Bruk AirPods og annet Bluetooth-tilbehør med Apple Watch

Finn ut hvordan du kan koble Bluetooth-hodetelefoner, pulsklokker med mer sammen med Apple Watch.

Sammenkobling av Bluetooth-tilbehør

 1. Sett Bluetooth-tilbehøret i sammenkoblingsmodus ved å følge instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
 2. Trykk på Innstillinger > Bluetooth på Apple Watch. Apple Watch søker etter Bluetooth-tilbehør i nærheten.
 3. Velg Bluetooth-tilbehøret ditt. 
 4. Oppgi sikkerhetskoden eller PIN-koden hvis du får spørsmål om det.

     

Fjern sammenkobling av Bluetooth-tilbehør

 1. Trykk på Innstillinger > Bluetooth på Apple Watch.
 2. Trykk på  ved siden av tilbehøret.
 3. Trykk på Glem enheten.

 

Koble til AirPods

Når du konfigurerer AirPods sammen med iPhone, er de koblet til både Apple Watch og iPhone, og de kan spille av lyd automatisk fra begge enhetene. Finn ut hvordan du konfigurerer AirPods, og hvordan du spiller musikk på Apple Watch

Få hjelp

Hvis du ikke får koblet til Bluetooth-tilbehøret eller det ikke vil koble seg til igjen:

 1. Hvis du ser Fly på urskiven, er flymodus på. Trykk på Innstillinger > Flymodus på Apple Watch, og slå den deretter av. 
 2. Sørg for at tilbehøret er fulladet og slått på.
 3. Hvis du ser tilbehøret under Innstillinger > Bluetooth på Apple Watch, men ikke får koblet det til, følger du fremgangsmåten ovenfor for å koble fra tilbehøret.
 4. Prøv å koble tilbehøret sammen med enheten på nytt.

Hvis du trenger hjelp til å koble til eller bruke Bluetooth-tilbehøret sammen med Apple Watch, kontakter du produsenten.

Publiseringsdato: