Bruke Mission Control på en Mac-maskin

Mission Control viser alle åpne vinduer, skrivebordsarbeidsområder, fullskjermapper og Split View-arbeidsområder i fugleperspektiv, slik at du enkelt kan veksle mellom dem. 

Åpne Mission Control

Bruk en av disse metodene til å åpne Mission Control:

Mission Control viser Spaces-linjen øverst på skjermen, og under den vises alle vinduene som er åpne på skrivebordet. Spaces-linjen inkluderer disse arbeidsområdene, som du kan vise ved å flytte pekeren til toppen av Mission Control-skjermen:

  • Gjeldende skrivebord og alle skrivebord som du har lagt til
  • Alle vinduer i fullskjermsvisning
  • Alle vinduer i Split View

Legge til et arbeidsområde

  • Legge til et skrivebordsarbeidsområde: Klikk på Legg til arbeidsområde-symbolet   til høyre for Spaces-linjen, eller dra et vindu til det symbolet.
  • Legge til et fullskjermarbeidsområde: Hvis en app støtter fullskjermsvisning, kan du opprette et fullskjermarbeidsområde for den appen ved å dra appvinduet til et tomt område på Spaces-linjen. Det nye arbeidsområdet viser navnet på den appen. Klikk på området for å se appen i fullskjerm.

Flytte et vindu til et arbeidsområde

  • Flytte et vindu til et skrivebordsarbeidsområde: Dra vinduet til det området på Spaces-linjen. 
  • Flytte et vindu til et fullskjermarbeidsområde (Split View): Hvis en app støtter Split View, kan du dra appvinduet til et fullskjermarbeidsområde på Spaces-linjen. Det kombinerte arbeidsområdet viser navnene på begge appene. Klikk på arbeidsområdet for å se begge appene i Split View.

Hvis vinduene dine er gruppert etter program, vises et appsymbol nederst i hver gruppe med programvinduer. Dra symbolet for å flytte alle vinduene i appen samtidig. Du kan slå av denne funksjonen i OS X El Capitan ved å velge Apple-menyen > Systemvalg, klikke på Mission Control og velge Grupper vinduer etter program.

Bytte til et annet arbeidsområde

Bruk en av disse metodene når du skal bytte fra gjeldende arbeidsområde til et annet:

Flytte eller fjerne et arbeidsområde

  • Hvis du skal flytte et arbeidsområde, drar du det mot venstre eller høyre på Spaces-linjen.
  • Hvis du vil fjerne et arbeidsområde, holder du nede Tilvalg-tasten og klikker på x-en i en sirkel eller de doble pilene i en sirkel ved siden av arbeidsområdet på Spaces-linjen. Alle vinduer i det arbeidsområdet flyttes til et annet ledig arbeidsområde.
Publiseringsdato: