Hvis Macen starter opp med et spørsmålstegn

En mappe med et blinkende spørsmålstegn betyr at startdisken din ikke lenger er tilgjengelig eller ikke inneholder et fungerende Mac-operativsystem.

Skjerm med blinkende spørsmålstegn


Hvis spørsmålstegnet bare vises et øyeblikk når Macen starter opp på vanlig måte:

  1. Tilbakestill NVRAM.
  2. Sørg for at din foretrukne startdisk er valgt i Startdiskvalgene.

Hvis spørsmålstegnet ikke forsvinner, følg denne fremgangsmåten:

  1. Trykk og hold inne av/på-knappen på Macen i opptil 10 sekunder, helt til Macen slår seg av.
  2. Slå på Macen og hold umiddelbart inne Kommando (⌘) og R for å starte fra macOS-gjenoppretting.
  3. Når du er i macOS-gjenoppretting, bruker du Diskverktøy til å reparere startdisken.
  4. Hvis Diskverktøy ikke fant noen feil eller reparerte alle feil, installer macOS på nytt.
  5. Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte.
Publiseringsdato: