Hvis Macen starter til et spørsmålstegn

En mappe med et blinkende spørsmålstegn betyr at startdisken din ikke lenger er tilgjengelig eller ikke inneholder et fungerende Mac-operativsystem.

Skjerm med blinkende spørsmålstegn

 

  1. Trykk og hold av/på-knappen på Macen din i opptil 10 sekunder, frem til Macen slår seg av.
  2. Slå på Macen og hold umiddelbart inne Kommando (⌘) og R for å starte fra macOS-gjenoppretting.
  3. Når du er i macOS-gjenoppretting, bruker du Diskverktøy til å reparere startdisken.
  4. Hvis Diskverktøy ikke fant noen feil eller reparerte alle feil, utfører du en av disse handlingene:

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kontakter du Apple-kundestøtte.
  

Publiseringsdato: