alt som finnes i Hjem-mappen.

Når Overføringsassistent er ferdig, logger du deg på den overførte kontoen på den nye Macen for å se på filene. Hvis du ikke skal beholde den gamle Macen, kan du lese om hva du bør gjøre før du selger, gir bort eller bytter Macen din.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: