Hvis du ikke mottar tekstmeldinger fra en iPhone

Du vil kanskje ikke kunne motta SMS- eller tekstmeldinger som noen sender deg fra en iPhone, fordi de fremdeles sendes som iMessage-meldinger.

Det kan skje hvis du har brukt iMessage på iPhone og deretter har overført SIM-kortet eller telefonnummeret til noe annet enn en Apple-telefon (for eksempel en Android-, Windows- eller BlackBerry-telefon). Hvis du ikke slår av eller deaktiverer iMessage før du bytter til en annen telefon, vil andre iOS-enheter fremdeles prøve å bruke iMessage til å sende tekstmeldinger til telefonnummeret ditt.

Hvis du ikke mottar SMS- eller tekstmeldinger fra noen med iPhone, eller hvis du ikke får sendt SMS- eller tekstmeldinger til noen som hadde en iPhone tidligere, kan du lese om hva du må gjøre. 

Hvis du fremdeles har iPhone

  1. Sett SIM-kortet som du har flyttet fra iPhone, tilbake i iPhone.
  2. Påse at du har forbindelse med et mobildatanettverk (for eksempel 3G eller LTE).
  3. Trykk på Innstillinger > Meldinger, og slå av iMessage.
  4. Trykk på Innstillinger > FaceTime og deaktiver FaceTime.

Hvis du ikke har iPhone-enheten eller ikke får deaktivert iMessage

Bruk nettsiden for avregistrering av iMessage. Les mer om avregistrering av iMessage.

Finn ut mer

Disse framgangsmåtene vil ikke avregistrere telefonnummeret i iMessage:

  • Sending av tekstmeldingen STOP til 48369
  • Nullstilling av nettverksinnstillingene
  • Endring av Apple-ID-passordet

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: