Om Enhetsregistrering

Finn ut hvordan du kan forenkle den første konfigureringen og bruken av enhetene dine med Enhetsregistrering.

Du kan bruke Enhetsregistrering til å automatisere registrering av MDM (Mobile Device Management) for forenkle den første enhetskonfigureringen. Du kan overvåke enheter under aktivering uten å berøre dem og låse MDM-registreringen for løpende administrasjon.

Tilgjengelighet av Enhetsregistrering

Enhetsregistrering er tilgjengelig for bedrifter via Enhetsregistreringsprogrammet (DEP) og for skoler via Apple School Manager. Finn ut hvilke Apple-programmer for utdanning og bedrifter som er tilgjengelig i landet eller området ditt.

Organisasjonen din kan melde seg på Enhetsregistreringsprogrammet eller Apple School Manager ved kjøp av Apple-enheter

  • direkte fra Apple
  • fra en deltakende Apple-autorisert forhandler
  • fra en mobiloperatør

Personen som registrerer organisasjonen din i programmet, må ha myndighet til å godta programmets vilkår og betingelser.

Enheter som kan registreres

Du kan registrere alle Mac-enheter, iOS-enheter eller Apple TV-er (4. generasjon eller nyere) som du har kjøpt fra Apple med en konto for direkte kjøp eller fra en Apple-autorisert forhandler eller operatør på eller etter 1. mars 2011*.

Forsikre deg om at alle iOS-enheten bruker iOS 7 eller nyere, at alle Mac-datamaskiner bruker OS X Mavericks 10.9 eller nyere, og at alle Apple TV-er (4. generasjon eller nyere) kjører tvOS 10.2 eller nyere. 

* Den faktiske datoen som kvalifiserer enheten din, avgjøres av den deltakende Apple-autoriserte forhandlerens eller operatørens salgshistorikk, men datoen kan ikke være før 1. mars 2011.

Registrer enhetene dine

Avhengig av hvordan enhetene dine ble kjøpt, trenger vi litt ekstra informasjon fra deg når du registrerer enhetene. Hvis du har kjøpe enhetene direkte fra Apple, må du oppgi organisasjonens Apple-kundenummer for å registrere dem. For enheter som er kjøpt fra en Apple-autorisert forhandler eller operatør, trenger vi forhandler-ID-en deres for DEP.

Hvis du representerer en stor organisasjon, som et skoledistrikt, kan du ha mer enn ett Apple-kundenummer eller forhandler-ID for DEP. Du kan legge til flere Apple-kundenummer eller forhandler-ID-er for DEP når du registrerer enhetene, eller når som helst etter at du har registrert enhetene.

For å finne Apple-kundenummeret ditt, forhandler-ID-en for DEP eller finne ut hvordan du legger til enheter manuelt, kan du velge kjøpsmetoden din og følge trinnene nedenfor:

 

Hvis enhetene dine er kjøpt direkte fra Apple

Hvis du kjøper enhetene dine fra Apple med en konto for direkte kjøp, trenger vi organisasjonens Apple-kundenummer for å registrere dem. Hvis du ikke kjenner til Apple-kundenummeret ditt, kan du kontakte innkjøpsagenten, økonomiavdelingen eller Apples salgsavdeling for ytterligere hjelp.

Når du oppgir et Apple-kundenummer, vil Apple verifisere at Apple-kundenummeret tilhører organisasjonen din. Når Apple-kundenummeret ditt er verifisert:

Hvis du har kjøpt enhetene dine fra en deltakende Apple-autorisert forhandler eller operatør

Hvis du kjøper enhetene dine fra en deltakende autorisert forhandler eller operatør, oppgir du forhandlerens eller operatørens forhandler-ID for DEP for å registrere dem. Hvis du ikke kjenner til forhandler-ID-en for DEP, kontakter du forhandleren eller operatøren direkte.

Når du har oppgitt en forhandler-ID for DEP:

  • Når registreringen er godkjent, vil du motta en kunde-ID for DEP.
  • Oppgi kunde-ID-en for DEP til forhandleren din.
  • Forhandleren bruker kunde-ID-en for DEP til å sende inn informasjon om kjøpene dine til Apple. Dette kan omfatte tidligere kjøp, så langt tilbake som til 1. mars 2011, hvis forhandleren oppgir salgshistorikken til Apple.
  • Enhetene er tilgjengelige for administrasjon når forhandleren har sendt inn kjøpene dine til Apple. Hvis kjøpene ikke blir tilgjengelige for DEP-administrasjon, kontakter du forhandleren eller operatøren direkte.

 

Legg til enhetene dine manuelt

Du kan også velge å legge til iOS- og tvOS-enhetene dine i Enhetsregistrering manuelt med Apple Configurator 2 (versjon 2.5 eller nyere), selv om enhetene ikke er kjøpt direkte fra Apple, fra en Apple-autorisert forhandler eller fra en autorisert mobiloperatør.

Når du konfigurerer en enhet som er registrert manuelt, oppfører den seg som en hvilken som helst annen registrert enhet, med obligatorisk overvåking og MDM-registrering. Brukeren har imidlertid en midlertidig 30-dagers periode på å fjerne enheten fra registrering, overvåking og MDM.

Hvis du vil finne ut hvordan du legger til enhetene dine manuelt, kan du se hjelpeveiledningen for Apple Configurator 2.

Administrere og overvåke enhetene du registrerer

Du kan tilknytte én eller flere MDM-servere til Enhetsregistreringsprogrammet eller Apple Scholl Manager og tilordne enheter til hver server. Bruk MDM-løsningen til å velge administrasjonsalternativer for enhetene dine, inkludert om du vil overvåke dem og låse MDM-registreringen.

Hvis du har konfigurert automatisk registrering i MDM-innstillingene, blir enheten automatisk registrert i MDM neste gang den aktiveres hvis du har tilordnet den til en server. Hvis en enhet allerede er aktivert, kan du slette den og gjenopprette den for å utløse MDM-registrering.

Når du legger til en enhet manuelt med Apple Configurator 2, blir den vist i ASM eller DEP under Enheter lagt til av Apple Configurator 2. For å fullføre tilleggingen av enheten din, må du tilordne den til en MDM-server manuelt.

Hvis du gjenoppretter fra en sikkerhetskopi mens du konfigurerer en registrert enhet

Dette kan påvirke overvåkingen og enhetsadministrasjonen. Når du gjenoppretter en sikkerhetskopi du har laget av den samme enheten, blir innstillingene for overvåking og administrasjon fra sikkerhetskopien tatt i bruk. Hvis du gjenoppretter en sikkerhetskopi du har laget fra en annen enhet, blir innstillingene for overvåking og administrasjon som Enhetsregistreringsprogrammet eller Apple School Manager utpeker, tatt i bruk. 

Eksempel: 

  • Du sikkerhetskopierer en enhet som ikke overvåkes. 
  • Du tilordner denne enheten til en server i Enhetsregistreringsprogrammet eller i Apple School Manager. 
  • Du bruker MDM til å utpeke den som overvåket og låst i administrering. 

Hvis du sletter enheten og gjenoppretter sikkerhetskopien, forblir enheten uovervåket, og brukeren kan fjerne administreringen. Hvis du gjenoppretter sikkerhetskopien til en annen enhet som er tilordnet serveren, blir enheten overvåket, og brukeren kan ikke fjerne administreringen.

Få mer informasjon og hjelp

For detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker programmene, kan du se Hjelp for Enhetsregistreringsprogram eller Hjelp for Apple School Manager. For mer informasjon om hvordan du tar i bruk enhetene, kan du se støttesiden for Bedrift eller Utdanning

For å finne Enhetsregistreringsprogrammets støttetelefonnummer i ditt land eller område klikker du på Trenger hjelp på registreringsskjermene. For hjelp med Apple School Manager-registreringen finner du støttetelefonnummeret til ditt land eller område

For hjelp med programmet etter at du har registrert enhetene, kan du kontakte brukerstøtten for AppleCare Enterprise eller Education.

Publiseringsdato: