Sett Apple TV i dvale

Du kan ikke slå av Apple TV fordi den ikke har noen av/på-knapp. I stedet kan du sette Apple TV i dvale.

Sett Apple TV i dvale eller vekk den

Etter en periode med inaktivitet går Apple TV automatisk i dvale. Du kan også sette Apple TV i dvale med fjernkontrollen eller fra menyen:

  • Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon): Med Siri Remote eller Apple TV Remote* trykker du på Hjem-knappen og holder den nede i fem sekunder, og velger Dvale. Du kan også velge Dvale nå under Innstillinger.
  • Apple TV (3. generasjon og tidligere): Med Apple Remote (aluminium eller hvit), trykker du på Spill av/Pause og holder den nede i fem sekunder. Du kan også velge Dvale nå under Innstillinger.

Når du vil vekke Apple TV, trykker du bare på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen eller klikker på berøringsflaten.

Endre hvor lang tid det tar før Apple TV går i dvale

Hvis Apple TV er inaktiv en stund, går den automatisk i dvale. For å endre hvor lang tid det tar før Apple TV går i dvale, går du til Innstillinger > Generelt > Gå i dvale etter.

* Apple TV 4K og Apple TV (4. generasjon) leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og regioner som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon) er konfigurert med et språk og land- eller regionsinnstillinger som støtter Siri.

Publiseringsdato: