Få hjelp med å bruke iCloud-kontakter

Lær hva du skal gjøre hvis du har problemer med å bruke iCloud-kontakter. Du kan for eksempel foreta endinger i kontakter som ikke blir oppdatert på alle enhetene dine.

Før du starter

iOS

Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn.

Slå på Kontakter og oppdater enheten

Sjekk Internett-forbindelsen

 1. Prøv å gå til www.apple.com/no i Safari. Hvis du ikke får forbindelse med Internett, vil ikke iCloud-kontaktene bli oppdatert i Kontakter-appen. Få hjelp med Internett-forbindelsen.
 2. Prøv å åpne et sikkert nettsted fra iOS-enheten for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Hvis nettstedet ikke åpnes, har du ikke tilgang. Kontakt Internett-leverandøren for å få hjelp. Safari krever tilgang til port 443 for å pushe oppdateringer mellom iCloud og enhetene dine.

Oppdatere kontaktene

 1. Åpne Kontakter, og trykk på Grupper øverst til venstre.
 2. Trekk ned på listen for å oppdatere listen med grupper.

Kontroller standardkontoen for Kontakter

Kontroller om enheten er konfigurert for å vise iCloud-kontakter:

 1. Åpne Kontakter, og trykk på Grupper øverst til venstre.
 2. Kontroller at Alle iCloud er markert.

Hvis du lagrer og redigerer kontakter ved bruk av iCloud-kontoen i stedet for en tredjepartskonto som Google eller Yahoo, vil iCloud automatisk oppdatere kontaktene dine. Kontroller om kontakten er lagret med iCloud:

 1. Åpne Kontakter, og trykk på Grupper øverst til venstre.
 2. Fjern markeringen av Alle [konto]-valget for eventuelle tredjepartskontoer, som Gmail eller Yahoo.
 3. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 4. Trykk på Ferdig for å se listen med kontakter. Hvis du ikke ser kontakten du ønsker, er den lagret i en annen konto.
 5. Du kan importere kontakten fra en tredjepartstjeneste til iCloud.

Hvis enheten bruker flere kontoer som iCloud, Gmail og Yahoo, kontrollerer du at iCloud er standardkontoen for Kontakter:

 1. Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.
 2. Trykk på Standardkonto under Kontakter.
 3. Sørg for at iCloud er markert.

Omstarte Kontakter

Lukk og omstart Kontakter-appen på iOS-enheten.

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å se de åpne appene.
 2. Finn Kontakter-forhåndsvisningsskjermen og dra den opp for å lukke appen.
 3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
 4. Vent et minutt og åpne Kontakter-appen igjen.

Slå iCloud-kontakter av og på igjen

 1. Trykk på Innstillinger > iCloud.
 2. Slå av Kontakter.
 3. Du kan velge Slett fra min [enhet] hvis dataene finnes på icloud.com/contacts og på minst én av enhetene dine. Hvis ikke velger du Behold på [enhet].
 4. Vent noen minutter før du slår på Kontakter igjen.

Start enheten på nytt

Hold Dvale/våkne-knappen nede, og dra skyveknappen når du blir bedt om å slå av. Slå enheten på igjen.

OS X Mountain Lion eller nyere

Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn.

Slå på iCloud-kontakter og oppgrader programvaren

 • Velg Apple () > Systemvalg, klikk på iCloud, og velg Kontakter. 
 • Oppgrader til den nyeste versjonen av OS X som støttes av Mac-maskinen.

Sjekk Internett-forbindelsen

 1. Prøv å gå til www.apple.com/no i Safari. Hvis du ikke får forbindelse med Internett, vil ikke iCloud-kontaktene bli oppdatert i Kontakter-appen. Få hjelp med Internett-forbindelsen.
 2. Prøv å åpne et sikkert nettsted fra Mac-maskinen for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Hvis nettstedet ikke åpnes, har du ikke tilgang. Kontakt Internett-leverandøren for å få hjelp. Safari krever tilgang til port 443 for å pushe oppdateringer mellom iCloud og enhetene dine.

Kontroller iCloud-kontodetaljene

Gå til Apple () > Systemvalg, og klikk på iCloud. Påse at du er logget på den samme iCloud-kontoen som du bruker på de andre enhetene som støttes.

Kontroller standardkontoen for Kontakter

Hvis du lagrer og redigerer kontakter ved bruk av iCloud-kontoen i stedet for en tredjepartskonto som Google eller Yahoo, vil iCloud automatisk oppdatere kontaktene dine. Kontroller om kontakten er lagret med iCloud:

 1. Åpne Kontakter.
 2. Klikk på Alle [iCloud-kontonavn] i venstre sidepanel.
 3. Søk etter kontakten som ikke ble ordentlig synkronisert. 
 4. Hvis kontakten ikke er synlig, er den knyttet til en tredjepartskonto, ikke iCloud.
 5. Du kan importere kontakten fra en tredjepartskonto til iCloud.

Hvis du bruker flere kontoer på enheten, som iCloud, Gmail og Yahoo, påser du at iCloud er standardkontoen for Kontakter:

 1. Åpne Kontakter.
 2. Velg Kontakter > Innstillinger.
 3. Kontroller at iCloud-kontoen er standardkontoen på fanen Generelt.

Slå iCloud-kontakter av og på igjen

 1. Avslutt Kontakter.
 2. Velg Apple () > Systemvalg, og klikk på iCloud.
 3. Fjern markeringen av Kontakter. 
  Når du får spørsmål om det i OS X Mountain Lion og Mavericks, klikker du på Behold kontakter.
 4. Lukk Systemvalg og vent omtrent ett minutt.
 5. Åpne Systemvalg og velg iCloud.
 6. Velg Kontakter.
 7. Åpne Kontakter.

Start datamaskinen på nytt

Omstart datamaskinen, og se om problemet vedvarer.

iCloud.com

 • Hvis du har problemer med nettbaserte iCloud-kontakter i iCloud.com/contactskontrollerer du innstillingene i nettleseren.
 • Hvis du ikke får oppdateringer fra andre enheter eller Kontakter ikke vises som forventet, bytter du til en annen app. Klikk på iCloud øverst til venstre i nettleservinduet, og velg en annen app, for eksempel Kalender. Gå deretter tilbake til Kontakter.

Hvis du fortsatt har det samme problemet, logger du deg av iCloud:

 1. Klikk på navnet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Logg av.
 3. Logg deg på igjen.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn. 

Undersøk kravene til systemet

Kontroller at PC-en oppfyller systemkravene for iCloud.

Sjekk Internett-forbindelsen

 1. Prøv å gå til www.apple.com/no. Hvis du ikke kan koble til Internett, vil ikke iCloud-kontakter bli oppdatert i Outlook. Få hjelp med Internett-forbindelsen.
 2. Prøv å åpne et sikkert nettsted fra PC-en for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Hvis nettstedet ikke åpnes, har du ikke tilgang. Kontakt Internett-leverandøren for å få hjelp. Safari krever tilgang til port 443 for å pushe oppdateringer mellom iCloud og enhetene dine.

Kontroller innstillingene

 Åpne iCloud for Windows, og kontroller at du er logget på samme iCloud-konto som du bruker på andre enheter som støttes.

Oppdater Outlook

Hvis du nylig har gjort endringer i Outlook som ikke oppdateres til andre enheter (eller omvendt), klikker du på Oppdater-knappen i Outlook.

Slå iCloud-kontakter av og på igjen

 1. Lukk Outlook.
 2. Åpne iCloud for Windows.
 3. Fjern markeringen av Mail, kontakter, kalendere og oppgaver, og klikk på Bruk.
 4. Vent noen sekunder og marker Mail, kontakter, kalendere og oppgaver, og klikk deretter på Bruk.
 5. Åpne Outlook.

Kontroller at iCloud Outlook-tillegget er aktivt i Outlook

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Klikk på Alternativer i venstre panel.
 3. Klikk på Tillegg ipanelet til venstre i Outlook-vinduet Alternativer.
 4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 5. Velg iCloud Outlook-tillegget.

I Outlook 2007:

 1. Velg Klareringssenter på Verktøy-menyen.
 2. Velg Tillegg i den venstre kolonnen.
 3. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 4. Velg iCloud Outlook-tillegget.

Kontroller at iCloud ikke er standardkonto i Outlook

 • I Outlook 2010 og nyere: Velg Fil > Info > Kontoinnstillinger > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.
 • I Outlook 2007: Velg Fil > Administrasjon av datafil > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.

Start datamaskinen på nytt.

Når du har omstartet datamaskinen, ser du om problemet er løst.

Finne kontakter i Microsoft Outlook

Les om administrasjon av programtillegg i Microsoft Outlook.

 1. Påse at Kontakter er slått på i iCloud for Windows.
 2. Se etter dataene dine i iCloud-mappen i Outlook. Du kan også finne data i Slettede elementer på Outlook-mappelisten.

Hvis du finner kontaktdata i mappen Slettede elementer, er det ikke fordi iCloud har fjernet dem. Når du slår på Mail, kontakter, kalendere og oppgaver i iCloud for Windows, kopierer iCloud kontaktdata fra .pst-standardfilen i Outlook til iCloud. Deretter fjerner iCloud kontaktdata fra .pst-filen ved å plassere dem i mappen Slettede elementer i Outlook. Deretter flyttes kontaktdataene til iCloud-datasettet i Outlook, slik at iCloud kan pushe data til og fra Outlook.  

Les mer

Se hvordan du bruker Facebook, Twitter og iCloud-kontakter

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: