Bruk Mission Control på en Mac

Mission Control viser alle åpne vinduer, skrivebordsarbeidsområder og alle programmer i fullskjerm eller Split View i fugleperspektiv, slik at du enkelt kan veksle mellom dem. 

Åpne Mission Control

  • Dra opp med tre eller fire fingre på styreflaten, eller dobbelttrykk på overflaten til Magic Mouse med to fingre.
  • Åpne Mission Control-programmet, som ligger i Programmer-mappen.
  • Trykk på Mission Control-tasten  på Apple-tastaturet eller Touch Bar.


Legg til arbeidsområder og bytt mellom dem

Spaces-linjen øverst i Mission Control-vinduet inneholder miniatyrbilder av hvert skrivebordsarbeidsområde og hvert vindu som er i fullskjerm eller Split View.

For å legge til et arbeidsområde flytter du pekeren til Spaces-linjen og klikker deretter på knappen Legg til  på høyre side:

Når du har flere arbeidsområder, kan du bytte mellom dem ved å klikke på miniatyrbildene øverst i Mission Control-vinduet. Eller du kan bruke disse metodene, som fungerer også når du ikke er i Mission Control:

  • Dra mot venstre eller høyre med tre eller fire fingre på styreflaten, eller dra til venstre eller høyre med to fingre på Magic Mouse.
  • Trykk på Kontroll–Pil høyre eller Kontroll–Pil venstre på tastaturet.


Flytt vinduer til arbeidsområder

Når du har mer enn ett arbeidsområde, kan du flytte vinduer til og fra hvert arbeidsområde. Bare dra vinduet over miniatyrbildet til det andre arbeidsområdet i Spaces-linjen.

Hvis du drar et vindu til et tomt område i Spaces-linjen, åpnes det vinduet i fullskjerm i et eget nytt arbeidsområde:

Hvis du drar et vindu over miniatyrbildet til et program i fullskjerm, blir dette vinduet med i det andre vinduet i Split View:

Flytt eller fjern arbeidsområder

For å flytte et arbeidsområde drar du miniatyrbildet til venstre eller høyre for et annet arbeidsområde i Spaces-linjen.

For å fjerne et arbeidsområde trykker og holder du nede Tilvalg-tasten, og deretter klikker du på krysset i en sirkel eller de doble pilene i en sirkel ved siden av miniatyrbildet til arbeidsområdet i Spaces-linjen. Alle vinduer i det arbeidsområdet flyttes deretter automatisk til det første skrivebordsarbeidsområdet.

Publiseringsdato: